20220108

2022.01.08

Olyan korszakban élünk, amely a szkepticizmust igazságként, az apátiát pedig tényként hirdeti. De Krisztus megtanít nekünk egy másik tényt is, hogy az Istenbe vetett rendíthetetlen hitünk az világosságba vezető vitathatatlan út. Amikor a hited megremeg a megpróbáltatásaid során, Isten visszaterel bennünket arra az ígéretre, hogy a világosság fiai vagyunk. Készen állsz arra, hogy átalakítsd a hitedet, hogy kiállj azért, amiben hiszel? Itt az ideje, hogy visszatérj a hitedhez. A világosság ismerettel és céllal fog megérkezni hozzád. Az ismeret vagy az isteni célok elérése is tönkre teheti az embert az elért eredmények „bódulatán” keresztül. Hiszünk a célokban, de csak addig, amíg nem válnak istenekké. A célokat célpontokként kell látni, nem pedig végállomásként. A sikeres embereket az motiválja, hogy túlszárnyalják önmagukat és céljaikat. A világosság növekedése soha nem fog megállni életünkben, ameddig engedelmeskedünk neki. Jákob nehezen alakult át Izraellé, mert nem lehetett megváltoztatni indítékait. Céljaik jók voltak, de az ösztönei nem.

 

 

 

 

 

20220115Az Atya szeret minket és arra vágyik, hogy megtapasztalhassuk a világosságát, amiben Ő él. ISTEN világossága rendelkezik a legjobb dolgokkal számunkra. Isten mindent megtett, amelyet tenni fog, hogy gondoskodjon rólunk. Rengeteg segítség lett elérhető az APA HÁZÁBAN, és most rajtunk múlik, hogy elfogadjuk mindazt, ami az Atyánál rendelkezik számunkra. Jézus a minta. Fiához hasonlóan nekünk is többet kell az Atya akaratát keresnünk, ami LÁTHATATLAN világból segítségünkre adatik, mint amit ebben a természetesben, láthatóban keressük csak a boldogulásunkat. A természetfölötti, szellemi elnyomás alatt álló embert sötét intelligens erők és hatalmak tartják a tudatlanság állapotában és szervezik benne az Isten Igéjével szembeni negatív magatartást. Az Isten szeretetéből kapott látás nemcsak a személyes szellemi növekedésünkkel áll kapcsolatban, hanem a gyülekezet építésével is. Amennyiben szeretnénk az Urat az Ő világosságának megfelelően szeretetet gyakorolni, késznek kell lennünk a világossággal járó szellemi elvárások teljesítésére is.

 

 

 

 

 

202101222022. 01. 22.

Atyának irántunk megmutatkozó szeretete az evangélium üzenete, ez minden tudást felülmúl. Ugyanakkor az Atya ilyen szerető kedvességgel szereti a Fiát is és viszont. Ha nem ezzel szeretné, elképzelhetetlen lett volna a szolgálatának eredményessége és feltámadása. Az Isten szeretetének elfogadásában és viszonzásában megélt kiegyensúlyozott hite Jézus Krisztusnak a csodák, gyógyulások légkörét teremtette meg. A tettekkel is kifejezett kegyelme (hb.heszed) Isten egyik legfőbb jellegzetessége. A kegyelem tartalma mély és izzó szeretetét fejezi ki Istennek. Szerető kedvességnek lehetne leírni, mely teljesen független a szimpátiától, vagy a szerető személy érdemeitől. Napjainkra  jellemző stressz, félelem és aggodalmaskodás egyik fő oka a ’heszed’ hiánya. Vagyis az, hogy az emberek nem élnek Istennel gyakorlati módon személyes kapcsolatban. Nem osszák meg személyiségüket Ő vele.

 

 

 

 

 

 

 

 

202202062022. 02. 06.

Észrevetted már, hogy az utolsó napokban élünk. Napokban, amelyeket Pál „nehéz időknek” nevezett.  Stresszes napok, amelyek frusztrációt termelnek ki.  A frusztráció egy csalódás, a várt eredmény elmaradásának zaklatott állapota. Célra irányuló személyes erőfeszítés megakadályozása általában agressziót vált ki. Mint hívőket, Isten megbízott minket egy óriási felelősséggel. Mi vagyunk az „átalakító generáció” akiknek vissza kell kérnie mindazokat, amelyek szükséges ahhoz, hogy befejezzük Isten megváltási tervének célját. Ez a cél lelkünk megtartása, üdvössége, jóléte. Sajnos újra kell tanulni az evangéliumba (Isten jóságáról szóló hír) vetett hitünk valódi működését. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, nekünk ugyanúgy szükséges működnünk, ahogyan Isten. Az Ő hitével, az Ő szeretetével és azáltal, hogy szóljuk az Ő beszédét. Isten megmutatja neked, hogy kegyelme befolyása által Te működhetsz úgy, mint Isten, még a nehéz időkben is. Kövesd és utánozd Istent és szerezz eredményeket hited által.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20220212A hit létrehozza az ember közösségét Istennel. És ez verhetetlenné teszi az élet konfliktusaiban. A közösségeink krízisben vannak, mert sok tudásunk van, de a hit és szeretet duójának titkának megértése nélkül! A hit kijelentése úgy működik, hogy bennünk azonnal transzformációba megy át! Nincs olyan „hit szikra”, amely ne akarna átalakítani bennünket. A hit kommunikatív és hallás által jön létre. A hallás nem olvasást, nem értelmezést jelent. Mert ez a mesterkulcs, ami megnyitja a Isten tudását. A hit a kapu, hogy nyitott legyél Isten segítségére. A prédikálás hallása, a keresztény irodalom olvasása, minden eretnekség feltárása sem helyettesíti a szeretet által működő hitet. A hit nem csak bizalom Istenben, hanem engedelmesség is, amivel bizonyítod, hogy hiszel Ő Benne. Mi rábízzuk magunkat az Ő hűségére, hogy véghezvigye tervét bennünk. Ha a hit élővé válik (élővé lett az ige munkája szívünkben), akkor Isten hűsége egy stabil támasz lett.

