Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. február 2.

13025A megváltásnak fő célja, hogy bevezessen bennünket az atyaság megértésébe. Ebből a szeretetből való részesedés hozza létre megvalósulását az Isten és ember közötti egységnek. Atyaságból való elszakadás óriási károkat okoz a személyiségben. Mózes sasként szimbolizálja szeretet kapcsolatát Izrael és az Atya között. „Tőle romlott meg, „nem fiai s rajtuk van ez folt gyanánt!) egy fonák és facsaros nemzedék. Hát ezzel kellett fizetnetek az Úrnak, te hitetlen, nem-bölcs nép? Hát nem atyád és tulajdonosod ő neked, aki alkotott és alapított téged. Sivatag földön találta őt és süvöltő pusztaság kietlenében. Felkarolta őt, gondjaiba vette, őrizte őt, mint a szeme fényét. Mint sas őrködik fészkén, ül fiókái felett; kiterjeszti szárnyait, felveszi, evező tollán hordozza..” 5Móz 32:5-6;10

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. február 9.

13023Az újjászületés azt is jelenti, Isten Atyánk lesz és részesedünk karakteréből. Szellemünk (templomunk) által van közeledésünk az Atyához, aki Szellem. Ez a keret határozza meg szellemi életünket és céljainkat. Krisztus ezt új időszaknak hívja: pl. „ama napon”. Ma a Szent Szellem korszakában élünk, Ő jelenti ki Krisztust és az Atyát belső emberünkön keresztül. Atyaság éppannyira megjelenik abban, aki, mint amire képes lehet. „Hiszen az Atya maga is kedvét leli (vonzódik) bennetek, mert ti is kedveltek engem, és elhittétek, hogy én Istentől jöttem ki.”Jn 16:27

 

 

 

1. rész

2. rész

 

Nochta Pál, Magyar Pünkösdi Egyház hajdúsámsoni gyülekezete, 2013. február 10.

13024Mindannyiunk életében vannak kihívások, hiszen Isten akarata az, hogy harcok által elfoglaljuk az ígéret földjét. A harcok során le kell győznünk azokat az óriásokat, akik ellenünk jönnek, hogy megakadályozzanak bennünket a győzelem elérésében. Mit jelentenek az óriások az életünkben? Hogyan tudunk fölöttük győzni? Ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk ebben az igehirdetésben.

 

 

Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2013. február 16.

13022Az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését, (Rom.8:19) de Isten fiainak az Atyaság Szellemét kell tovább adniuk ahhoz, hogy változások induljanak el először az egyházban, majd a világban is. Vannak olyan bűnök, amelyek megakadályozhatnak bennünket abban, hogy átvegyük az Úr emberein keresztül felénk áradó áldásokat. Az egyik ilyen bűn a korrupció, amely akkor jöhet létre a szívünkben, ha az Atya szeretete helyett a világ szeretetét választjuk. A Bibliában több olyan személyről is olvashatunk, aki korrupt jelleme miatt nem tudta átvenni az atyaságot, ugyanakkor pozitív példákat is találunk a Bibliában, akik tiszta szívvel és egyenes jellemmel rendelkeztek, ezért át is tudták venni az Istentől számukra elkészített szolgálatukat a mentorálás következtében.

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. február 23.

13021Atyaság célja, hogy már most a világban Mennyet és a Földet egybekösse. Ez az egybekötés akkor fog megvalósulni, ha visszatér az Atyaság autoritásába az egyház. Belső szellemi paradigmaváltozás nélkül, külső változás nem fog történni. Nélkülözhetetlen az Isten atyai szívének hozzáállása gyermekeihez, de a mélységes megbánás (megtérés) elengedhetetlen az Atyával való kapcsolat helyreállításában. Amikor átvesszük a bűnbocsánatot Istentől, befejezzük az addigi életvitelt, majd Isten arcát keressük helyreállásunk érdekében. Az igazi álmokat az engedelmesség kivitelezi, máskülönben nem változnak tervekké, hanem csak szentimentális álmok maradnak. „Ő pedig így válaszolt: minden növényt, amelyet nem az égi Atyám ültetett, gyökerestül ki fognak tépni.” Máté 15:13