Tóth Lajos, aratás gyülekezet, 2015. február 7.

index3Mi azért vagyunk itt, hogy betöltsük a menny nagyköveti megbízatását. Ezt a mandátumot adta Isten Ádámnak, aki Krisztus képmása volt. Azért vagy Isten képében és hasonlatosságában, mert szellemi emberként lettél megteremtve. Az ok, amiért az Egyház nem helyesen dominál: nem látja azt, kicsoda Krisztusban. Neked fejlesztened kell erről a látásodat, mert az idők csak veszedelmesek lesznek. Az emberek – beleértve sok hívőt –a világkorszak megfélemlítettségében élnek. „Ne tántoríttassatok el egyhamar a ti (szellemi) értelmetektől…ne csaljon meg titeket senki semmiképpen. mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik előbb a szakadás (aposztázia) és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia.” 2 Thess 2:3

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2015. február 14.

Az egyházban és a világban egyaránt történnekindex2 velünk olyan események, amelyek által az ördög el szeretné érni, hogy ellankadjon, végül pedig teljesen elsorvadjon a szellemi életünk. A folyamat eredményeként megtévesztett állapotba kerülhetünk, vagyis antikrisztusivá válhatunk. Erre egy újjászületett hívőnek sokkal inkább meg van a lehetősége, kivéve, ha benne marad Krisztusban. Ezt úgy tudja elérni, hogy folyamatosan engedi a benne lévő Szellemnek, hogy tanítsa a kijelentett igén keresztül. Így a hívő ember szüntelenül az Istentől számára kijelentett igékre figyel, ahogyan a kenet tanítja.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. február 21.

11Utolsó időkben élünk, új események előtt állunk. Újszerű természetfölötti kísértésekkel kell a családoknak szembenézniük. Fontos, hogy azokra a jelekre is figyelmezzünk, amelyet Isten előre jelzett a jelenések könyvében. Az egyház egy része szekularizálódik, prostituálódik, ezért át kell gondolnunk, rendelkezünk-e olyan természetfeletti védelemmel családjainkban, hogy elkerüljük a katasztrófákat. Sokszor az atyák nem tudják, hogy túlélik-e vagy nem, de működnie kell, mert a házasság szövetségi partnerség az Atyával.

A megélhetés sem lehet ürügy arra, hogy passzívak legyünk, elmenekülve a szellemi felelősségétől. Ezért a babiloni egyházmodellel rendelkező családok és a mennyei értékrendűek között konfliktusok fognak létrejönni. „És az ő homlokára egy név volt írva: Titok; a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja.” Jel 17:5

1. rész

2. rész

Nochta Pál, MPE nagykőrösi gyülekezete, 2015. február 28.

Ábrahám és Lót külön válásának története azt mutatja számunkra, hogy a pszichikai (lelki) és a szellemi ember hosszú távon nem képesek egymás mellett maradni, mert a lelki ember nem képes felfogni a szellemi dolgokat, sőt, bolondságnak is tartja azokat. (1Kor. 2,14) Annak érdekében, hogy az újjászületésünk után ne lelki, hanem szellemi emberré váljunk, fel kell növekednünk. Ehhez Isten segítségül adja azokat a szellemi embereket (pld. szolgálati ajándékokat) akik előttünk járnak Krisztus követésében. „míg csak mind el nem jutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, míg férfiasságunk bevégzetté nem lesz, s a Krisztussal való teljes beteltség korának mértékéig el nem jutunk, hogy ne legyünk tovább kiskorúak.” Ef. 4,13-14 Csia

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezete, 2015. február 28.

indexA hívő családoknak lényegbevágó, hogy a Szent Szellem belehelyezze a jövőről azt a mennyei látást, amely állandóan motiválja és produktívvá teheti Őket. Istennek célja, hogy a mennyet beintegrálja a családba. Újszövetségben visszaállítja Isten az eredeti rendet a családban, amelyet Ádám elvesztett. A láthatatlan és a látható világot az atyaság szerkeszti egybe, mert a nemzetek is atyaságból származnak. Ezért fontos leraknunk erősen a Bibliai házasság fundamentumait és tudatosítsuk magunkban, hogy mit tervezett Isten előre a család számára. A házasság az szövetség. Ez egy letett élet, ahol a hívők nem önmagukért élnek. Ezért a tanításban elindultunk a szövetség megértésében is. „Térdet hajtok az Atya előtt, akiről az egekben és a földön valamennyi atyaság nevét kapta.” Ef.3:14.