 

 

 

 

 

 

 

20220226 2022. 02. 26.

A hit beszédével kapcsolatban többféle torzulást lehet tapasztalni az elmúlt évtizedekben. Az egyik a pozitív beszéddel azonosítja a hit beszédét. Mások a hit beszédét az íráshelyek idézésével és megvallásaival azonosítják. hit beszédét megelőzi a szívbéli hit, vagyis a láthatatlan dolgokról való meggyőződés. A hit beszéde a szívbe ültetett Igét tartalmazza. A hit beszéde megváltoztatja Isten viszonyát felénk. A hit beszéde nemcsak a saját életünkre, hanem családtagjaink, testvéreink életére is áldást közvetít. Jézus Krisztus a hit beszéde által cselekedte a csodákat. Az Úr arra biztatta tanítványait, hogy hitük olyan legyen, mint Istené. Az igaz ember hitéből él. Ez az igazság magában foglalja azt is, hogy az igaz ember a hit beszéde által él, mert az élet hatalma a nyelvben van. Pontosabban a szív általi kommunikációban. Az igazak a hit beszéde által képesek egyre mélyebben behatolni Isten akaratába. A büntetés alóli felmentés garanciája a Hit Szellemében való járás.

 

 

 

 

 

 

 

20220312 2022. 03. 12.

Ábrahám családja által egy új szellemi rend felállítása történt a földön. Ábrahám és generációja által megtanulhatod, hogy hogyan járj hitben. Amikor elkezdtél igényelni kijelentést Isten igéjén keresztül, akkor új ismeretet kaptál. Most már látni tanulsz. Meglátsz olyan dolgokat, amiket korábban nem láttál. Ha te test szerint jársz, csak az érzéki ismereted szerint, akkor az információtól kell függened. A logikus elméddel okoskodsz, ami korlátozott. A fejedből semmi hit nem jön. Hit a szellemedben vagy a szívedben jön létre egyedül. Szellemünk által képesek vagyunk pont úgy beszélni, mint ahogyan Isten, aki előszólítja a nem levőket, „mint meglevők”.  Az örökségedet Istentől kaptad. Bár Istentől jön, a szellemeden keresztül jön. Neked fejlesztened kell a hitedet, mert az idők csak keményebbek lesznek.   

Tóth Lajos - Ti, testvéreim, Izsák vonalán ígéret gyermekei vagytok!  2022. 03. 12.

Ábrahám családja által egy új szellemi rend felállítása történt a földön. Ábrahám és generációja által megtanulhatod, hogy hogyan járj hitben. Amikor elkezdtél igényelni kijelentést Isten igéjén keresztül, akkor új ismeretet kaptál. Most már látni tanulsz. Meglátsz olyan dolgokat, amiket korábban nem láttál. Ha te test szerint jársz, csak az érzéki ismereted szerint, akkor az információtól kell függened. A logikus elméddel okoskodsz, ami korlátozott. A fejedből semmi hit nem jön. Hit a szellemedben vagy a szívedben jön létre egyedül. Szellemünk által képesek vagyunk pont úgy beszélni, mint ahogyan Isten, aki előszólítja a nem levőket, „mint meglevők”.  Az örökségedet Istentől kaptad. Bár Istentől jön, a szellemeden keresztül jön. Neked fejlesztened kell a hitedet, mert az idők csak keményebbek lesznek.   

 

 

 

 

 

 

 

20220319

2022. 03. 19.

A hitben való elbizakodottság azt jelenti, hogy megpróbálunk hitet gyakorolni anélkül, hogy tudnánk, mit is mondott nekünk Isten. Az írott Ige Isten általános utasítása minden népének, de a Szent Szellem konkrét útmutatást ad nekünk az életünkre vonatkozóan. Így működik a hit Szelleme. Isten Igéje azt mondja, hogy Ő minden szükségletünket kielégíti, de a Szellem az, aki megadja az életben szükséges konkrétumokat. először bent (belső bizonyság) utána kint. Ezért kell az Ige és a Szellem embereinek lennünk. A hit akkor működik jól, ha az emberek tudják, mit mond nekik Isten konkrét szükségleteikről. Ha hitünkkel eredményeket akarunk elérni, akkor hallanunk kell Tőle. Ha „hiányzik a hallásunk”, elfáradunk a hit gyakorlásában azáltal, hogy csak véletlenszerű igerészeket olvasunk el, vagy vallomásokat dobunk a szükségünkre. Célom, hogy megkeressem Őt, és halljam, mit is mond, elmélkedjem rajta és hittel befogadjam.

