Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. október 6.

12106A kegyelem és hit munkája révén az olvasott bibliai szöveg megérinti az ember szívét. Először sok esetben csak az értelmünkbe kerül, majd be/elfogadása által megértjük a hallottakat. Isten beszéde közvetíti a kegyelem természetfölötti képességét, amely először belső valósággá válik, majd felül tud kerekedni bűnön, betegségen, szegénységen, reménytelenségen és minden más problémákon is. A valódi hitet mindig a jövőbe vetett reménység képes dinamizálni. Ez tudja megtartani a nehéz időkben is az embert elhívása betöltésében. „Aki által (Krisztus) a hit révén hozzáférhetünk ahhoz a kegyelemhez, melyben állunk és dicsekszünk az Isten fiai dicsőségének reményében. Róm. 5:2 Soos

 

 

Nochta Pál, Soproni baptista gyülekezet, 2012. október 7.

12105Atyánk közölte minden szellemi áldását részünkre Krisztusban, aki pedig a jövendő javak főpapja lett (Efézus 1,3; Zsidó 9,11). Ahhoz, hogy ezeket a szellemi javakat át tudjuk venni, a főpapunkhoz vagyis Krisztushoz szükséges kapcsolódnunk. A János 4,46-54-ben olvasható történetből a Szent Szellem megmutatja nekünk azt a módot, ahogy Krisztushoz járulhatunk és átvehetjük tőle ezeket a számunkra elkészített javakat. Fontos azonban, hogy ezt a tanítást ne módszerként alkalmazzuk, hanem arra figyeljünk, hogy mi az, amit ebből a Szent Szellem hangsúlyossá szeretne tenni. „Jézus azt felelte néki: Menj! A te fiad él! S az hitt a Jézus szavának. Elment.” Ján 4:50

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. október 13.

12104A hit kitartása segít át bennünket az élet adta válságokon a válasz megtapasztalásáig. A hit összekapcsolja a bevetett mag üzenetét szívünkbe és realizálja a természetfeletti dolgokat, amelyeket szívünk szemeivel látunk. Hittel kell megkapaszkodnunk Isten szavába (mag) és ígéreteibe, még akkor is, amikor minden körülményünk arról próbál meggyőzni, vesztes helyzetben vagyunk. „Istennek az az ígérete, hogy bemehetünk a nyugalmába, még ma is érvényes. Nagyon vigyázzunk tehát, nehogy elmulasszuk ezt a lehetőséget! Hiszen nekünk is ugyanúgy hirdették az örömhírt, mint azoknak. De nekik nem használt az üzenet, mert amikor hallották, nem fogadták el, és nem hittek neki.”(megj. Kivéve Józsué & Káleb) Zsid. 4:1-2

 

 

1. rész

2. rész


Nochta Pál, Őrbottyán, 2012. október 20.

12102A lelkünknek ki kell szakadnia ebből a látható világból ahhoz, hogy az Urat követve részesülhessünk azokból a kincsekből, melyeket Isten számunkra készített. El kell szakadnunk attól, ami elválaszt minket az Úrtól, mert ha a szívünkben Jézus mellett másnak is helyet adunk, akkor bálványimádásba kerülünk. A gazdag ifjúnak a vagyon szeretete volt a szívében az ami elválasztotta őt Istentől, ezért akart neki Jézus segíteni, hogy a bizonytalan gazdagságból átkerülhessen a valódi, mennyei gazdagságba. Nekünk nem szabad erre a babiloni rendszerre építeni az életünket, mert ez a rendszer eleve pusztulásra van ítélve. Akik Jézus földi itt létekor hallgattak és ráépítkeztek a prófétai szóra, azok megmenekültek akkor is, amikor időszámításunk szerint 70-ben a rómaiak lerombolták Jeruzsálemet.

 

 

Nochta Pál, Őrbottyán, 2012. október 21.

12103Saját erőnkből képtelenek vagyunk megtenni azt amit Jézus kér tőlünk, így volt ezzel a gazdag ifjú is, ezért kellett volna továbbra is Jézus közelében maradnia, hogy az ő jelenlétében töltött idő alatt képességet nyerjen az engedelmességre. Nekünk sem szabad elfutnunk Isten jelenlétéből, hanem a közelében kell maradnunk, hogy a hatása alá kerülve erőt nyerjünk a Szent Szellemtől Krisztus követésére, amely az új ember számára egyáltalán nem nehéz. Isten királyságába nehéz, sőt lehetetlen bejutni, de csak addig, amíg a gazdag ifjúhoz hasonlóan ragaszkodunk azokhoz a dolgokhoz, amelyek elválasztanak minket Krisztustól. Azonban ha követjük az Urat és nem a látható világban, hanem a láthatatlanban építkezünk, úgy hogy megtartjuk az ő igéjét, akkor minden időben meg fogjuk tapasztalni Isten királyságának a gazdagságát, már itt a Földön is.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. október 27.

12101Globális növekedés lassulásában a legnagyobb kockázatot az európai adósságválság megoldatlansága, csődkockázat és a pénzügyi problémák egyre több országra történő átterjedése jelenti. Az Ó- és Újszövetségben egyaránt, aki valamit is tett Isten céljainak megvalósulásaiért, megtapasztalta az Ő kedveltségének bőséges kiáradását. Nem azért jön Isten kedveltsége és jóakarata az életedre, mert megérdemled, hanem azért, mert Jézus megszerezte és kifizette Golgotán az árat érte. „Képes pedig Isten arra, hogy minden kegyelmét kiárassza belétek, azért, hogy mindenben, mindenkor, minden (tekintetben) elégségetek legyen, bőven teljék minden jótettre.” 2Kor 9:8 Vida