20200201
2020. 02. 01. Aratás gyülekezete

 „Bármikor, amikor a többség oldalán találod magad, akkor érdemes elgondolkozni.” Mark Twain. Ma, a társadalmak többségé olyan kultúrát és vallást épít, ami totálisan működésképtelen. Nem véletlen, hogy keresik az emberek az önbecsülést a vallásos státuszokban. Nagyon sok erős vallási trend sodorja őket, de ez egyben lehetőség azok számára, akik képesek egy megfelelő távolságból nézve felismerni azt, hogy mi is történik igazából a XXI. században és az egyházban. A testületi területi vallásos szellemek újbóli leleplezése része Isten vágyának, hogy népét el­jut­tassa Isten Fiának megismerésére. Az egyház célja, hogy a Szent Szellem területi meg­nyilvánulásának eszköze legyen. Amíg Krisztus teste arra törekszik, hogy elhozza Isten királyságát, elkerülhetetlenül ös­sze­ütközésbe kerü­l fejede­lem­ségek, hatal­mas­ságok és trónusok területi erejével. Isten ma leleplezi előttünk vallási kontrolljukat és tevékenységüket. Ezek a vallási testületi eszközök a Sátán szolgálatában állnak, hogy megkö­tözzék, limitálják és megvakítsák az ott élő embereket. Sátán testületi rendszere megpróbálja az egyház örökségét elvitatni és ellopni. Az örökség egyrészről a mi bennünk kiábrázolódó Krisztus. Másrészről Krisztus által egyre mélyebbre jutunk azokban a lehetőségekben, amelyeket előre elkészített Isten.

 

 

 

20200208 Aratás gyülekezete 2020. 02. 08.

A gyülekezetek összecsapása a vallásos szellemekkel az utolsó napok egyik kiterjedt csatája lett. Ebben mindenkinek részt kell venni. Csak az a kérdés, hogy melyik oldalon fogunk majd állni. A vallásos szellemek működése mindig fenntartanak 1 status quót. Tudva azt, amit láttunk eddig gyülekezeteinkben a sötétség világának hatásában, nem egy hanem sok-sok vallásos szellem van jelenen minden helyi térségben, amelyet Krisztus erjedő és terjedő kovásznak definiált. Vallásos szellemek a sátán ügynökei (kémei, megbízottjai). Arra vannak kijelölve, hogy megakadályozzák a gyülekezetekben Krisztus ’új borának’ kiáradását. Munkája az, hogy kontrolálja a valódi változást és fenntartsa a régi állapotokat. Az un. „ó boros kereszténység” szélsőséges oldala Krisztus ismeretének és igaz imádásának teológiai korlátait építi ki. Limitál. Az igazi kegyelem a reális igazságot közli, amely szabaddá teszi az embereket és megmutatja nekik a bűnükből kivezető utat, majd a szellemi érettség krisztusi fokára hívja őket. Hogy milyen mértékben vagyunk szabadok ettől a nagy erejű állandó növekedésben lévő csalástól, az egyenes arányban van azzal, hogy milyen mértékben tudjuk tisztán prédikálni az igazi Jézust és evangéliumát.

 

 

 

20200215 2020. 02. 15. Aratás gyülekezet

Jézus Krisztus visszajövetele előtti időszak kereszténységében a hamis önkép és a hamis Krisztus lett mérvadó. Az új kultúra hatásai és egyes nemzetközi szolgálati trendek nagyban hozzájárulnak, az un. „más Jézus” elterjesztéséhez. Amikor nem engedjük meg azt, hogy a valódi Krisztus birtokoljon bennünket és mi is birtokoljuk Őt, akkor egy vallásos szellem képmutató hatása alatt élünk. A keresztény életmód külső formájának kivitelezése Istentiszteleteinken iszonyú károkat okoz az egyházban. Ezzel lényegében megtagadjuk a hiteles Krisztus követését. Isten az Újszövetség alapján Krisztus személyének megismerésébe fokozatosan vezet be bennünket. Amennyiben igényeljük valóban eredeti személyét. Ádámot földi, Jézus Krisztust mennyei embernek nevezi Pál apostol. A hívők számára lehetővé lett téve, hogy az ember választhat a két típus között. Ha a földi ember képmását birtokolja vagy Krisztusét. Krisztust birtokolni azt jelenti, hogy a mennyei embert magára ölti és hordozza földi élete során az Ő karakterét. Megismerésről, megismerésbe. A megtérésünk után mindig tudatosítanunk kell, hogy Krisztus megismerése akkor tud tisztán és autentikusan megvalósulni bennünk, ha erre az isteni célra feltétel nélkül odaszánjuk magunkat.

 

 

 

20120222 2020. 02. 22. Aratás gyülekezet

Jézus valóságos személy, személyisége eredeti, nem mesterkélt. Identitásának elfogadása, megismerése és karakteréhez való kitartó ragaszkodás teszi igazságos emberré a hívőt. Mindez a Szent Szellem segítségével történik, aki leplezetlenség felé vezet bennünket. A fátyol alól kilépő igazi valóságba, vagyis egy el nem takart, el nem fedett, állapotba. Mi a Szent Szellemtől, fölülről születtünk. Jézus Krisztusban jó cselekedetekre, amelyet Ő elrendelt a világ alapítása előtt. Munkára, amelyeket csak Isten képességeivel lehet elvégezni. A világnak látnia kell ezeket a jó cselekedeteket. Ahhoz, hogy az egyház küldetését megvalósítsa, ugyanúgy kell működnie, ahogy Jézus. Urunk a földön közvetlen kommunikációban volt Istennel. Ő érzékelte, amit Isten gondolt. Jézus jött, hogy helyreállítsa az egyház Istennel való kapcsolatosát. Ahogyan Isten mindig is tervezte. Isten írott beszédéből tanulhatjuk meg, hogy hogyan járjunk Jézusba vetett hitben.

 

 

 

202002292020. 02.29 Aratás gyülekezete

Krisztus feltámadása után a keresztények életében a Szent Szellemmel való új típusú megtapasztalás jelentett csak változást és átalakulást. Nevezhetjük, ezt az un. újbor kiáradásának is. A kereszténység születésétől fogva karizmatikus volt, ez állt az egyház robbanásszerű fejlődésének hátterében. Az 1990-es évek prédikációit világszerte a szellemi ajándékok, csodák, látomások, próféciák és más Istentől való megnyilvánulások kísérték. Ez a folyamat egy ideig úgy tűnt, hogy megállíthatatlanul zajlik. Mára több értelemben is újkorba lépett az egyház. Csak azok a szentek számíthatnak tartós isteni befolyásra, akik felismerik, hogy Jézus új borával kapcsolatos semlegesség kora lejárt. A kereszténység ebben a versenyben jelenleg világméretekben vesztésre áll. Ha az egyház nem vezeti az embereket Isten jelenlétének erejébe, elkerülhetetlen, hogy a kor hívői valamely hamis kereszténységtől egy idegen ideológia hatása alá kerüljenek. A felekezetek és mozgalmak, amelyek mostanra közömbössé váltak az un. friss és újbor által közvetített megtapasztalás iránt, egyre taszítóbbak lesznek nemcsak a külvilág, de saját tagjaik többsége előtt is. A friss bor elutasítása mostanra nem jelent spirituális zavart egyes felekezetekben. A kor divatos transzcendens irányzatainak befolyása alá került a legtöbb 1990-es évekbeli ébredési mozgalom. Ez tükröződik a szellemi zűrzavar és a hedonizmus modern elemeit vegyítő egyházak népszerűségében.

1. oldal / 12