 

 

 

 

 

 

20220326

Dátum: 2022.03.26 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

Júdás apostolnak muszáj volt figyelmeztetnie a testvéreket, hogy azt a hitet, amit megtéréskor-újjászületéskor kaptak Istentől, - sok megpróbáltatás éri külső körülmények által -, azért folyamatos küzdelemben kell maradni. Így az Istentől kapott hitüket képesek legyenek mindvégig megtartani. Ez a megállapítás ránk is igaz, mert mi is az utolsó időkben élünk és nagyon sok külső körülmény által próbálja elbizonytalanítani a hitünket a sátán. Az ördög azonban nem csak külső, hanem belső megpróbáltatásokat is felhasznál ellenünk, erre volt jó példa Timóteus, aki valószínűleg félelemmel, bizonytalansággal és szomorúsággal is küzdött, ezért Pálnak bátorítania kellett őt, hogy harcolja meg a hit nemes harcát. Isten nem valamilyen bigott, vak hitért való harcot kér tőlünk. Ő mindig elküldi hozzánk igéjét, amelyből valódi hitet nyerhetünk. Isten mindig kinyilatkoztatja azt, amit tenni akar az életünkben és ebből a kinyilatkoztatásból származik az igazi, bibliai hit. Ennek volt jó példája József, de még az egyiptomi fáraó is.

 

 

 

 

 

 

 202204032022. 04. 03.

Mi az, amitől az Istenbe vetett hited személyesen, erőteljesen és kitartóan fog működni az életedben? A radikális hit munkájától. Mit is jelent a radikális? Egy személy, aki gyökeres változást akar elérni. Aki mélyreható és a megszokottól eltérő isteni hit segítségével törekszik egy cél megvalósítására. Néhány dolog, amit meg fogsz érteni az üzenet által a következők: hogyan ismerd meg a hitben rejlő lehetőségeket, hogyan mérd fel a hited szükségességét, hogyan növeld a hitedet és hogyan használd a hit erejét radikálisan Isten akaratában. Isten lehetővé tette számunkra, hogy az Istenbe vetett hitünket személyes módon és a megszokottaktól eltérően működtesse bennünk. Az eredmény RADIKÁLIS lesz!

 

 

 

 

 

 

 

 202204092022. 04. 09.

Mert a keresztény életben ritkán van valami azonnali. Elcsüggedhet, ha látjuk mások fejlődését, miközben még mindig Istenre várunk. A Biblia arról beszél, hogy lépéseinket Isten rendelte el. Ez magában foglal egy folyamatot, egy utazást a mostani és az eljövendő között. Ezek a lépések magasabb szintre visznek bennünket Istennel. Nagyon fontos megérteni ezt a koncepciót és fenntartani a perspektívát, miközben fejlődünk. Ha vársz egy kicsit, minden megvalósul, amit Isten mondott vagy meg akar valósítani benned. Amikor az isteni ritmusban vagy, Isten elutasítja életed olyan területeit, amelyek akadályoznak abban, hogy helyesen alkalmazkodj a még eljövendő áldásokhoz. Add át akaratodat Istennek, hogy biztosítsa a következő korszakodat és ne veszélyeztesse azt a mostani állapotod. A megoldásaink nem jönnek kitartás nélkül, de a csata szintje jelzi az áldás szintjét.

 

 

 

 

 

 

 20220423

2022. 04. 23.
A prédikáció segít elhinni az Isten adta lehetőségeinket. Istentől kapott lehetőségek meghaladják a felfogóképességedet, és nem mérhetők. Nagy lehetőség adódhat egy látszólag kicsi helyzetből. Ne hagyd figyelmen kívül és ne minimalizáld azokat a lehetőségeket, amelyeket Isten ad neked. Isten képes felnyitni szemünket szándékának, tervének nagyságára. Urunk forradalmasítani akarja gondolkodásunkat és működésünket a démonokkal szembeni harcaink által. Azt akarja, hogy a lehetőségre – az Ő tervére és céljára – összpontosítsunk és felszámoljuk azokat a generációs mentalitásokat vagy démonikus hagyományokat, amelyek visszatartanak minket. Pl. a függőségeket, félelmet és gonosz korlátokat. A Sátán azt akarja, hogy a kudarcainkra összpontosítsunk, ahelyett, hogy a hibáinkból lehetőségek adódjanak, majd ezek által kiteljesedést találjunk Krisztusban.

 

 

 

 

 

 

 20220430

2022. 04. 30
Ez a világkorszak, amelyben most élünk, nem csak egy gazdasági elit vagy az új világrend meghatározói, hanem gonosz angyalok befolyása alatt is áll. Az Isten királysága azonban nem a gonoszságnak van alárendelve, hanem Krisztusnak és a felülről született egyházának. Ezeknek a tényezőknek lett előre eltervezve. A mostani világgal kapcsolatban maga az ördög kijelentette Jézus Krisztusnak, hogy átadatott részére. Így a sátán bukott angyalokon keresztül kormányozza a jelenlegi világot és konfliktust teremt az egyházzal. Ezért van Isten reformtörekvéseivel szemben egy drámai és spirituális ellenállás. A családok megtérése és helyreállítása nem lehet sikeres, ha a keresztények nem tudatosítják, egy elhúzódó konfliktus sorozatban, azaz háborúban élünk. A bibliai leírások tükrében egyértelmű, hogy a természetfeletti világ részét képező szellemi lények rendkívüli hatással vannak a látható világra. A családok nem csak lelki mintázattal rendelkeznek, hanem szellemi mintázattal is. Tehát szellemi tényezők is jelen vannak az otthonokban.

