Váradi Norbert, Aratás gyülekezet, 2014. június 7.

14064Isten úgy tervezte, hogy közösség által fogja táplálni szellemi életünket. Amikor befogadjuk Isten beszédét szívünkbe, akkor kapcsolódás jön létre Krisztussal. Ha nincs kapcsolatunk vele, soha nem értjük meg igazán az újszövetség szellemi realitását. Isten Szelleme részünkre közösséget és részesedést szeretne nyújtani. Jézus azt mondta, hogy ha nem esszük a testét, és nem isszuk a vérét, nincs közünk Hozzá. Az Ő vele való közösség mások javára végzett szolgálat gyümölcsében nyilvánul meg. Ha ez nem történik meg, elveszítjük kereszténységünk eredetiségét. „Aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek (kifogástalanok) lesztek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges (hithű) az Isten, aki elhívott a Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak közösségébe.” 1Kor 1:9 Vida

 

 

Tóth Lajos, aratás gyülekezet, 2014. június 14.

14063Az üzenet célja Isten megismerése. Első felében a szeretetben való helyreállásunk alapjait tesszük le, majd Jób életét tanulmányozzuk. Az isteni szeretet a szellemben születik, nem a lélekben. Isten természete került belénk az újjászületéskor, tehát isteni természet részeseivé váltunk. Krisztusiaknak ki kell szabadulnia abból a szegényes állapotból, ahova az ádámi bűn miatt esett. Sokszor arra gondolunk az a szellemi keresztény, aki „mega hittel” vagy „mega tudással” rendelkezik. Azonban a szeretet működteti a szellemi dolgainkat hit által. „Hisz, aki a saját Fiát nem kímélte, hanem értünk, mindnyájunkért odaadta Őt, hogyne ajándékozna kegyelemből (gr.kedvét keresi, kedvében jár) vele együtt minden(eke)t nékünk?” Róm 8:32 Vida

 

 

1/1.

1/2.

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. június 21.

14062Újjászületésünk bár mennyei megtapasztalás, de nem jelenti azt, hogy egyből ismerjük is Istent. A szeretetből (gr.agape) való megtapasztalásaink transzcendens élmények, nem csak empirikusak. Mennyei megértéseket adnak szellemünk és lelkünk részére. Ha gondok vagy frusztrációk gyötörnek és szeretnél kitörni ezekből, a szeretetről való kijelentés a legfőbb kulcs ehhez, ami megnyitja a siker ajtaját. Átemelnek bennünket az érzéki világ fölé. Timóteus apostol minta a szeretetben való növekedésben. Az egyháznak nagy szüksége van szerető szívű emberekre. „Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, aki igazán szívén viselné dolgaitokat. Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét.” Fil 2:20

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. június 28.

14061Olyan időbe léptünk, amikor a világ (koszmosz) törvényei totálisan eltérnek a szeretet spirituális törvényétől. Jelenleg Isten kormányzása még láthatatlan valóság, azonban sorsunknak már most, - a királyságból jövő - szeretet általi életté kell válnia. Ez nem függ a világtól. Isten királysága „szeretet életmódot” is jelent. Nem egy hétvégi megtapasztalás, hanem „szeretet életvitel”. Ahová csak mész, Isten királyságát kell képviselned KÖVETKÉNT, Isten UTÁNZÓJAKÉNT. A szolgálat végén közös ima hangzik el. „Mert mindenki tűzzel sóztatik meg, és minden áldozat sóval sóztatik meg. Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt neki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással.” Márk 9:49

 

 

3/1. rész

3/2. rész