Suha László, Aratás gyülekezet, 2013. december 7.

13124Győzelmünk sorsunkban mindig Isten Igéjének hallása, nem pedig olvasása által jön! Nyitottságunk és bátorságunk bizonyos mértéke kell ahhoz, hogy meghalld, Isten mit szól a szívedhez. Ebben a folyamatban, szellemedben hallod és látod azokat a dolgokat, amelyeket a Szentírás olvasásakor Isten elmondott. Szükséges személyesen megelevenedniük számodra és felelősséggel kell viszonyulnunk hozzá. Ekkor jobban fog érdekelni minket nagy Istenünk véleménye, mint az emberek véleménye. „Amint Mózesre hallgattunk, éppen úgy hallgatunk majd tereád, csak legyen veled az Úr, a te Istened, amiképpen vele volt Mózessel.” Józs 1:17

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2013. december 14.

13123Az ember rendeltetése földi létében az, hogy Istent keresse és Vele rendezett kapcsolatban éljen. Ha nem ezt teszi, akkor földi sorsában célt téveszt, azaz bűnbe esik. Ádám bukásakor az emberiség elvesztette az Istennel való kapcsolatát, így a halál és bűn fogságába került. A bűn megfosztja az embert Isten jelenlététől és attól, hogy megtalálja élete lényegét. Jézus Krisztus azért jött el a földre, hogy helyreállítsa mindezeket. Áldozatának célja az, hogy megszüntesse az igazságon alapuló ellenséges viszonyt Isten és ember között. Ennek felismerésére isteni bölcsességre van szüksége mindenkinek. „Mi egy keresztre feszített Krisztust hirdetünk, aki a zsidóknak ugyan botrány, a nemzeteknek pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, mind zsidóknak, mind görögöknek Krisztus: Istennek hatóereje, és bölcsessége, mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél és az Istennek a gyöngesége erősebb az emberek erejénél.” 1Kor 1:23-25

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. december 21.

13122Izrael népe Mózes vezetésével nem tudott bemenni az ígéret földjére, mert a rosszul értelmezték azokat a csodákat, amelyeket Isten cselekedett velük. Szívük hitetlen és gonosz állapota miatt azt a következtetést vonták le, hogy Isten azért hozta ki őket jelek és csodák által Egyiptomból, mert el akarja pusztítani őket. Ez figyelmeztetés számunkra is, hogy helyes következtetéseket vonjunk le életünkre vonatkozólag. Ehhez szükségünk van bölcsesség és kinyilatkoztatás Szellemére. „Ezért mi is, amely naptól hallottuk, nem szűnünk meg értetek imádkozni és könyörögni (azért), hogy teljesen betöltsön titeket az Ó akaratának a megismerése minden bölcsességben és szellemi belátással” Kol.1:9 Vida

 

 

Tóth Lajos, Szeráf & Aratás gyülekezete közös összejövetele, 2013. december 31.

13121Ragadjuk meg a Bibliánkat és elmélkedjünk az ígéreteink felett 2014–ben. Mi mennyei képességekre és adottságokra vagyunk rendelve, hogy megszabadítsuk és visszanyerjük az embereket Istennek. Itt van az ígéretek ígérete: Ábrahám örökölni fogod a világot. (Rm.4:14) Ez az ígéret nemcsak Ábrahámnak szólt, hanem a magvának is. És ha te Krisztushoz tartozol, Ábrahám magva vagy és örökös. Fiatalok belemennek játékokba, hogy elnyerjék mások tetszését. De nekünk be kell vennünk a megigazultságot. Ez uralni fog és megváltoztat mindent életünkben. „…és az igazságos Lótot, akit a gonoszok kicsapongó magaviselete meggyötört, kiragadta.” 2Pét 2:7 Vida