 

 

 

 

 

 

20220507 2022. 05. 07.

Szentírás világnézete a gonoszság jelenlétét és tevékenységét egy személyes Gonosz tevékenységére vezeti vissza. Ézsaiás próféta könyve szerint Lucifernek nevezték. Nem Isten teremtette őt romlott és gonosz lénynek, hanem saját maga vált azzá szabad akaratánál fogva. Ádám és Éva teremtése nem egy Isten által uralt világban jött létre. Az édeni állapotban ugyanis az derül ki, kezdettől fogva a gonosz ármánya fogadta az első házaspárt. Jézus is utalt a farizeusokkal való vitája során, Sátán a vele együtt fellázadt szellemi lényeket hadsereggé szervezte és irányításuk alatt tartanak embereket vagy területeket. Az irányítása alatt álló gonoszság rendjének magasabb szintjei olyan szellemi lények, akik a földi életének kialakításáért felelősek az emberek világában. A démonok vagy gonosz szellemek, Sátán legkisebb rangú szolgái. Feladatuk, hogy a módszeresen tegyék tönkre az embereket kísértések által. Több bibliai történetből kiderült, hogy a démonok az emberek sorsához kötődnek generációról generációra és földi helyeken tartózkodnak, hogy irányításuk alatt tartsák a bűn jelenlét.

 

 

20220514  2022. 05. 14.

Szentírás bizonysága szerint a láthatatlan világban lezajló gonosz angyali tevékenységeket nem mindenki veszi majd észre. De annak következményei jól láthatóak lesznek. A keresztények óriási emberi megrázkódtatásokat élnek már most is meg, mert Isten vetésének - mag munkája -, nem lett befolyásoló tényezővé sorsukba. A búza és a konkoly példázatával Jézus egyértelműen állítja, hogy a végidőkben lévő gonoszság olyan súlyos problémát jelent majd, hogy Isten belép angyalai közreműködésével, majd egyértelműen kettéválasztja az Isten királyságának fiaitól (búza, gabona) azokat, akik gonoszságot munkálnak (konkoly). Jézus Krisztus az, aki csak jó magot vet a földbe. Isten ellensége konkolyt vetett a búza közé, hogy a Sátán a hazugság magvait hintse el. A búza és a konkoly együtt nőnek az aratásig. Jelenleg még tart az érési folyamat. Az isteni türelemnek egyetlen oka van, az igazak érettségének kibontakozása. Keresztelő János meghirdette, hogy ő maga vízzel keresztel, de akinek az útját egyengeti, a Messiás lesz az. Aki Szent Szellemben és tűzben fogja az embereket megújítani, megtisztítani. Szórólapát van a kezében, hogy learatott gabonáját megtisztítsa a pelyvától, végül a pelyvát elégesse elolthatatlan tűzzel.

 

 

 

20220522

 2022. 05. 22.

Jézus Krisztus szerint az egyház elalszik és ennek következménye miatt, gonosz mag került az egyház életébe. A szellemi éberség megtartása minden kereszténytől erős küzdelmet követel ebben a korban. A jó és a rossz mag az együtt növekszik ebben a világkorszakban közöttünk. Ez azt is jelenti, hogy harcban áll Isten Országa (királysága) a gonosz maggal, amelyet a Sátán energizál. Jól kifejezi a prófétai példázat azt, hogy az álom elleni küzdelem az utolsó egyháztörténeti kor nagy szellemi próbatételét jelenti. A szellemi „elbambulás” mindenkit megkísért. Az Isten országa az egy természetfölötti ország, de olyan ország amely  természetes világban is különböző korokban, különféle képen mutatkozik meg. Az ország szó a Görögben is és a Héberben is a király szóból származik. Tulajdonképpen az egész üdvtörténetnek, ami eddig zajlott annak nem más a célja mint az Isten királyi uralmának az előkészítése az ellenséges területen. Mert az Isten királyi birodalma közeledik, aki nem tér meg, és nem lát bele az Isten országába az nem képes elmozdulni a megtéréstől Isten királysága felé.

 

 

 

20220528

 2022. 05. 28.

Isten királysága természetfölötti ország, de olyan ország, amely természetes világban különböző korokban, különféle képen mutatkozik meg. Akkor van az ember tartósan Isten királyi uralma alatt, amikor az életében ennek a jelei, tartalma láthatóan is hatással vannak. Pál apostol szerint Isten királyi uralma megnyilvánul bennünk, amely megigazultság, békesség és a Szent Szellem általi öröm. Az Ő öröme. Ez nem kötődik helyhez vagy egyházi szervezethez. Tehát a királyi uralomról van szó, ami nem demokratikus berendezkedésű szellemi rendszer, hanem királyi szellemi rendszer. Az Isten királysága egy hierarchikus. Az Atya rendelkezik minden hatalommal és ő ezt a hatalmát megosztja általa kiválasztott más személyekkel. Nekünk abban nincs beleszólásunk, hogy ő kiket választ ki, és kiket ruház fel bármely hatalommal. Ezért az Isten királyságában is van engedelmesség, tekintély, hatalomgyakorlás.

