Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. március 2.

13034Keresztelő János szolgálatának üzente az Atyaság volt. Illés Szellemének a munkája irányt szab szellemi növekedésünknek, amely egyben prófétai kenet a teljes helyreállító munkában. Szent Szellem Krisztust Úrrá teszi az életemben, Krisztus pedig elvezet az Atyához. Ez a menetelésünknek a váza, és ezek határozzák meg életünkben a fő szellemi célokat. Ebben segítségünkre van Illés Szellemének ereje, amely benne van a Krisztus Szellemében, így bennünk is. Kérdés az, mi felismerjük-e? „Jézus pedig válaszolt, ezt mondotta nekik: Illés ugyan eljön és helyreállít mindent. De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt” Máté 17:11

 

 

 

- 1. rész

- 2. rész

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. március 2.

13033Láthatatlan Atyánknak keresését az újszövetség feltételei szabják meg. Mózesi sátor minden részlete igaz és valóságos a mennyben. Ez egyben prófétai tanítás a mennyei dolgokról és az ahhoz való kapcsolódásunkról. A menny felé mutat, illetve túlnyúl a láthatóból a láthatatlanba. A templom lényege, eljutni Atyánk által kezdeményezett és elfogadott módon a frigyládának tetejéhez, azaz a kegyelem királyi trónjához. „Nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma (szentélye) vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek, ha valaki az Isten templomát megrontja, megrontja azt az Isten. Mert az Istennek temploma szent, ezek vagytok ti.” 1Kor 3:16-17

 

 

 

Tóthné K. Klaudia, Aratás gyülekezet, 2013. március 23.

13032Az igazi imádók szellemben és igazságban imádják Istent, mondja Jézus. (Jn.4:23) Szellemben történik és való(igaz)ságban. Szellemben azt jelenti, hogy többé az Isten imádatában nem a helyszínek vagy külső formák fontosak, hanem ami az ember belsejében létrejött az újjászületéskor. Új teremtésünk nélkül nem tudunk személyes közösséget kialakítani Atyánkkal. Két okból kell Őt szellemben imádnunk: mert Ő Szellem, ill. vágyunk a valóság teljes megismerésére. A feltárulkozó realitást akarjuk, a fátyol alól kilépő igazságot.

- 1. rész

- 2. rész

Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2013. március 30.

13031Szeretet a kijelentés üzenetét hordozza. Amikor a szellemi érettségről nyilatkozunk, akkor az Isten szeretetében való kijelentés átvételéről beszélünk. Isten szeretetében való járáskor olyan szintű kijelentést tudsz elérni, amikor már nem fókuszálsz önmegvalósításaidra. Ha folyamatosan kikerülsz a szeretet áradásából, akkor a szellemi életedet az élet „dolgai” alá rendeled. Isten szeretetének „dolgait” első helyre kell helyezned, hogy az Ő utánzói legyünk. „Legyetek annak okáért követői(utánzói) az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, és adta Önmagát miértünk ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Ef. 5:1-2