20211016

 2021. 10. 16.

Úgy hiszem, hogy nagyon félreértettük azt a lényeges szellemi igazságot Isten munkájával kapcsolatban, mit is jelent Isten áttörésének korszakai. Ha úgy tanítunk Isten segítségéről, hogy közben nem figyelünk arra, hogy van egy stratégiája Istennek sorsunkra nézve, az hibás életszemléletet okozhat. Ekkor zűrzavart hozunk létre önmagunkban. Mert mi történik akkor, amikor tanítunk az ígéretekbe vetett hitről anélkül, hogy beszélnénk az áttörés szakaszairól és szellemi alapelveiről? Az emberek megpróbálnak hozzájutni az ígéretekhez, saját életükben lévő korszakok megértése nélkül. Nem étik önmaguk életét, közben Isten tervét sem látják. De nem kaphatod meg mindazt, amelyet Isten elkészített számunkra az elrendelt idő előtt.

 

 

 

 

20211022

„A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azoknak bizonyítéka.” mondja Isten igéje a Zsidó 11,1-ben. Fontos tudni azonban azt, hogy a valódi hit, mindig Krisztus beszédéből származik. Mindenkiben, aki újjászületett Isten hite van, mégis felvetődik az a kérdés, hogy miért tapasztalnak meg sokan az újjászületésük után olyan tragédiákat, sorscsapásokat, amelyek elkerülhetőek lennének. Az elkerülhető tragédiáknak vagy nehézségeknek az az oka, hogy számos keresztény, amikor próbába kerül, nem várja meg azt, amíg Isten kijelenti az általa elkészített megoldást. Sokan próbálkoznak emberi megoldásokkal, amikor nehéz helyzetbe vagy valamilyen komolyabb szükségbe kerülnek. Izsák, Mária és József, valamint Zakariás és Erzsébet példájából is megtanulhatjuk, hogy azon lehet Isten segítsége és áldása, amelyet Ő kezdeményez az életünkben. Ezzel kapcsolatban az Ezékiel 14,1-10 is arra figyelmeztet bennünket, hogy ha a szívünkben bálványimádók vagyunk, nem fogunk kijelentést kapni Istentől.

 

 

 

 

 

 

 

 

202110302021. 10. 30. Aratás

Nincs maximalizálva Isten részéről bármely szellemi áttörés. Az áttörés atmoszférája mindig motiválja Isten népét a Vele való közösség építésére és fejlődésére. Minden áttörés szakaszokból áll. Az úttörés az első etap, hogy az úttörő személyiségek vagy csoportok átvegyék és megőrizzék Isten friss jelenlétét. Minden nehézségük közepette. Céljukban azt akarják látni, amelyet Isten láttat meg velük. Az áttörés munkájakor az Úrral való kapcsolatfelvételben szellemünk képességei nagyon ösztönző erővel bírnak. Jézus Krisztus is egy áttörő személyiség volt, hisz életeket és sorsokat formáló energiával rendelkezett. Ha nem hajlandó hallani az ember, a szív nem hajlandó elhinni majd a hallottakat. Amíg hallasz, addig hited működésben van. Amit nem hallunk, abban nem tudunk hinni. Ha hallunk Krisztustól személyes kommunikációt, lesz természetfeletti érintettség.

 

 

 

 

 

 

20211106  2021. 11. 06.

Az Istenkereső emberek hitének gyermekkorából a felnőttkorba fog átlépni. Nincs más esélye. Mert úgy gondolom a gyülekezet nagy része hitének éretlenségében élt idáig és a kiváltságai alatt működött. Ha elfogyott reménységünk életünkre nézve, akkor nem voltunk egyensúlyban vagy összhangban hitünk képességeivel. Az áttörés munkája Isten részéről, Isten Igéjével mindig összhangban álló képet alakít ki az Úr tervéről életünkre nézve. Az áttörésnek vannak sajátosságai és mondanivalói. Nem mindig az áttörés a cél, hanem Isten akarata. Ő mindig nagyobb áttöréssel akar jelentkezni népe életében, mint amit prognosztizálna. Ha Isten közbelép népe életében, akkor felülhaladják a Róla szerzett tapasztalatainkat, ismereteinket. Ezért nem szabad abszolutizálni az Istenre vonatkozó gondolati képünket, mert ez később akadállyá válik. A gyülekezet ebben az órában, ennek a célnak a beteljesedése.

 

 

 

 

 

 

20211120  2021. 11. 20.

 

Áttörés egy beteg, valószínűtlen, ellenséges, elképzelhetetlen, rendkívüli és döbbenetes környezetben dolgozik. Kihív és közben meg is változtat. Ez a keresztény fejlődés szellemi mechanizmusa. Isten munkája jöhet hírtelen is, de ekkor is saját időzítése szerint történik. Az áttörés fejlődésben mozog. Ez egy olyan mozgó valóság, amit nem lehet megállítani, állandóan önmaga fölé lép, és minduntalan túl próbálja lépni a meglévő korlátokat és kereteket. A keresztény élet izgalma az Istennel való találkozásból származik, és ez hoz létre horizontális szinten áttörést mindennapjainkba. Az egyház egy változásban lévő közösség. Ezért az áttörés nem zárt, hanem nyitott és befogadó. Megvannak ebben azok az erkölcsi-szellemi normák, amelyek alapján valaki beépülhet egy ilyen jellegű áttörésbe, közösségbe. Az Úrnak harcai között különbség van, de általában az elválasztottakért történik.

 

 

 

 

 

 

1. oldal / 6