 

 

 

20220604

2022. 06. 04.

Pünkösd üzenete, működése akkor folyamatos egyházunkban, ha Isten Uralma egyre nyilvánvalóbb lesz belső építkezésünkben és külső életvitelünkben. Újjászületés egyenlő Isten királyi uralmának elfogadásával. A további lépésekhez fejlődésre van szükségünk, amely célja a belső ember hatalmának növekedése. Az egyházban lévő isteni hatás pünkösd óta úgy is jellemezhető, hogy 1 újító és haladó szellemű hatásnövekedés. Isten gondolatai mindig inspirálóak és az ember számára újításokkal teli gondolatokat közvetít. Célja egy pozitív értelemben vett keresztényi előrehaladás. Mindezt a Szent Szellem fokról-fokra történő előremutatásban valósítja meg, miközben felfedi a királyság törvényeit is.

 

 

 

20220618

2022.06.18.

Aki nem szeretne változtatni a gondolkodásán Isten királyságában, az nem tud majd hinni benne. Változás nélkül nincs előrelépés. Ha a tudás hatalom, tudni, hogy mit nem tudunk, az bölcsességbe vezethet. Ha tudjuk, hogy nem hallunk jól a pásztor hangját, belevezethet abba, hogy megértsük, miért nem tudunk hallani. Tudás birtokában gondolkodni nem csupán elfogulatlan reagálást, hanem aktív nyitottságot jelent. Nem tudhatja senki azt, amit nem tud. Isten királysága arra invitál, hogy engedjük el azokat az ismereteket és nézeteket, amelyek már nem tesznek jó szolgálatot nekünk, azaz nem vezetnek semerre. Ha elsajátítjuk az átértékelés szellemi művészetét, úgy vélem, nagyobb eséllyel érhetünk el sikereket a munkában és boldogságot az életben. A bölcsesség jele, ha tudjuk, mikor hagyjunk el néhányat a legértékesebbnek tűnő elgondolásaink közül – identitásunk egy-egy féltve őrzött részével egyetemben.

 

 

 

 

20220702 2022. 07. 02.

Minden krízis korlátozni akar, azonban minden krízisben újrahangol Isten bennünket! Isten Királyságának polgárai vagyunk, ahol Jézus Krisztus a Királyok Királya és az Urak Ura. Ahhoz, hogy hozzáférhess mennyei képességeidhez, nem csak királysági mentalitásod kell, hogy legyen, hanem el kell ismerned királyi státuszodat is.

 

 

 

 

 

20220709

 2022. 07. 09.

Ádám felelőtlen kormányzása miatt szelleme elszakadt Istentől, ezért zajlott le az emberiségben ekkora nagy változás. Jelenlegi korszakunkban a föld területén a fő uralom nem az Isten királyi uralmáé, hanem a sátán királyságáé. Most még rejtetten van jelen Isten királysága. Ez nem azt jelenti, hogy a sátán királyságának nagyobb az ereje, mint az Isten királyságának, hanem ez az Istennek az önkorlátozásából fakad. A királysági példázatok egyik célja, hogy a fiak, vagyis az újjászületett emberek, akik már Isten gyermekei, kinyilatkoztatás által megértsék annak rejtett titkait. A példázatok másik célja, hogy a „a szüzek” kiolvassák belőle maguk számára a korszakukhoz tartozó helyes mentalitás üzenetét. Királysági gondolkozás szemléletmód váltást, előrelátást és átalakító gondolkozást eredményez.

 

 

 

 

20220716

 2022. 07. 16.

Istennek van egy örökkévaló királysága, és ez az örökkévaló királysága ez királyság. Függetlenül attól, hogy a földön, vagy az univerzumban mikor milyen szinten tapasztalható. Tulajdonképpen az egész üdvtörténetnek, ami eddig zajlott annak nem más a célja, mint az Isten királyi uralmának az előkészítése egy kiélezett területen. Tulajdonképpen egy ki- és megmenekülésről szól az egész üdvtörténet, mert az Ige azt hirdeti, hogy jön Isten királyi uralmának ítélete (megrázása) a földre. Amikor az Isten ítélete (megrázása) eléri a földet, akkor az a kérdés, hogy ki alakul át kegyelem hatásra Istenivé. Isten királyi birodalma közeledik felénk egyre erősebben és ez az evangélium fog hirdettetni.

 

 

 202207232022. 07. 23.

Jézus Krisztus a magvető példázatában kifejti, hogy a királyság magon (királyságról szóló örömhír) keresztül működik Bennünk. Felszólít bennünket, újjászületésünk után is az Isten Igéjébe vetett hit alapján, azaz a belénk vetett mag hatása által cselekedjünk és éljünk. Amivel Isten bennünket meg akar áldani, az a belénk vetett magján keresztül érthető meg. Isten magja tartalmazza a válaszokat és megoldásokat minden gondunkra és problémánkra. A Szent Szellem az, aki által Isten szól. A Szentírásban lévő láthatatlan szellemi javakat akkor tudjuk elfogadni, ha tanulmányozásakor szól hozzánk az Úr belső fülünkön keresztül. Ezt nevezzük spirituális hallásnak. Az istenfélő hívők alárendelik magukat Istennek belénk ültetett magjának, mert tudják, hogy az az Úr jelenlétét, természetét, erejét hordozza, és a hit tárgyait, Isten magjából lehet megragadni.

