Dátum: 2016. március 5. Helyszín: Aratás gyülekezet

0305

Megigazulásunk célja működtetni a hit általi életet. Választást enged Isten képességeihez és természetéhez. Sokszor az emberek megpróbálnak megtenni dolgokat Istenért, de nem járnak Isten igazságosságában. Ha az ember megigazult, és ezt tudja, a gonoszság fölött uralkodhat. Általában a gondolkodásunk ellentétes Isten tervével és arról, amit mond rólunk. Isten ígéretei tudják megváltoztatni ezeket. Isten létrehozhat egy folyamatos felépítő megtapasztalást bennünk, ami megengedi a szívnek, hogy összekapcsolódjon az új információval, ami új lehetőségeket szab hitéletünknek. Ha a hazugságok kitörölődnek és szívünk összhangba kerül Isten beszédével, minden lehetségessé válhat. Isten népe a pusztában azon tanakodott, jobb volt nekik a szégyen szolgaságában, és vissza akartak térni abba. A szív korlátokat állíthat fel az életedben, és amíg ezek nincsenek kiszedve, addig visszatartják életed restaurációját Krisztusban. A kijelentés helyreállítja identitásodat, felépíti méltóságodat és felvirágoztatja sorsodat.

 

 

 

Dátum: 2016. március 12. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Ahhoz, hogy uralkodjunk ezen a földön, úgy kell látnunk magunkat, ahogyan Isten lát minket. Egyház Isten képére, hasonlatosságára teremtetett, hogy úgy funkcionáljunk, ahogy Ő. Egészséges önképpel. Ha a múltadban létezik sértettség vagy sérülés, akkor sajnos a jövődben jelen lesz emlékek által. Ellenség a pszichés zavarokkal a múlt fogságát építette ki. A megváltásban vetett hit nem csak eltörölte a múltamat, hanem helyreállította elmémet is, hogy Isten beépítse saját véleményét személyemről. Szentírás tükör. A cél, hogy belenézz, majd meglásd, hogy fogsz kinézni! „Testvéreim, mi nem a rabszolganő gyermekei vagyunk, hanem a szabad asszonyéi.” Gal 4:31

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. március 19. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Miért képesek az Úr tanítványai béketűréssel várni és örömmel viselni a szenvedéseiket? Mert a világosság, amit a Szent Szellem gyújt bennünk, képessé teszi őket arra, hogy ellen álljanak az ördögnek. Az ellenség pontosan azért akar zavarokat okozni az életünkben, hogy elveszítsük a kapott világosságot és többé ne bízzunk Istenben. Az Úrtól kapott világosság mennyei értékrendet is létre hoz bennünk. Nekünk ebben a mennyei értékrendben mozdíthatatlanul kell állnunk és növekednünk. Ha ebben megmaradunk és követjük az Urat, akkor ő garantálja számunkra, hogy beteljesítsük sorsunkat, amelyet már elkészített nekünk a világ teremtése előtt.

 

 

 

 

Dátum: 2016. március 26. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

A pészách üzenete a kivásárlás és egyben a felhatalmazás üzenete. Ha Istennek örökkévaló ünnepe, - elkerülés ünnepe - szerint élünk, akkor a világ rendszere felett tudunk működni.. Mert „Egyiptomnak” rendszere alacsonyabb szintű, Krisztus Országánál. Ez csak hit által működik. Elméddel nem tudod kitalálni, hogyan működik az engesztelés vére. A bárány vére meg fogja mutatni a jogaidat, majd meg fogja adni a hitet, hogy alkalmazni tudd. A HIT válasz a vér hatalmára. A megváltás terve nemcsak a megváltás materiális aspektusát tartalmazza, hanem a szellemit is. Amikor elhiszed és alkalmazod, megfogod látni az életedben. „Mennyire felülmúl mindent az Ő nagy hatalma a mi életünkben, akik abban a mértékben hittünk, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát a Felkent életében munkálkodni láttuk.” Ef 1:19