Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 6.

kegyelemmel megkoronazottak003A kedveltségnek olyan kijelölt ideje van az egyházon, amilyet még teljességében nem tapasztalt meg. A „hitre nézve becsületes” (Tim.3:8b) keresztények megjelenése hozzáférhetővé teszik, hogy a kegyelem hatása szerepet kapjon a hívők életében. Így új és egyben utolsó időszakba lépünk, ami már el volt tervezve. Nincs és nem is lesz ehhez hasonló időszak az egyháztörténelemben. Csak ragadd meg ezt, és kezdd el megvallani és elvárni, hogy hit által kegyelemből fogsz élni. Sok dolog felszabadul (elengedtetik) ami elkészíttetett számodra a világ alapítása előtt. „Ő pedig valóban megszabadított bennünket a halálos veszedelemből! Sőt, újra és újra meg fog szabadítani. Őbenne reménykedünk, hogy a jövőben is megszabadít bennünket.” 2Kor 1:10 „De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” Mt 23:13.

 

1. rész

2. rész

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 13.

kegyelemmel megkoronazottak0042

Isten minden szövetségében jóakarattal és különleges bánásmódban részesítette a benne bízókat. Rámutatunk és kiegyensúlyozzuk azt, hogy nem dolgozott meg ezért sem Ádám, Ábrahám, Dávid. mert Isten királysága máshogyan működik, mint a világi rendszer. Amit kapsz azon alapul, amit hittel elvetsz. (Lk.6:38)Van jutalom a mennyben, de van itt a földön is. Ahogy vetsz, várd el Isten jóakaratát az életeden. Isten előre megáldott minket jóakaratával, de nekünk aktívan egyet kell értenünk ezzel úgy, hogy kijelentjük (ld.gr.homologeo) ezt. „És eljegyezlek téged magamnak örökre, és pedig igazsággal, ítélettel, kegyelemmel és irgalommal. Bizony, hittel jegyezlek el téged magamnak, és megismered az Urat.” Hos.2:18-19.

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 20.

kegyelemmel megkoronazottak005Krisztus elviselte a töviskoszorút (kifizette az árat a Golgotán), hogy Mi a kegyelem koszorúját hordjuk. Kezdetben a földön lévő munka hozzátartozott az édenkert rendjéhez, de Ő viselte a töviskoronát az átok alatt lévő föld helyreállításáért, hogy később a megváltott ember újra áldott legyen és uralkodjon kegyelem által. Kegyelemről kijelentett tudáshoz képesség kapcsolódik. Csak ez által koronája a teremtésnek az ember. Ez olyan rendkívüli idő, amelyet Isten előre eltervezett egyházának. Szó lesz a második részben a kegyelem áradást akadályozó individualista és nárcisztikus kereszténységről is.

 

 

 

1. rész

2. rész

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2015. június 27.

kegyelemmel megkoronazottak006

Az atya úgy ad kegyelmet amint természetének megfelel, ezért szabad urakká és királyi nemzetséggé tette fiait (1Pt 2,9; Jel 1,6). Isten által eltervezett személyiségünk valódi és szabad uralmát adja. Kegyelme behozott bennünket az üdvösségünkbe (gr.szodzo), hogy rendkívüli életet élhessünk. Az üdvösség tartalmazza az élet minden területére vonatkozó bűnbocsánatot, igazságosságot, gyógyulást, áldást, stb. A kegyelem transzformáló erő arra, hogy Krisztust utánozzuk. Ő kiüresítette magát, hogy kegyelemre és bölcsességre legyen szüksége a szellemi felnövekedéséhez ill. végcélba jutásához.„Növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel és az Istennek kegyelme vala ő rajta.” Luk 2:40; „Mert kegyelemből tartattatok meg (gr.szodzo), hit által.„ Ef 2:8.

 

 

1. rész

2. rész