Dátum: 2016. november 5. Helyszín: Aratás gyülekezet

1105A tanítás célja, szellemi hatékonyságunk megőrzése. A szellemi ember általános vágya, hogy az élő ige és a Szent Szellem egységének kijelentését hordozni tudja belső emberében. Hogy biztos, stabil vezetéssel bírjunk, a Szent Szellem pásztorlása friss megoldásokat és új reménységet tud közvetíteni következő életszakaszunkhoz. Ezt nevezem 4D –ből jövő pásztorlásnak. Miben lehet mentor a kijelentés Szelleme életünkben: 1., Elmondja, mi lett Istennél félretéve. Megmutatja, mi érhető el számodra az örökség csomagban. 2., Meggyőzi a szívedet, hogy amit látsz, az a tiéd, hozzád tartozik. 3., Nem csak azt mondja meg, hogy milyen „dolgok” vannak ott, hanem azt is, hogy hogyan kapod azt meg 4., Utat készít és stratégikusan gondolkodik 5., Támogatást ad Isten Szelleme úgy, hogy figyelembe veszi lelki állapotodat. Ha kell, újratervezi segítségét mindaddig, amíg célba nem érsz.

 

 

 

Dátum: 2016. november 12. Helyszín: Aratás gyülekezet

1112Pál apostol korinthusi gyülekezetének romlása az lett, hogy egyre nehezebben tudtak belátó és megértő képességük fejlesztése alatt maradni. Megértésünk mindig a felelősség terhét eredményezi, ezért sokunk „minimalista” szellemi életre kívánkozik. Félbehagyják Isten álmának keresését. Szent Szellem mindig kész megértés által a szennyezett és kevert elménket korrigálni, majd szabályozni életünket. Amit a hit megértet velünk, ahhoz vonzódni fog belső emberünk. Megértés definíciója: Olyan átalakító képesség, amely tartalmazza Isten ismeretét. Megértés hatása: beleláthatunk Isten akaratába, tervébe és fel is foghatjuk. Megértés hogyanja: Az elmélkedés tudja behozni szellemünkbe hit által mindazt, amely előre elkészíttetett korszakunkra nézve Isten.

 

 

 

Dátum: 2016. november 19. Helyszín: Aratás gyülekezet

1119Példabeszédek szerint a megértő ember az élet útján jár.(Pld.9:6) Négy fiút Dániel könyvében az isteni megértés világossága (mennyei intelligencia) próbákon keresztül magas pozícióba emelte. Dániel szerint az utolsó idők egyháza is ilyen lesz. (Dán.12:3) Ha a hitednek nincs bizonyítéka, akkor nem fog működni. Tehát nem elég, ha hitünk van, kellene, hogy dolgozzon bennünk és értünk. Ez egy sarokpont, ami túlmegy az okoskodáson. A hit kinyit valóságokat vagy dolgokat, amelyek az idő előtt léteztek. Ábrahámot élete végén is Isten tudta fejleszteni, maximalizálni. Újra a hit szemével kezdett látni, mikor elindult Mórija hegyére. Ő tisztába volt azzal, mi fog történni. Hit adta Ábrahámnak a képességet helyzete megértésre. Meg is kapta jutalmát érte! Gyere és utánozd!

 

 

Dátum: 2016. november 26. Helyszín: Aratás gyülekezet

1126Minden hívő földi boldogulása az Atya és fia előre eltervezett tervének van alávetve. A bibliai világnézete Krisztus központú. Krisztus áldozata és föltámadása létrehozta a bekövetkező üdvösséget és újjászületést. Ezt az örökkévaló korszakot (gr.aiónt) mennyek királyságának nevezi a Szentírás. A korai egyház erőhatása abból származott, hogy üdvösségük javait az örökkévalóságból élték át. Az egyház jellemzőjének kellene lenni Krisztus örökkévaló megváltó munkájával való progresszív azonosulás. Krisztusban lévő áldásaink akkor tudnak megvalósulni bennünk, ha erre feltétel nélkül odaszánja magát szívében a hívő. Így a belső ember számára a Szent Szellem helyes látókört majd, szellemi és lelki indítékok kiapadhatatlan forrásait biztosítja. Az Isten eltervezett céljainak megvalósulását nem csak az emberi képességeink, hanem Isten Szellemének vezetése teszi alkalmassá. Minél nagyobb a befogadásunk Isten Szellemének vezetésére, annál univerzális látást hoz létre belső emberünkben. Így alakul ki a látókör és hatáskör mindarról, ami Krisztusban elérhetővé vált számunkra.

1. rész

2. rész