Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. április 14.

12044Az egyház szellemi konfliktusban áll az ígéret földjének birtokbavétele miatt. A gonoszság nagy koncentrációt hajt végre veszélyeztetett területei mentén. Egyértelműen szeretnénk megérteni, mi áll az egyház megdicsőülése és megszentelődése előtt, ehhez pedig először azt kell megállapítanunk, kik vagyunk Krisztusban. Ebben segítségünkre van Jézus Krisztus nevének szerepe és felhatalmazó ereje.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. április 21.

12043Názáreti Jézus Krisztus neve aktív fegyver harcunkban Sátán munkája ellen. Az újszövetségi papságnak Urunk nevébe belehelyezett hatalomból táplálkozó élet adja hitelességét. Törvényes tulajdonosait felhatalmazza arra, hogy a megváltás szellemi örökségéből részesülhessenek. Így az ősegyházban mindent a Názáreti Jézus Krisztus nevében cselekedtek. Ettől a transzcendens valóságtól soha sem szabad kiüresednünk, mert az Isten királyságába a név jelenti a belépőkártyánkat és egyben győzelmünk záloga is.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. április 29.

12042Krisztus természetét és áldását nem lehet pusztán akarati erővel megszerezni. A hívő ember számára csak a Melkhisedeki papságban van lehetősége sikeres keresztényként élnie. Az Ő főpapi tisztsége hozta be a fizikai és szellemi életünkre a prosperálást, mert kiválósága (erénye) áldást hordoz és közvetít. Tudatosítanunk kell, hogy az Ő vele való kapcsolatunk során a jövendő világ javai transzferálódnak. „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonba vett (szerzett) nép vagytok, hogy így annak kiváló (erényeit) dolgait hirdessétek, aki a sötétségből titeket elhívott az Ő csodálatos fényébe.” Vida