Dátum: 2016. május 7. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Jézus Krisztus feltámadása nem csupán történelmi, hanem mennyei esemény, sőt, olyan történés, amelyet az ember képtelen elhinni, kivéve, ha a Szent Szellem kinyilatkoztatja számára. Jézusnak nem csak a halála, hanem a feltámadása is hatalmas horderejű volt. A feltámadásról szóló üzenet korszakos üzenet, amely kihatással van teljes életünkre, azonban önmagában nem képes megváltoztatni bennünket, ha csak információkból álló tanításként hallgatjuk. Ezért kérnünk kell Istent, hogy Ő adjon nekünk világosságot újra és újra. Az Ő hatalma olyan mértékben fog munkálkodni életünkben, amilyen mértékű szellemi világosságunk van a feltámadás jelentőségéről.

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. május 14. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Újszövetségben nem csak a megváltás eredményeit akarjuk megismerni, hanem magát a megváltót is, aki az ÁLDÁS. A teremtéskor Isten megáldotta és egyben felhatalmazta Ádámot. Nála volt az áldás magként, de gyökér nélkül. A tövis felnőtt és szabotálta a magot. Ennek rehabilitációja miatt Isten tervet készített az idők előtt, amit a megváltás csomagjának nevezünk. A megváltó miatt vagyunk részesei az ígéreteknek. Isten kötött egy szövetséget Ábrahámmal és örökséget (magot) adott neki. Az Ige nem „magokról”, hanem „magról” beszél. Megigazultságod (identitásod) megértéséhez viszonyítva tudod elfogadni és birtokba venni örökségedet.„Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké Ámen.” Jel 7:12

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. május 21. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227A letűnt kor kereszténye hősként hit-mítoszokat követ, anakronisztikusan gondolkodik, és olyan eszméket, ideákat ragad meg, amelyek nem időszerűek. Az áldás megértésében való növekedés attól függ, mennyire vagyunk nyitottak a megváltás teljes szellemi valósága felé. Már nem csak szükségközéppontúan egyes áldásokat akarjuk ismerni, hanem magát Krisztust. Az ígéreteid adottak. Sajnos sok minden van bennünk, ami még nem viseli magán a halál jegyeit, ezért nem is tud működni a feltámadás természetfeletti élete azokon a területeken. „Belőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban, aki bölcsességgé lett nekünk Istentől, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká” 1Kor 1:30

 

 

 

 

Dátum: 2016. május 28. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Adjunk új esélyt Isten Szellemének! Szent Szellem ki akarja jelenteni, hogy mi is adatott nekünk pünkösdkor. Az üzenetek célja, hogyan alkalmazzuk mindennapi életetünkben pünkösd céljait. Az egyháznak mostanra elég lenne fele annyi lexikális ismerettel rendelkeznie, de dupla mennyei manifesztációk sorozatában élni. Isten jelenlétét nem lehet megtanulni könyvekből, mert csak személyes találkozás által adatik. Szentírás ezt úgy definiálja, tűzbe való keresztség. Jézus Krisztust nem csak megváltóként vagy szabadítónként szükséges meismerni, hanem “bemerítő Krisztusként” is.