Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 9.

14087Az üzenet témája, hogyan valósulnak meg az Egyháznak szóló ígéretek. Most a kegyelem általi hit korszakában élünk. Annyit kapunk az ígéretekből amennyit elhiszünk belőle. Sok rossz hírt hallunk arról, manapság mi folyik Krisztus testében. A mi részünk az, hogy ne csak várjuk az Urat, hanem aktívan nyomuljunk előre a királyságért, megértve rendeltetésünket és küldetésünket. A menny így kiemeli az egyházat a középszerűségből. Amíg épül a hamis egyház, a mi helyünk ez lesz. Azokban a gyülekezetekben, ahol ki akarják érdemelni a természetfölötti kegyelmet vagy áldást a fejlődéshez ott konstans módon a látható dolgokról beszélnek. Később elvesztik a siker ízét: a mennyei örömöt, majd bezártak lesznek a Szent Szellem friss üzenetére és munkájára.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 23.

14082Szeretnék a továbbiakban is beszélni a mennyei dimenzióról, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy Isten felépítse egyházát. Hiszen egy dicsőséges jelenlétben élő szentekért jön vissza az Úr. A természetfeletti egyház tagjai olyan előre kiválasztott szent és szeretett fiakból állnak, akik szellemi áldásokkal rendelkeznek. Feladatuk Isten kegyelme dicsőségének a magasztalása. Ez a kegyelem abban nyilvánult meg, hogy meg vannak bocsátva a bűneink Jézus vére által és egybeszerkeszt mindent a Krisztusban. Ő az egyházat használja erre az egybeszerkesztésre! A mi kiválasztásunk célja, hogy Isten fiává fogadjon, akik szentek és feddhetetlenek. A fiúság tapasztalati megértése, abban való valóságos hit nélkül a szellemi áldások elérhetetlenek. A fiúság a királyság megértése is egyben.

 

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. augusztus 30.

14081Amikor Isten új dolgokat jelent ki számunkra, szeretné, ha el is jutnánk oda. Oda, ahol még soha nem jártunk. A szellemi áldások átvétele kiválasztás alapú és a fiakat illeti. Általánosságban a keresztények, még akik istenfélő életet is élnek, nem merik elhinni, hogy Isten feltudja emelni őket egy minőségibb mennyei megtapasztalásba. Az utolsó időben lehetetlen valóságos hitben maradni a mennyei befolyásoltság nélkül! Szent Szellem jelenléte nélkül nem láthatjuk Egyházunk jövőjének perspektíváit sem. “Kedveseim, igaz, hogy most Isten gyermekei vagyunk, de még nem tudjuk, mi lesz majd belőlünk később. Csak azt tudjuk, hogy amikor Krisztus visszajön, akkor már olyanok leszünk, mint ő. Hiszen meg fogjuk látni őt, amint van!” 1Ján 3:2.

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. október 11.

14103A tanításban identitásunk helyreállásának sarokkövéről lesz szó: felültetésünk megértéséről. Krisztus feltámadt testében ül a trónon jogai teljes birtokában. A feltámadás Isten országának küszöbe. A felültetés privilégiuma nemcsak a trón megosztását adja, hanem hatalmában való járásunkat is biztosítja. Felültetésünk (összeültetésünk) Isten jelenlétében való lakozást, feltámadott életet és az előre elkészített cselekedeteinket jelenti. „Megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban” Ef.2:5-6

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2014. október 18.

14102Többre van szükségünk, minthogy elhiggyük azt a történelmi tényt, hogy Krisztus keresztre feszíttetett. A legtöbb hívő elismeri Krisztusban lévő helyét, hogy fel van ültetve a mennyekben, de csak teológiai fogalomként, nem pedig kijelentett tényként. Igényelnünk és járnunk kellene a Krisztusban előre elkészített cselekedetekben. Sőt! Isten áldásainak teljességében is. Az új helyzetünk az lett, ahová helyezve lettünk Krisztusban. Most már gyakorlati megtapasztalásokban élvezhetjük, hogy mit is jelent Krisztus megváltásának áldásaiban járni.