Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2012. március 11.

12035Az egyház egy szellemi konfliktusban van, szinte élet-halál harcban áll az ígéret földjének elfoglalásáért. A hívők közül sokan azt gondolják, hogy amit Isten megígért, azt automatikusan meg is történik. A tejjel-mézzel folyó föld megszemlélése után, a kémek jelentették, hogy a föld valóban jó és kívánatos, de azt elfoglalni csak harc árán lehetséges. Ezek a hírek megosztották Izraelt, ahogyan hasonló nehézséget látunk a mai Egyházban is. Mi azonban álljunk Józsué, Káleb, oldalán, a szellemi emberek oldalán. „…olyanok voltunk a magunk szemében, mint a sáskák…és az ő szemeikben is olyanok voltunk.” (4Móz 13:34).

 

 

Nochta Pál, Ózd, 2012. március 12.

12034Egyénileg és testületileg is csak akkor leszünk képesek elfoglalni az ígéret földjét, ha a prófétai látás, vagyis a mennyei valóság nem rajtunk kívül, hanem bennünk él. Bálám esete is jól mutatja, hogy akiknek Isten prófétai látást ad, de az idővel nem válik a részükké, komoly következményekkel jár sorsukra nézve. Ezért engednünk kell a bennünk lévő kenet tanításának, hogy a kijelentések befogadása révén látást kapjunk ígéreteinkről. „Akkor elkezdte az ő példázó beszédét és monda: Bálámnak, Beór fiának szózata, a megnyílt szemű embernek szózata, annak szózata, aki hallja Istennek beszédét, aki látja a Mindenhatónak látását, leborulva, de nyitott szemekkel.” 4 Móz 24:3-4

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. április 14.

12044Az egyház szellemi konfliktusban áll az ígéret földjének birtokbavétele miatt. A gonoszság nagy koncentrációt hajt végre veszélyeztetett területei mentén. Egyértelműen szeretnénk megérteni, mi áll az egyház megdicsőülése és megszentelődése előtt, ehhez pedig először azt kell megállapítanunk, kik vagyunk Krisztusban. Ebben segítségünkre van Jézus Krisztus nevének szerepe és felhatalmazó ereje.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. április 21.

12043Názáreti Jézus Krisztus neve aktív fegyver harcunkban Sátán munkája ellen. Az újszövetségi papságnak Urunk nevébe belehelyezett hatalomból táplálkozó élet adja hitelességét. Törvényes tulajdonosait felhatalmazza arra, hogy a megváltás szellemi örökségéből részesülhessenek. Így az ősegyházban mindent a Názáreti Jézus Krisztus nevében cselekedtek. Ettől a transzcendens valóságtól soha sem szabad kiüresednünk, mert az Isten királyságába a név jelenti a belépőkártyánkat és egyben győzelmünk záloga is.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. április 29.

12042Krisztus természetét és áldását nem lehet pusztán akarati erővel megszerezni. A hívő ember számára csak a Melkhisedeki papságban van lehetősége sikeres keresztényként élnie. Az Ő főpapi tisztsége hozta be a fizikai és szellemi életünkre a prosperálást, mert kiválósága (erénye) áldást hordoz és közvetít. Tudatosítanunk kell, hogy az Ő vele való kapcsolatunk során a jövendő világ javai transzferálódnak. „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonba vett (szerzett) nép vagytok, hogy így annak kiváló (erényeit) dolgait hirdessétek, aki a sötétségből titeket elhívott az Ő csodálatos fényébe.” Vida

 

 

ElsőElőző12KövetkezőUtolsó
1. oldal / 2