A XXI. századi kereszténység túlnyomó részt nem beszél a pénz szerepéről vagy piszkos dologként tekint rá. Általános egy európai keresztény ember fejében az, hogy az ember szegénységéből való tudatos kitörés szándéka ill. anyagi gyarapodásának vágya…
Szeretettel invitálunk, látogass el Istentiszteletünkre, hogy megtapasztald újszerű hangszereléssel (gitárral, dobbal, zongorával, fúvóssal) Istennek közös dicséretét. Közösségünk életében fontos szerepet kap a dicsőítés és hálaadás zenén keresztül.  Hisszük, hogy a zenei szolgálaton keresztül kifejezésre juttatjuk…
Atyák és fiak összejövetele Célok A férfi imacsoport létrejövetelének céljai között szerepel a férfiak helyreállása Isten igéje alapján érzelmileg és szellemileg egyaránt, amely az élet több területére pozitív hatással van. Többek között a - férj…
Céljai - Helyreállás- Krisztusban való pozíciónk megértése- A családban betöltött pozíciónk megértése Hogyan? - Hamis látások, tanítások, téveszmék lerombolása a női identitással kapcsolatban- Igei alapok helyes értelmezése a nő szerepéről a családban és az egyházban…
  Ez az a kor, amire már most el kell kezdenünk a felkészülést és őrállást, hogy akár általunk, akár azok által, akik a mi szolgálatunk útján válnak hívővé, az Egyházból az a hűséges Menyasszony váljon,…
Gyülekezeten belüli kisebb összejövetelek jelentősége elsősorban abban rejlik, hogy személyes kapcsolatok jöjjenek létre, illetve azok ápolására legyen lehetőség. Amikor a Szentírás tanulmányozásakor kérdések merülnek fel, a választ közösen kereshetjük meg. Lehetőséget hoz létre, egymás támogatására. Az ember…
Istentiszteleteinket szombatonként 17:00 -tól tartjuk a X. Gépmadár u. 2-8 – ban. (Szeráf Centrum) Közösségünk célkitűzései - Szeretettel teljes baráti kapcsolatok kialakulása - Közösségi szemléletmód - Egymás közötti kapcsolatok ápolása - Közösségi alkalmakon kívüli baráti…