Dátum: 2017. július 1. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170701A királyság üzenetében szót ejtünk arról, hogy papok királysága vagyunk. Ez kezdetben Mózesnél így volt megtervezve, de szétvált Izrael életében. Messiás a felkent helyreállította ezt. Beleszülettünk Isten királyságába, amiben papok vagyunk királyi kenettel felruházva. Egyház is felkent, mert mindegyikünknek van kenete Krisztusban. Ez fontos, de lehetséges a továbblépés, mert mégis szükség lenne olyan „felkentekre a felkentek között”, akik megmagyarázzak a múltat, jelent és esetleg a jövőt. Ők helyreállítják a spirituális vakság állapotát. Ha nem funkcionálunk papi kenetben, nem működhetünk autentikusan a királyi kenetben. A királyi kenet királysági tekintélyt ad és nyitott szemeket. Csak ez által tudunk spirituálisan működni és megfutamítani Isten ellenségeit. Egy Isten embere olyan valaki, aki Isten szemszögéből látja az aktuális korszakot. Szükségünk van ma profetikus igehirdetésekre bölcsesség ajándékával, mert friss megújulásra van szikségünk. Ők az árusok. Ha új jön, akkor több kell lennie, mint ami ma megszokott. Jönnie kell Joel üzenetének újra és újra, miszerint van kenetünk a Szenttől, és meg is kell maradnunk majd benne…

 

 

 

Dátum: 2017. július 8. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170708Újjászületés után, új ország polgára lettél, de szükséges új kormányzást is váltani. Papoknak királyságává lettünk. Ekkor szellemed új mennyei természetet kap (kenetet), de sajnos értelmed nincs még megújítva ki is lettél. Kegyelem által élünk, azonban az Isten királyságának természetfölötti erejének munkálkodása által. (Ef.3.7) Túlképeztük magunkat ismeretekkel. Ha szellemi papként és királyként nem funkcionálunk, megrekedünk és visszafejlődünk. Amikor változtatni akarsz, amiben a világi mentalitásod szerint bíztál, akkor a szív azon fog dolgozni, hogy visszatérítsen a világi kultúrára, amely a mammon rendszere. (Mt.6:24) Királyság kultúrája alapján tudunk eligazodni abban, melyek a fontos értékek, törvényszerűségek, szellemi normák Istennél. Papoknak időt kell töltenie Istennel, hogy a királyokként megkapják Istennek útmutatását. Melkhisedek-i papság királyi rendjével lelkednek és szellemednek egyetértésben kell lennie. Papok célja eljutni a szentek szentjébe, királyok pedig autoritást gyakoroljanak beszédükkel és életvitelükkel.

 

 

 

Dátum: 2017. július 15. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170715Királyságnak vannak kulcsai. Ha autentikusan használjuk, akkor felnövekedünk és kinyílnak szellemi valóságok bennünk. Kegyelem és megigazultság témája az üdvtörténet sarkalatos üzenete. Ez egyben a királyi papság (egyetemes papság) újraformálásának kezdete is. Krisztusnak engedelmességet kellett tanulnia, pont úgy, ahogy nekünk. Ő félre tette az isteni oldalát és emberré lett. Egyszülött és elsőszülött volt. Növekednie és tanulnia kellett, majd szenvedni szolgálata alatt a sikerek megtartásáért. Isten az újjászületés után fiúság előjogait adja neked: elsőszülöttség, autoritás, örökség. Amikor kegyelem és megigazultság kijelentése elér egy színvonalat, akkor beléphetünk a kormányzás gyakorlásába. Ha ez nem történik meg, akkor gondolkodásunkat befolyásolja a világ és erődítményeket fog kialakítani. Ézsau élete ékes mintája a királysági papok kudarcára. Nem azért veszítette el jövőjét, mert ostobaságot tett, hanem azért, mert már nem volt képes megváltoztatni mindazt, amit mozgásba hozott életében. Lehetsz elsőszülött elenyésző szellemi áldással, közben nem éled privilégiumaidat, papságod és pozíciód pedig nem funkcionál.

 

 

 

 

 

Dátum: 2017. július 22. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170722Bár testben élünk, de azért vagy Isten képében és hasonlatosságában, mert szellemi lényként lettél újjáteremtve. Az ok amiért az Egyház nem uralta a körülményeinket az, hogy legtöbbünk nem ébredt rá arra, hogy kik is vagyunk. Hogy működhet abban a keresztény, amiben nincs kijelentése, nem érti és nem bízik. Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy keressétek először Istennek országát és az Ő igazságát, világossá tette, hogy mi legyen elsődleges az életünkben. A fiúsági tudat gerince a királyságnak. Felnövekedés adva van a papok részére. Szent Szellem célja, hogy érett fiakká váljunk. Olyan mélyre-magasra mehetünk Istenkeresésünkben, amekkora kijelentést befogadunk és alkalmazunk a királyi papság identitásáról. Mózes első könyvétől a Jelenésekig, Isten felfedte az Ő Királyságának titkait. Egyház mögött a Királyság hatalma áll, ha a papok pozícionálják magukat abban. „….épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.„1Pét 2:5

 

 

 

 

 

Dátum: 2017. július .23. Helyszín: Jászladány

20170723A pusztai vándorlásban Isten mindig új mennyei értékítéletet akar kialakítani bennünk. Ha nem akarsz Istentől a pusztádban megtanulni hit által látásból járni, akkor benne ragadhatsz. Ha mi kételkedünk Isten felénk nyújtott hűségében és kegyelmében, akkor nem fog tudni Isten segíteni a pusztánkban. Keserűségben fogsz kioltódni és elhagyhatod elhívásodat is. Mindenki előtt, aki körülötted van, zavarodottnak fogsz tűnni, mert nem bíztál Isten rád vonatkozó szavában. Kell, hogy ragaszkodjunk Isten belénk ültetett Igéjéhez, amely reménység és valóságos dolog is egyben. Azt mondom nem fontos, hogy milyen nehézségekkel állsz szemben, ha szenvedés által meg tudsz tanulni látni. „Mert lelke szenvedése folytán látni fog, [és] megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.” Ézs 53:11

 

 

 

 

 

Dátum: 2017. július 29. Helyszín: Aratás Gyülekezet

201707291Mózes 15,7-18-ban olvashatunk arról, hogy Isten szövetséggel erősítette meg azokat az ígéreteket, amelyeket már korábban is kijelentett Ábrahámnak. Erre azért is szükség volt, mert maga Ábrahám is biztosítékot kért Istentől arra, hogy az átadott ígéretek be fognak teljesedni. Isten talán nem tartaná meg az ígéreteit? Szó sincs róla! Egyszerűen a mi emberi természetünkből fakad az, hogy egy idő múlva elhalványulnak előttünk Isten ígéretei, igazságai. Ezért szükségünk van arra, hogy az Úr időről, időre megerősítse hitünket és bátorítson minket. Velünk megkötött szövetsége Jézus Krisztusban örökre érvényes marad. Isten továbbra is velünk van és a számunkra elkészített terve be fog teljesedni az életünkben.