Dátum: 2017. május 06. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170506Sok hívő félreértette a kegyelem óriási lehetőségét, mert nem tanítottak őket a bűnbánat, bűnbocsánat és az elme megújulásának fontosságáról. A megtérés valódiságát az Isten felé való bűnösség elismerése önmagában nem igazolja. Az eklézsiában a bocsánatkérés eszközét arra használják, hogy a bűnöket vagy a szellemi visszaéléseket rövid úton rendezzék, azonban életvitelükben a megtérés gyümölcsét nem termik meg. Sajnos ez magabiztos önhittséget és önigazultságot termett. Néhány évtizede a neoprotestáns oldal megrettentő üzenete az volt: térjél meg, mert különben a pokolra jutsz! Ebben tényleg volt igazság. De mára a kijelentés precízebb lett Istentől a megtérés témájában is. Valódi megtéréskor meglepődsz, hogy az elmédben mennyi minden be lett programozva, ami nem az evangélium igazsága. Azonban, hogy a kegyelem által pozícióba maradjunk, progresszív megtérésről is szükséges beszélünk.

 

 

 

 

Dátum: 2017. május 13. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170513

Progresszív megtéréskor szívünk nem csak új mennyei meglátásokat kap, hanem szellemi ösztönzést, továbbá az akarás véghezvitelére erőt. Ha a megújult elmével akarunk választ adni egy természetes helyzetre, akkor egy természetfeletti válasz jelenik meg. Ami Istennel egységes, azzal nem kapcsolódhatunk hit nélkül. A megtérés kulcs ehhez! Amikor az evangélium fénye behatol az ember szívébe és értelmébe, akkor kicseréli saját meggyőződését és új irányba tereli döntéseit. Valahányszor megváltozik a gondolkodásmódunk, igazodni fog a felismert igazságokhoz szívünk. Ezzel az isteni beavatkozások újra és újra lehetővé válnak életünkben. Jeremiás szerint a következő természetfeletti beavatkozás figyelhető meg megtérésünkkor: szívnek Isten megismerésére való újjáteremtése és átalakítása; megismerésből folyó engedelmes hozzáállás; belső átalakulás. „szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem, hogy én vagyok az Úr és ők én népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám.” Jer. 24:7

 

 

 

Dátum: 2017. május 20. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170520

Istennek van egy örökkévaló királysága, amelyből jött az evangélium. Nem demokratikus berendezkedésű szellemi rendszer. Istennek királyságában van engedelmesség, tekintély, hatalomgyakorlás.  Nem mehetsz egy bizonyos spirituális minőségen túl olyan elgondolással, ami nem az Isten királysága szerinti. A megtérés ezt segíti elő. Sokszor felismert vagy fel nem ismert korlátok alatt élünk. A korlátok miatt a mennyei szabadságot nem éljük meg, ami a felnövekedésünk természetes velejárója. Szent Szellem ajándékai és gyümölcsei nélkül nem lehet a progresszív megtérésben fejlődni. Ezért bátorítja Pál apostol a gyülekezetet, hogy kívánják a spirituális hasznot hozó karizmákat és járjanak a gyümölcsökben testi vágyak helyett.

 

 

 

 

Dátum: 2017. május 27. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170527Újjászületésünk előtt korlátozottak voltunk, de most, hogy megtértünk, a királyságban korlátlanok vagyunk. Azért vagyunk korlátlanok, mert Isten képességeihez vagyunk kapcsolva a megújult elménk segítségével. Egyházban lévő tanításoknak olyan lelkesítőnek kellene lennie, hogy erőteljesen késztessen bennünket a Királyságban való előrehaladásban. Nem hagyhatjuk, hogy a meg nem újult elménk kontrollálja szellemünket. Visszatérés témája középponti üzenete a prófétáknak az Ó.sz.-ben. Keresztelő János is itt veszi fel a ’mennyei fonalat’, majd Krisztus az ő szavaival indítja el küldetését. Ahol a valódi atyaság megjelenik, ott az ő jósága arra indít téged, hogy új felismerésre térj. „…Illés bizony eljön előbb és mindent helyreállít, de Illés immár eljött és nem ismerték meg őt, hanem azt művelték vele, amit akartak.” Mt.17:11-12 „…aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál.” Mt. 11:11b