Kicsoda Jézus Krisztus?

kjkBárhogyan is vélekednek róla az emberek, azt senki sem tagadhatja, hogy kétezer éve a történelem középpontjában áll.

Az életéről szóló bibliai feljegyzések szerint Jézus Krisztus szűztől született, bűntelen életet élt, három éven keresztül szolgált és tanított, keresztre feszítették és három nappal a halála után feltámadt.

Szentírás állítja több mint 500 ember látta őt élve. Azok a természetfeletti jelek, amelyeket Jézus Krisztus véghezvitt, kereszten lévő halála, feltámadása és elragadtatása a mennybe, azt támasztják alá, hogy nem egyszerűen csak egy vallási vezető volt.

Több száz évvel Jézus születése előtt próféták megjövendölték érkezését és életét. Az Ószövetség, amelyet kb. 1500 éven keresztül írtak, több mint 300 próféciát tartalmaz. Ezek mindegyike beteljesedett, beleértve nem mindennapi születésének körülményeit, bűntelen életét, számtalan csodatételét, halálát és feltámadását.

Jézus feltámadása által válik a keresztyénség egyedülállóvá és különbözővé minden más vallástól. Tulajdonképpen a kereszténység hitelessége Jézus Krisztus feltámadásának bizonyítékán alapul. Ha a feltámadás nem történt volna meg, akkor a keresztény hit hazugságokon alapulna és az emberek nem reménykedhetnének abban, hogy haláluk után is élni fognak.

Ma Földön élő emberek százmilliói állítják: személyesen találkoztak Jézussal, felszabadultak bűneik és problémáik terhe alól.

Tovább a kategóriában: « Hitvallásunk Támogatás »