 

 

202207302022. 07. 30.

Mára az egyházban is a legtöbb probléma gyökere az individualizmus lett. Ez a legnagyobb gyökérprobléma. Hatása beláthatatlan torzulást eredményezett a közösségekben. Isten az újjászületett emberről egy közösséghez tartozó személyben gondolkodik. A megváltott emberben lévő szellemi értékek az Atya érdekeinek harmonizálására törekszik. Ez szemben áll az individualizmussal, mely az egyén érdekeit az Isten akarata (amelyet hangjával közöl) fölé emeli. Isten pásztorlásának hiánya az utolsó időket jellemző stressz, aggodalmaskodás mellett, Isten királyságának szerepének nélkülözése lett általános. Vagyis az, hogy az emberek nem élnek Isten akaratának alárendelt módon. Valójában életük súlypontját nem Isten királyságába helyezik, ezért a valódi szellemi értékekkel képtelenek személyes közösségre.

 

 

202208062022. 08.06.

A királysági példázatok egyik célja, hogy az elhívottak megértsék annak rejtett üzenetét, titkait. A példázatok másik célja, hogy a „tömeg” kiolvassa belőle maga számára üzenetét. A királysági paradigma állandó fejlődést eredményez. Változás nélkül nincs haladás, és aki nem akar keresztényként felnőni a gondolkodásában, értékítéletében és beszédében, az nem tud majd érvényesülni. Ez azt jelenti, hogy minden problémát a gyökerektől fogva, a láthatatlan birodalomban kell megoldani oly módon, hogy elsősorban Isten igéjéből megérintett szavakkal dolgozol bensődben. A figyelés a hallás általi értés kezdete. Kiüresedettek leszünk, ha az „lstentapasztalás” elmarad. A szellemi és lelki ismeret nem azonos. A hallás általi értésnek több fokozata van. Első szint az érzékeléssel kezdődik, következtetéssel és egyedivé tétellel folytatódik.

 

 

20220813

 2022.08.13.

Az Ú.sz. általában különbséget tesz: erkölcsileg jó, a jó megnyilvánulása és az Isten által létrehozott cselekedetek között. Csak az a jó, amit Isten visz véghez bennünk, ill. amit az Ő hangjának vezetése alatt készséges engedelmességgel végrehajtunk. Visszatérés Isten jóságához, nem csak egy gondolkodásmód, hanem a szív megváltozása is. Az a személy, akinek a szíve nem bízik abban, hogy a Pásztor jó, azt fogja gondolni: „Én azt választom, ami jó, legjobb és helyes az életem számára”. De a pásztorált személy ezt mondja: „Én azt választom, ami a Pásztorom szerint: jó, legjobb és helyes az életem számára. Nem számít, mit mond a társadalom, nem számít, mit diktál a múltad, tapasztalatod, válaszd a Pásztorod hangját és meglátod Isten jóságát az élők földjén.

 

 

20220903

 2022. 09. 03.

A kertet, ahol Jézus Krisztus megértette sorsát a Getsemáné kertnek hívják. Ez ezt jelenti, hogy a nyomás helye. A hely, ahol az olívabogyó összetörik, és kiválasztódik az olaj. A hely, ahol megsokasodik a nyomás. Nyomásban, amit elszenvedtél, ott van a jó pásztor és az előrelépésed új lehetősége. Jézus tisztelte az Atyát, ezért is tudta a keresztet elszenvedni értünk. A tisztelet és dicsőség minden egyes emberi lény elidegeníthetetlen értéke, amellyel azért ren­del­ke­zik, mert Isten a saját képére alkotott bennünket. Tőle kaptuk ezt az értéket. Amikor tisztelem embertársaimat, akkor ezzel elismerem értéküket és mél­tó­sá­gu­kat. A tisztelet első jelentése ár, amit fizetek, vagy kapok valamiért. Második jelentése, amivel valaki rendelkezik, vagy amit kifejeznek felé. Szentírásban a tisztelet és dicsőség jelentése látható egymást felváltva.

 

20220911

 2022. 09. 11.

Mi az, amitől az Istenbe vetett hited erőteljesen fog működni nehézségeid közepette az életedben? A hit beszédének gyakorlásától, munkájától. Mit is jelent a hit beszéde? Egy személy, aki gyökeres változást akar elérni, aki mélyreható és a megszokottól eltérő isteni hit beszédével törekszik egy cél megvalósítására. Néhány dolog, amit meg fogsz érteni az üzenet által a következők: hogyan ismerd meg a hitben rejlő lehetőségeket belső emberedben, hogyan mérd fel a hited szükségességét, hogyan növeld a hitedet és hogyan használd a hit erejét Isten akaratában.  

