2018. július 7. Aratás gyülekezete

 

20170707

Az üzenetben szó lesz 4 elvről, amely segít egy magasabb szintre lépéshez a házasságban. Érintjük a férfi szerepet bibliai igazságok által. Óriásit tékozolnak mindazok az emberek, akik a házasságot autonóm, privát szférának tekintik. Sokan azt gondolják, hogy meghatározhatják az alapszabályokat. A királyság evangéliuma a természetfölötti szemszögét hozta el. A házasság kizárólag Isten királyságának törvényei szerint értelmezhető és újítható meg, mert a mennyből létrejött intézmény. Otthonainkban, nekünk kell lerakni ezt a fundamentumot. A királyság üzenete és elvei tradicionális törvények. Ha ismered elveit, mindig sikeressé tesznek. Irányítja a világban és egyházban való forgolódásunkat. Királyságban király uralkodik és magasabb szinten működik, mint a földi törvényszerűségek. A gond az Ó.sz.-ben is ott kezdődött, amikor Babilon kultúráját keverték Isten törvényével. Mi, nemcsak gondoskodást akarunk kapni Istentől, hanem szellemi jövőnket is szeretnénk birtokba venni otthonunkban. Ilyen módon már a jövő előízét, előképével élhetünk. Ebben egy családi munka is vár bennünket.

 

 

 

 

 

2018. július 14. Aratás gyülekezete

 

Amikor eljutsz az erőtlenség csúcspontjáig, ott vár a kegyelem és a természetfölötti erő. A szellemi életünk nem a jelen határain belül található. Sok esemény megrendítheti a hívő biztonságérzetét, de az ígéret biztos marad. A kegyelem örökkévaló, mint az ígéretek. Gyakori jelenség, hogy keresztény életünkben úgy érezzük, nem vagyunk elég jók Istennek és ezt igyekezünk kompenzálni. Ekkor egyre kellemetlenebbé válik erőlködésünk. Örökségünk nagy része Istenünk ígéreteiben van. Amit eddig kegyelemből megtapasztaltunk előlege annak a jutalomnak, amit a megfelelő időben mindig kifizet nekünk. Azt szeretném, ha túljussunk minden önvizsgálaton és a kegyelem olyan bőségéhez jussunk, hogy szent és eksztatikus állapotunk tanúbizonysággá váljon magunk és környezetünk számára.

 

 

 

 

 

2018. július 21. Aratás gyülekezete

 

20180721

Istennek isteni tartalma vagy érdemi része megjelenik Atyaságában, amely az isteni szeretet. Atyaság a menny alaptörvénye. Istennel való viszonyunk lényegbeli módon apa-fiú szeretet viszony. Attól tudsz tanulni, akitől nem félsz vagy szeretsz! Így van ez az Atyánál is. Isten az Atyaságát egyéni szinten, majd családi szinten építi ki. Belül, szellemünk és lelkünkre nézve először. Az atya gondoskodása és szeretete felülről való és részünkre az örökkévalóságban előre eltervezett. Krisztusnak küldetés ma is ugyan az, visszavezesse az embert Atya közelségébe, akaratába. Hitünk, ha él és fejlődik, akkor az Atya minden helyzetet fog tudni kezelni az életünkben. Hogyan induljunk az Atya felé? 1. Hinned kell az Atya szeretetében 2. Hited megvan, csak használd 3. Hitetlenség ignorálni akarja hitedet 4. Minden atyai gondoskodásunk létezik előre, szellemünk bizonyságot tesz erről. 5. Hit nem látja a jövőt csak az örökkévalóságban mozog. „ Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki küldött engem.” Ján 14:24

 

 

 

 

 

2018. július 22. Maranatha gyülekezet Ózd

 

20180722

Az atyaság arra a folyamatra vonatkozik, amikor egy személy odaadó, bátorító magatartást folytat lelkéből és szelleméből. Megnyitja szívét egy személy vagy gyülekezet felé és átadja mindazt, amelyet átadott neki Isten. Ekkor a szolgáló az atya identitását tudja örökíteni. Éli segítőként látta a vezetési (prófétai) potenciált Sámuelben és kész volt befolyásolni az elhívására. Sámuel Éli alatt kezdte a szolgálatát és biztosan azon tűnődött, hogyan fogja megtanulni és véghezvinni mindazokat, amiket szükséges tudnia életében Egy másik kérdés, hogy közben Éli és fiai egy más típusú atyaság alatt kezdtek élni. Nem Ismerték az Istenüket és úgy szolgáltak. Ennek a neve Béliál típusú atyaság. Én hiszem és bátran biztosíthatlak arról, hogy Isten fog neked adni segítőt vagy atyát, még ha olyan helyen is élsz, ahol nincsenek mentorok. Ő fog találni módot, hogy képezzen téged. Ha hűséges vagy és alázatos, azt látni fogja. Észreveszi a szíved attitűdjét, hogy elfogadsz mindenfajta képzést, amire szükséged lesz a szellemi továbblépéseidhez.

 

 

 

 

2018. július 28. Aratás gyülekezet

 

20180728

Isten atyai szeretete nélkül sem a hit sem a személyiség nem tud tartósa, egészséges szemléletű keresztény életet élni. Tele lesz a hívő ember lelke fáradalmakkal és terhekkel, ha nem tanulja meg átvenni Krisztusnak „könnyű igáját”. Az Atya látja a győzelmedet ebben előre és hited mindig eljuttat a felemelkedésed helyéhez. Atya neve alatt nemcsak azt kell gondolni, hogy Krisztus formálisan a nevét hirdette, hanem személyének valóságos jelenlétét tette jelenvalóvá az emberek életében. Az Atya segítségével Krisztus szellemi és valóságos megtapasztalásban részesítette a tanítványokat. A Filep kérte tőle, hogy mutassa meg az Atyát. Ő azt mondta, hogy „aki látott engemet, az látta az Atyát”. Ugyanis ha valaki Istentől született, akkor a őseinek természetét és DNS-eit hordozza személyében. Nem tud fölszabadulni addig az atyai szeretet munkája, ameddig az atyaság nem érvényesül identitásunkban. Ez természetfeletti kihívás az egyház számára. Ezért a bibliai Atyaképet folyamatosan meg kell újítani. Ekkor reformációban élhetünk. Igazából ekkor tudsz majd továbblépni sok területen és így lehet betölteni a családban az anyai és apai felelősségedet.