Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. március 1.

14033Ha a királyi papságról beszélünk, akkor mennyei identitású szentekről van szó. Ez az ígéret Izraelnek szólt először. Amikor kijöttek a szolgaságból, be kellett volna menniük az ígéret földjére királyi papokként. Miért nem tudtak bemenni? Sajnos a múltban ragadtak. A legtöbb hívő megengedi, hogy ami a múltban történt, befolyásolja a jövőjét. Mózes utódja Józsué ezt látta előre. A tanítás szélesíteni fogja perspektívátokat és nyitogatni a szemeteket, hogy lássatok. Csak az Ő mennyei világosságga tud mennyei képességeket létrehozni. Mindez irgalmasságból fakad. "Ama napon, melyen eljön, hogy szentjeiben megdicsőüljön és mindazokban csodálat tárgya legyen, akik benne hittek. Mert a mi nektek tett tanúságtételünk hitelre talált. 2Thess 1:10 Csia

 

 


Technikai okok miatt a sorozat kilencedik része sajnos nincs meg.


Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. március 22.

14032János apostol szerint egy gonosz angyal (Jezabel) Isten szolgájának, prófétai szavának (gr.előre szóló) adja ki magát az eklézsiában. Tanításaival hamis jövőkép koncepciót és új vallási gyakorlatokat hoz létre. Az üzenetben megemlítődik az un. jézabeli tevékenység. Nem egy általános szellemi listáról lesz szó. Nem válaszoljuk meg azt a kérdést sem, hogy egyes személyek mögött megbújik-e a „bűbájos”. A kiindulásunk alapja, hogy az Izraeliták gondolkodását gyűjtőfogalom is alkotja. Egy adott dolog karakterisztikus tulajdonságából kialakít egy jellegzetességet. Így egységes jegyeket kölcsönöz az adott cselekedeteknek, személyeknek. „Hanem ami nálatok van azt tartsátok meg (birtokol, uralkodik) addig, míg eljövök.” Jel 2:25

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2014. március 29.

14031Az üzenet első részében jézabeli céltévesztést vesszük újra górcső alá. A megcsalattatás belülről történik és sokszor ezt a képmutató hit hozza létre. Ekkor olyan szabályok, szellemi elvek félreértése által ítéli meg a hívő önmagát, amelyek sok esetben nem a valódi szeretetből való hit. A látható dolgokra való alkalmazkodás lesz inkább fókuszban (a láthatatlan belátását negligáljuk), mint a szeretet általi belső átalakulás vagy megtérés. A tanítás vége közös imával záródik. „A parancsolat végcélja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és kétszínűség nélküli hithűségből való szeretet” 1Tim 1:5 Vida

 

 

 

1. rész

2. rész