 

20220917

Az életünk drámáinak feldolgozásaiban nagyon fontos Jézus hitének szerepe bennünk. Jézus hite által lehet bizonyos gondokat elviselni földi sorsunkban. Pásztorunk gyakran nem azonnal kezeli sérüléseinket. Azt mondja: menj tovább a fájdalomban, a bizonytalanságban, a sántításban, a viharban, a megpróbáltatásban. Miközben haladsz, meg fogom oldani problémáidat. Nem segítek neked most, de meggyógyítalak, ahogy haladsz a hited által. Csak menj tovább…

 

 

20221001

Isten létezésének megragadását és a vele való kapcsolatot nem tudjuk pusztán az elménkkel kivitelezni. Erre a szívben létrejövő megváltás szükséges. A szív egy állandó közösségben és isteni hatások sorozatában képes megtartani Isten szeretetét és hitét. A bölcsesség megismerésén kiindulva pedig, elindulhat Isten pásztorlása. Bölcsességhez a szívünket kell megkeresni, majd Isten elé vinni. Ez által értheti meg megváltott szívének néhány alapszabályt az ember. Figyelembe kell venni azt az igazságot, hogy az ember megszakíthatatlanul rászorul Isten tanácsára, értelmére és bölcsességére. Másodsorban tudatosítani kellene szívünkben azt, ezen a belső úton nem lehet azzal a gőggel vagy hiedelemmel járni, hogy boldogulni tudunk az értelmünk vagy tehetségünk által. A harmadik alap pedig a szívről alkotott kép kitisztulása. A szívnek el kell ismernie Isten természetfelettiségére való ráutaltságát s ugyanakkor gondoskodó kegyelmének elfogadását. Józsué Isten úttörője megmutatta a világnak, hogyan is kell ezt csinálni. Csak légy bátor és merész!

 

 

20221015

 

Mi az, amitől az Istenbe vetett hűséged kitartóan fog működni a legnagyobb csapásaidban, próbáidban? A hit szellemétől, amely a személyiségedben van jelen. Mit is tartalmaz a hit szelleme? Isten munkája bennünk, amely gyökeres változást akar elérni szívünkben. Aki mélyreható és a megszokottól eltérő segítségével törekszik a hit céljainak megvalósítására. Néhány dolog, az üzenet által a következők: hogyan ismerd meg a hitben rejlő lehetőségeket, hogyan mérte fel Ábrahám hite szükségességét, hogyan növekedett és hogyan használta bizalma erejét Isten próbájában. Isten lehetővé tette számunkra, hogy az Istenbe vetett hitünket személyes módon és a megszokottaktól eltérően működtesse bennünk.  

 

 

aratás2022.10.22

 

Dátum: 2022.10.22 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A 2Sámuel 23-ban a 8-as verstől a fejezet végéig azokról a vitézekről olvashatunk, akik hatalmas hősök voltak Dávid királyságának korszakában. Ezek az emberek jelképeznek minket, újszövetségi hívőket is, akik a magasságban lévő gonosz szellemek ellen vívjuk az Úr harcait. Ahhoz, hogy Jézus Krisztus hős vitézeivé váljunk, fel kell növekednie és hatalmasan meg kell erősödnie a belső emberünknek. Ez csak úgy történhet meg, hogy folyamatosan igyekszünk elmélyíteni az Úrral való közösségünket. Ebben a közösségben a Szent Szellem újra és újra kijelentéseket akar nekünk adni Krisztusról és az őbenne nekünk készített örökségről, így tanít minket az Úr folyamatosan, a belső kenet által. Segít nekünk a növekedésben az ige, az imádkozás és a testvéri közösség által is.

 

 

 

20221108

 

Úgy kellene élnünk minden nap, mintha egy másik világból jöttünk volna erre a földre, de annak a világnak a javaival és életével, amely még mindig bennünk van. Ebben az életben kell élnünk, beszélnünk és mozognunk. Nem szabad, hogy befolyásoljon Bennünket a változó történelem, a változó divatok vagy változó vélemények, vagy a teológia változtatása, vagy akár az, hogy gyülekeznek a felhők egy globális háborúhoz. Az utolsó napunk félelmetes lesz a földön. Kitaláltad már, hogyan fogsz boldogulni, amikor ott állsz a Bírónk trónja előtt? Te és én ott fogunk állni azon a napon és megítéltetünk, átvilágíttatunk és korrigáltatunk életünk minden aspektusáért. Az imádságunkért, az adakozásunkért, a beszédünkért és a cselekedeteinkért. Izgalmas lesz. Én hiszek az Atya örök jóságának és korrektségének fenségében, a királyok Királyának, az urak Urának és a bírák Bírájának.

 

 

 

20221106

 

 2022. 11. 06.

Egyházban levő szolgálatoknak sohasem az arrogánsakat vagy a fennhéjázókat kell megadásra késztetnie, hanem az engedelmeseket kell bíztatnia a kegyelemből való felemelkedésre. Ha nem engedelmeskedsz Isten saját életedre vonatkozó akaratának, akkor sosem fogod megtudni Isten akaratát másvalaki életére vonatkozóan. A filadelfiai gyülekezet az igazi, valódi gyülekezetet ábrázolja. Az Úr azonban tagadhatatlanul szereti az Ő helyreállított gyülekezetét és végül minden szkeptikus el fogja ismerni ezt a tényt. A győzelem nem azt jelenti, hogy valamit megszerzünk, vagy valamin felülkerekedünk, hanem inkább azt, hogy mindvégig megőrizzük, amit az Úr munkájában kaptunk. Ha így cselekszünk, az Úr oszloppá tesz minket Isten templomában.

