Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. június 1.

13066Isten amikor megteremtette az embert, azt akarta, hogy az ember uralkodjon az egész Földön úgy, hogy ez az uralom az Éden kertből terjedjen szét és így kiszoruljon az Ördög a Földről. Ádám és Éva azonban már a kertben bűnbe esett, így az ember elveszítette az Istentől kapott pozícióját. Jézus viszont visszaszerezte ezt számunkra a megváltás művén keresztül. Amikor pedig újjászülettünk, akkor szellemben felültetett minket a Mennyekbe, ezért őáltala képesek vagyunk uralkodni a bűn fölött, már ebben az életben. Ez a prédikáció arról szól, hogy miként tud kiterjedni ez az uralkodás és miként tudjuk Isten ereje által kiszorítani az Ördögö életünkből.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. június 8.

13065Az üzenet első fele sáfárságunk elhívásának megértését veszi át. Az tud változást generálni, aki maga is megváltozott. Sáfárságunk célja: transzformáció. A szolgálat második felében pedig, a képviseletről lesz szó. Mi úgy teremtettünk, hogy Krisztus képet viseljük bensőnkben, ami Istenből jött az újjászületésünkkor. Pálnak sáfársága abban állt, hogy ebből kiindulva nyilvánosságra hozta Isten titkát, ami el volt rejtve. Isten titkának prognózisa mindent felülmúló. „A titkot, amely korszakokon és nemzedékeken át rejtve volt az emberek elől, most pedig láthatóvá vált az Ő szentjei számára, akiknek az Isten tudtára akarta adni, hogy milyen bőséges a nemzetek között e titok dicsősége, amely: Krisztus bennetek, a dicsőség reménysége.” Kol. 1:27

 

 

- 1. rész

- 2. rész

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. június 15.

13064Természetünkből lévő magatartás és a sorsunkról alkotott képünk be van írva szívünkbe. Ez lehet negatív és pozitív is. Elhívásod célja, hogy hűséges sáfárjának kell lenned az Istentől beléd helyezett ajándékaidnak és képességeidnek. Isten helyezte ezeket beléd és a te képességeid tulajdonképpen határtalanok Krisztusban. A nagy probléma, amikor egy hívő szívének felfogóképessége inaktivitásban vagy elnyomás alatt áll. A 12 kém közül 10 sáskáknak látták magukat és ez hatással volt döntéseikre, mások sorsára és Mózesre. „Mert mondom nektek, hogy mindenki, akinek van, annak adni fognak, akinek pedig nincs, attól azt is elveszik, amije van.” Luk 19:26 „Mi pedig nem a világ szellemét kaptuk, hanem az Istenből jövő Szellemet, hogy ismerjük azt, amivel Isten kegyelme megajándékozott.” 1Kor 2:12

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2013. június 23.

13063Isten Fia kétséget kizáró módon tökéletesen elvégezte munkáját és lehetővé tette minden keresztény számára, hogy Isten akaratának megcselekvése útján győztes életet éljen és bejusson az Egek Istenének Királyságába. Jézus Krisztus azért jött, hogy a kegyelem erejével áttörje a halál uralmát. A megváltás által előre elkészített jó cselekedetekben járva, Isten akaratának megfelelő életet tudunk élni és a megszentelődés gyümölcsével meggazdagodva örök életet nyerünk. Földről való felemeltetésével mennyei pozícióba emelte az övéit. Akkor a mai egyház mégis miért szenved hiányt a győzelmekben? Miért nem tud sok keresztény a kegyelem erejében mozogni? Mi az oka, hogy a Jézus által már megszerzett mennyei pozíciót sokszor oly nehéz elfoglalni?

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. június 29.

13061Ez egy rövid helyzetértékelés, amelyben az egyházban lévő „új szelekről” van szó. Ebben a posztmodern világunkban, a gyülekezeteket illetően, meg kell változtatnunk az egész megközelítési módot, és a gondolkozásmódunknak berögzült mechanizmusait. Nem ébredésre van szükségünk, hanem reformációra. Mert amikor újraélesztesz valamit, akkor valami olyannal teszed, ami már létezett. El kell döntenünk, hogy azt akarjuk látni, amit valóban a Názáreti Jézus Krisztus tanít, vagy megcsináljuk magunknak a magunk féle un. modern evangéliumi kereszténységet. „Mint Isten munkatársai, kérünk és biztatunk benneteket, úgy éljetek, mint akik nem hiába kapták Isten kegyelmét!” 2Kor 6:1

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. június 29.

13062Az óriások sokszor szabályzó mechanizmusok a szívünkben. Hitünk a láthatatlanból jövő kijelentéssel tud győzni fölötte. A kijelentésed kódja: képesség a dolgok elmozdítására. Az igéből jövő személyes kijelentéskor demonstrálás fog jönni és semmi nem lesz képes megállítani az egyházat. Szent Szellem dinamikus szavai (logos) világosodnak meg az szíved elméjében, hogy tehess valamit általuk. Atyánk a láthatatlanban előre elkészítette megoldásait az egyház részére. „De ha tudsz valamit tenni, szánj meg (kegyelmezz) minket, segíts rajtunk! "Ha tudok valamit tenni?" mondta Jézus. Minden lehetséges annak, aki hisz! A gyermek apja ekkor könnyek között azonnal felkiáltott: Hiszek! Segíts a hitetlenségemen! Mk.9:24