2018. október 13. Aratás gyülekezet

20181013

Egyházban a vádló gonoszsága sosem radikálisan bigott, hanem ’csak’ szélsőséges. Nincs mélysége csak kísértő dimenziója. Láthatóan az egyház felületén terjeszkedik. Mára az egyház elveszítette azt a minőségét, amely által a hívő megismerheti a kísértés minőségét. Megigazulásból való beszéd a gonosz megfélemlítéséből való gondolatokat ignorálhatja. Megvallás jelentése: szellemi állandó törvényszerűség. Ekkor szinkronban van a valóság és a róla elmondott belső bizonyosság. Valakiben megvalósul, hogy Jézust úgy vallja Isten Fiának, mint az valójában van, akkor nála igaz lesz a következmény. A hitből való beszéd másik tulajdonsága, hogy mindig Isten generálja (eleve pre-plántálva van) és természetfeletti eredményeket eredményez. Harcunk tárgya: Isten erejének és tervének megnyilvánulása a győzelemért. Leromboljuk a vádló erődítményeit..”Mert mindenki, aki tejből részesedik, az igazságosság beszédében járatlan, hiszen még kiskorú”. Zsid 5:13

 

 

 

 

1. rész

2018. október 20. Aratás gyülekezet

20181020

Mi egy mennyei közösségre (részesedésre) vagyunk tervezve Isten beszéde által. A szív és száj munkája teszi felemelkedetté vagy juttatja rabságba az embert. Az ellenségnek nincs ereje, kivéve, ha hallgatok az illúziójára. A pozitív gondolkodás hozhat eredményt, de jellememet gyökeresen nem képes megváltoztatnia, erre csak az Isten igéje képes. A gonosz stratégiájával (gr.methodeia) szembeni harcban állunk. Egyértelmű választ kell adnunk arra, hogyan tudjuk imáinkban kezelni a minket ért gonoszságot. Némely gonosz a gondolattalanságból ered, nem csak önérdekből. Egyháznak a hitből és hitről való kommunikációjának képmutatása és felületessége megdöbbentő. A szellemi dolgok rendszeres beavatkozáshoz Istennek két elem kell, a szívben lévő hit és a vallástevés (úgy beszélni, mint Isten). Az egyháznak működtetnie kell a hit általi élet megvallás-i elemét. Bűnvallás nem lesz teljes, ha nincs elme-csere és szívben elszakadás a bűntől. Hitünk megvallásának eredményessége a bűnvallás valódiságától függ.

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. október 27. Aratás gyülekezet

20181027

Újszövetség Jézus Krisztust (Kol. 2:9) és magát a megváltott embert is Isten templomának nevezi, akiben ott lakozik jelenléte. Amikor az igével való kapcsolatunkban jelen van a hit, akkor a Szent Szellem mindig összekapcsolódik bennünk az igével és bizonyságot ad.  Ha a Szent Szellem személyéről nem helyesen gondolkodunk, vagy nem kap szerepet a Szent Szellem szellemi életünkben, akkor bár elfogadhatjuk Krisztus valóságát, de nem valósulhatnak meg életünkben mindazok, amelyek Jézus Krisztus megváltása által megszerzett. A megigazulás legfőbb célja, hogy valódi közösségbe vigyen minket a Szent Szellemmel és így egy spirituális hagyatékot hozzon létre. Ó.Sz.-i pátriárkák életében a Szent Szellemtől ihletett kifejezés elsősorban isteni inspirációra és a prófétai beszédre vagy áldásra használatos, amely által beleláttak vagy belevittek másokat Isten akaratába. Minden pátriárka pneumatikus dolgok átörökítésében gondolkodott és tevékenykedett.

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. november 3. Aratás gyülekezet

20181103

Nem csak létezik Jézabel szelleme, hanem „ki is csavarja” az egyházat. Végidőkben pedig az egyház totális megtévesztettsége lesz jelen. Tanítás első része Szent Szellem irányításáról, második részben a Jézabel fémjelezte thiatirai hamis mintáról szól. Hogyan teszi tönkre tanítványozáson keresztül: a férfiakat, családokat és az egyházat. Eredeti szellemi mintákra van szükségünk. Nekünk ugyanúgy kellene működnünk, ahogyan Isten, ahogy kimondjuk azt, amit jókedvéből előre eltervezett. Isten képére teremtettünk, hogy beszédünk összekapcsolódjon az igei értéketekkel. Mennyei identitásunk beszéde visz eredményeink fölé, nem csak az üdvösségtudatunk. Ha hamis pneumatikus élmények felé fordul megigazultságunk, akkor megáll hatása hitünkre nézve. Isten kész minket tovább vinni a Szellem vezetése által, sokkal messzebb, mint természetes elménk gondolja, hogy eljuthatunk. Hatás alá kerülni és hatni felelősség. Mert ez nem hétköznapi élményekről szól csak, hanem a Szent Szellem és a szellemed együttműködéséről. Felelősség azt jelenti, Szellem céljának elérésében közreműködőként részt veszünk és jelen vagyunk úgy, hogy a dolgok alakulására hatunk. Isten célja az is, hogy visszaszerezzünk mindazt az eredetit, amit az ördög jézabeli metódusokon keresztül ellopott Krisztus testétől.

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. november 11. Aratás gyülekezet

20181110

Mi a Szent Szellemmel törődünk, nem a dogmatikus tanokkal. Az első felében elkezdünk beszélni a Szellem mennyei szempontjairól, másodikban tékozló fiú történetében látjuk meg, milyen gazdag élményként van jelen életünkben a Szellem visszatérító és visszaállító munkája. Bármit tanulunk a Szellemről, az nem tanítás csak, hanem tapasztalattá kell, hogy váljon. Amikor azért teszel bármit Istenért, hogy elnyerj valamit, nem fogod tudni átvenni a megváltó segítségét. Megváltódban van a Te „elég” szinted, nem tetteidben. Senki sem tud megállítani, csak saját magad a Krisztusban való felnövekedésedben. Szellem szolgálata segít abban, hogy megtanuljunk hit által beszélni. Amit nem jelentesz ki, azt birtokolni akarja az ellenséged. Megvallás nem az énemből jön, nem keresem az értékeimet énemben. Megvallás azt jelenti: egyetértek azzal, amit Isten mondott, gondolt és eltervezett Rólam. Megváltó lett főpapod, aki egyben közbenjáród, jogászod, ügyvéded. Nekünk nem volna szabad kevesebbet kívánnunk, mint amit Isten kíván nekünk adni. Az első lépés az, hogy íróként jelen tudjon lenni szívünk talaján. Újszövetség a Szellem szolgálata, mi pedig az Ő levelei vagyunk. Meg kell nyilvánulnia bennünk az isteni életnek az ige és a Szent Szellem kapcsolata által, ami bizonyítja, hogy Isten beszéde lényünk minden részébe beíródik. Isten csak azt támogatja, amit Ö elgondolt és elmondott. Amikor íróként a Szellem munkálkodik, bensőnk mélyéből az isteni élet kútként akar kiáradni szánkon keresztül.

 

 

 

 

1. rész

2. rész