2018. április 28. Aratás gyülekezete

20180428Jelenlegi politikai, kulturális és vallási élet nehézségeivel szemben a Szentírás vezetése nélkül az egyházak összeomlásként élhetik meg a változásokat. Jézus Krisztus egyszerűen és egyértelműen lefektette: az előrelátó hívő kősziklára építi fel a házát. A kősziklán való építkezés nélkül nincs stabil hitélet, harmonikus otthon. A kőszikla Isten Igéjének személyiségünkre való pozitív behatást jelenti, amelyre a bölcs keresztény családok építkeznek. Fundamentummal rendelkező gyülekezetekben az emberek Isten igéje felé nyitottak, könnyedén elkötelezik magukat. Krisztus a biztos fundamentum lehet csak a kiinduló és végpont generációnk számára. Kőszikla hatása által egy belső biztonságérzést kapunk a viharokkal teli körülmények között. A kősziklára való építkezésünk miatt, életünkben fennmarad a stabilitás még a nagyobb viszontagságok alatt is.

 

 2018. május 05. Aratás gyülekezete

20180505

Néha a keresztények életében az történik, hogy hosszú ideje ülnek a gyülekezetben, de nem úgy tűnik, hogy jutottak is valahová. Mert amit meglátsz az igében, arra mehetsz csak. És a Biblia mindig működik, ha hiszed. Ebben a könyvben viszont semmi nincs, ami automatikusan működne. De ha hiszel benne, akkor cselekedni fog érted. Úgy hiszem, elsősorban azért nem változunk, mert felelősségtudat nélkül akarunk a kősziklára építkezni. A másik ok a meggyőzhetetlenség. Nem azzal a hozzáállással jövünk a kősziklához: „na most én beépítem az igét Istentől a szívembe”. Végül pedig van egy olyan probléma, amit Pál a II. Kor. 4:3-4-ben fogalmaz meg, ha a „kősziklánk” leplezett.  Amikor mi azt válasszuk, hogy bevesszük Isten beszédét hit által, akkor ez mozgásba hoz szellemei valóságokat, dolgokat a szellemünkben. Viszont ha ebben akarunk haladni anélkül, hogy a gondolkodásunk megváltozna, akkor nagyon komplikálttá változik kereszténységünk. Isten viszont nem így tervezte nekünk. „És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a szellemi kősziklából, amely követi őket, a kőszikla pedig a Krisztus volt.” 1Kor 10:4

 

 

 2018. május 12. Aratás gyülekezete

20180512

Személyiségünk Krisztusi mivoltát korunk egyházának általánossá váló gondolkodásmódjával szemben nem a lelki erő hordozza, de még csak nem is motivációs vagy önmegvalósító szolgálatokon elsajátított valami, hanem az ember láthatatlan központi része, amelyet a Biblia felülről született szellemnek nevez. A lelki (gr.pszükhikosz) embert a Bibliában mindenhol elmarasztalják. Viszont a kegyelem személyiségünkre ható benső munkában az új ember bele van gyökerezve Isten láthatatlan jelenlétébe, ami védelmet és biztonságot jelent számára. Ekkor a lelki-testi erőlködés ismeretlen lesz számára. Ezért fontos tudatosítanunk, hogy a lelki ambíció nem csak egy érzelem, hanem mélyebbről, a szívből tör elő. A valódi hit munkája azt jelenti, hogy a szív kimozdul Istentől elszakadt érzelmi állapotából. Ekkor rátámaszkodik Isten beszédére, amely új és biztos alapot tud nyújtani szellemi életére nézve. Egy szellemi ember nem erőlködik Isten jelenlétében vagy szolgálatában.

 

 

 2018. május 19. Aratás gyülekezete

20180519

 

dátum: 2018 május 19 Helyszín: Aratás Gyülekezet

Máté 3,11-ben olvassuk, hogy Jézus Szent Szellembe és tűzbe meríti az övéit. Ez az igazság ma is abszolúte aktuális. A Szent Szellem nélkül minden szellemi tevékenységünk, amit az Úrnak vagy az Úr nevében végzünk, száraz és üres, ezért be kell töltekeznünk Isten Szellemével, újra és újra. Az egyik módja annak, ahogyan betöltekeznünk vele: Isten igéje és az imádkozás által van. Csak a Szent Szellem segítségével ismerhetjük meg azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Naponként szolgálnunk kell az Úr színe előtt és táplálnunk kell az ő tüzét, amely a szívünkben ég, mint ahogy a léviták is naponként táplálták a sátorban majd később a templomban azt a tüzet, amit maga Isten gyújtott meg.

 

2018. május 27. Aratás gyülekezete

sbterv„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Isteni hit mindig az ige munkáján alapul. Hallani és olvasni szükséges a Szentírást ahhoz, hogy hit növekedését hozza. A hit oka a hallás, amely szellemi esemény. Az eredeti görög szöveg pontosabban határozza meg a hit tartalmát. A hit Krisztus kijelentéséről beszél.(gr.rhema Khrisztu) Ha valaki folytonosan táplálkozik az Igével és kijelentésen alapuló üzeneteket hallgat, akkor változásokon megy át, mert az Ige dinamikusan cselekszik, hiszen az élet lehelete és Isten ereje van mögötte. Ezt nevezzük hitéletünkben „A” tervnek. Ahol Krisztus igéje gazdagon kap helyet, ott az olvasott ige mozdíthatatlan meggyőződésre, állandó mennyei látásba vezeti a Szent Szellem segítségével. Magvetőről szóló példázaban a hallgató szívét a bevetett ige megérintette, megértette, sőt szellemi megnyilvánulást eredményezett, de nem lett elég a sikerhez. Nem elég betöltekezni Isten szellemével, csodákat átélni, mert a Isten igéje tud felépíteni bennünket és örökségünkbe bevezetni. A mennyei kinyilatkoztatás-ismeret létrejöttének megvannak a feltételei a hívő ember részéről: pl. nyitottság és koncentráció.

 

 

 

1. oldal / 7