Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2011. december 3.

A megbecsülés nem sokat mond a mai ember számára, pedig a kölcsönös elismerés hozzájárul társadalmunk és a család megtartó eleméhez. Istent tisztelni azt jelenti, hogy az Ő beszéde, véleménye döntő életvezetésünkben. Ennek kapcsán láthatjuk, hogyan tudott Sidonban Jézabel szülővárosában áldást létrehozni Illés szelleme. „Mégis azok közül senkihez nem küldetett Illés, hanem csak Sidonnak Sareptájába az özvegy asszonyhoz.”Luk 4:26

 

 

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2011. december 10.

11031Amikor a nemzetünk szellemi-erkölcsi állapotát nézzük, elkerülhetetlen lesz az egyház és egyben egyes szolgálatok felelősségén elgondolkozni. Egy elnyomott náció szabadsága akkor áll helyre viszonylagosan generációjukban, ha szellemi-erkölcsi szabadsággal rendelkező vezetőket kísérnek. Derek Prince úgy fogalmazott egyik könyvében (Isten gyülekezetének újrafelfedezése c. 253 o.), hogy USA társadalmának nagyfokú szellemi-erkölcsi romlását a hamis prófétai szolgálatoknak tulajdonítja.

 

 

 

 

A tisztelet törvényszerűségei 1. rész

A tisztelet törvényszerűségei 2. rész

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2012. január 7.

120199A belső megújulás vagy áldások megjelenése elsősorban nem ember vagy időfüggő, hanem tiszteletfüggő. Isten igéjének respektálása elvárás és nem javaslat. Ez lehetőséget teremt arra, hogy Jézus Krisztus tudományából és ismeretéből egyre mélyebben részesüljünk. Ezért töltünk időt azzal, hogy meghatározzuk, mi is az Úr tisztelete. „És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. V.Móz.6:6”

 

 

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. január 15.

12016Az Atya elküldte Fiát, hogy meg tudjuk Őt ismerni, egy valóságos ismerettel. Különbséget teszünk a megismerés és az értelemszerű tudás közt. Amikor a Szentírás isteni tudásról vagy megismerésről beszél, az a Krisztus valóságos ismeretéről szól. Mi is történik a Krisztussal való találkozáskor? Krisztus kilép az elrejtettségéből. Azonban ez az ismeret nem tárgyi és gondolati megismerés, hanem már személyes közösség. Mit is jelent a közösség? Egyrészt részesedés, másrészt érintkezés, kapcsolat, közellét. Mivel a közösség érintkezés, benső kapcsolat, ezért annak befolyással kell hatnia ránk. A valóságos Istentisztelet célja, közelebb kerülni Krisztus ismeretéhez.