 

 

20221112

 

Büszkeség jelentése túlzott önbecsülés; a tehetségek, a szépség, a gazdagság, a teljesítmények, a rang vagy a felemelkedés tekintetében a saját felsőbbrendűség beképzelése, amely magasztos légkörben, távolságtartásban, tartózkodóságban és gyakran mások megvetésében nyilvánul meg. A tövisnek, ítéletnek (szívünk megítélése) vagy próbáknak az a rendeltetése, hogy Istenhez tereljen minket, és alkalmassá tegyen bennünket a kegyelem elfogadására. Pál megértette, hogy a tövis fájdalmas ugyan, de mégis javát szolgálja. Az volt a szerepe, hogy megvédje őt a még súlyosabb bajoktól, például a megtévesztés vagy az arrogancia. Látjuk, van egy problémája, amit képtelen megoldani. Isten újra meg újra megtagadja tőle imádságának meghallgatását. Ez a tövis jelképezi számunkra azt a vihart, feszültséget és szenvedést is, amit akkor élünk át, ha a nehézségek nem akarnak elmúlni. De Pál saját tapasztalatai alapján leleplezi azokat az alapelveket, amelyek segítségül lehetnek ennek a különösen kínzó terhes és komplikált helyzetnek a kezelésében.

 

 

 

20221119

 Ha hirtelen Urunk előtt állnál, szeretnéd-e, hogy életed történetét az örökkévalóságban ünnepeljék és megjutalmazzák. Az örökkévalóság tudatában kell élni az egész keresztény életünket. Készen arra, bármelyik pillanatban átvizsgálhatja Krisztus kegyelmi trónja. Olyan emberekké kell válnunk, akik elkötelezettséggel vannak megkeresztelve. Amikor a kegyelem vezérel, kegyelem motivál bennünket, akkor minden javunkra lesz majd, ha odaállunk az emelvényhez. Mert ha van valami a kegyelemben, az az alázatos szív, melyet Isten felemel. Engedelmeskednünk kell Isten teljes akaratával, s nem törődve az emberi véleménnyel, emberi megvetésekkel. Azt kell mondanunk: "Ó, Istenem, azt akarom, hogy ez az életem dicsőítsen Téged, és amikor megállok, a Te tisztelettel teljes jelenlétedben, - ahogy János mondja egy helyen -, „…ne szégyenkezzem a Te megjelenésednél".  1.Ján 2:28

 

 

 

20221126 2022. 11. 26.

Az utolsó időkre vonatkozó, kereszténységgel kapcsolatos próféciák szemünk előtt teljesednek be, ezek destruktív és degeneráló jelenségeket tárnak fel. Miközben ugyanakkor győzelmünk eléréséhez is határozott utat mutatnak. A döbbenetet az okozza, hogy az ígéretek ugyan meg vannak ígérve, de azokat mégis csak harccal lehet birtokba venni. A hit nemes harcával. Az ember azt gondolná, hogy amit Isten megígért, azt automatikusan meg is adja, anélkül hogy azért nekünk különösebben sokat tennünk kellene. A laodikeiai korszakot János apostol által előre jelzett jellemzői: Isten szeretetének meghidegülése, a Szent Szellem jelenlétének (kenetének) elutasítása, a megigazult ember cselekedeteinek ismeretlensége, a szellemi langyosság, a tekintély elvetése, az öncsalás prófétai köntösökben és az aposztázia. Ami hitehagyás vagy hitből való élet elvetése.

 

 

 

 

20221203 2022. 12. 03.

 

Ha felébredünk jóléti társadalmunk humanista optimizmusának álmából és kimerjük nyitni szemeinket, akkor az egyházat egy erőteljes küzdelemben láthatjuk szellemi ellenségeivel szemben. Létezik spirituális harc is, nem csak emberi. Egyház feladata tehát ebben a rendkívüli korban az, hogy maga is megtisztuljon a gőgtől és betöltse a romlás visszatartójának szerepét. A vallásosság teljes szellemi zűrzavart teremtve képtelen évtizedeinkben Istennel összhangban lévő célokat kitűzni generációja elé. A környezetükben hosszú évtizedek óta semmilyen valós kegyelemmel teljes istenismeretre nem tudtak eljutni, ugyanis a tartalmatlan, szellemtelen kereszténység soha nem lesz képes kijönni laodikeiai jelenség alól.  

 

 

 

 

20221231 2022. 12. 31.

 

Szentírás kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten lényege a szeretet. Az embert ezzel a szeretet alapú viszonnyal akarja vezetése által segíteni életében. Az isteni kegyelem ennek valóságos megnyilvánulása felénk. A bibliai szeretet nem öncélú, ugyanis Istenről szól. Nem vár viszonzást. Ebben legfőképp nem az ember van pusztán középpontban, hanem helyes kapcsolatunk Istennel. Istenben lévő szeretet rendkívüli szenvedélyességéből fakad. Egész sorsunkat körbeveszi és védelmezi segítségével. Minden vezetés Isten részéről szellemi. Nem emberi. Isten kormányzása az eredeti kormányzáshoz vissza visz bennünket, ahol Ádám kezdte anno.

 

 

 

  {youtube}YmyKO4UHInI{/youtube}