Dátum: 2016. október 1. Helyszín: Aratás gyülekezet

1001Kereszténységünk sikere attól függ, hogy a Szent Szellem kimondott szavát hordozni tudjuk-e hittel. Izrael kivonulásakor ebbe bukott bele. Képtelenek leszünk Isten vezetésében fokozatosan fejlődni belső magaslataink (pl. hitetlenség) miatt. A magaslatok elménkben a szív keménységét és a sikertelenséget eredményezik. Isten egy jobb szövetségről gondoskodott, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Ezért minden lehetőséged megvan a helyreállásra! A hit azt fogja mondani, még ha nem is látod: „megvan a megoldás Isten Szellemében”. Mert ha nem lenne ott, nem lenne meggyőződésed és bizonyítékod felőle. „Azért, amint a Szent Szellem mondja: Ma, ha esetleg az Ő szavát hallani fogjátok…” Zsid. 3:7 Csia

 

 

 

Dátum: 2016. október 8. Helyszín: Aratás gyülekezet

1008Sára hite megerősítette abban, hogy túljusson gondolatain, intellektusán. A hit tette ezt. A tapasztalati tudás életében nem teremtett hitet. Ezért kell vigyáznunk, hogy ne hozzuk le a szellemi dolgokat (pl.ígéreteink) érzékeink szintjére, mert akkor az elme okoskodhat azokkal. És akkor nagy bajba kerülünk. Emlékeink a megtapasztalt és átélt események rögzített képsorozata a múltból, ami magával hozza az érzékleteket is. Sárának viszont a hit kinyitott egy új képsorozatot, amiben már a hit uralkodott emlékein, testén és az időn. „Maga Sára is hitéért kapott képességet arra, hogy megalapítsa a magot akkor, mikor már túl volt az életidőn, képességet kapott, mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.” Zsid 11:11 Csia

 

 

 

Dátum: 2016. október 15. Helyszín: Aratás gyülekezet

1015A következő prédikációban Isten Szellemének végső céljáról beszélünk, az Ő nyugodalmába való bemeneteléről. A nyugodalomban való tartós élet elengedhetetlen gyümölcse a Szent Szellem vezetésének. Ez az a hely, ahova Isten a hívőket várja, amit már Ábrahámnak is megígért. A „jó föld” ígéret, és ajándék, de tudnunk kell, hogyan kell birtokba venni azt. Zsidókhoz írt levél 3-4. fejezete alapján megállapíthatjuk, hogy a hívők ma is be tudnak menni Isten nyugodalmába. Isten fiai hallják az Úr hangját. Zsidókhoz írt levél 12. fejezete szerint nézzünk a Hit Fejedelmére és tegyünk félre radikálisan mindent, ami gátol bennünket a Szent Szellem vezetésében. „Megvan a szombatja Isten népének. Mert aki bement az Ő nyugodalmába megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. (Zsid.4:9-12)

 

 

 

Dátum: 2016. október 30. Helyszín: Aratás gyülekezet

1030Ha Istennel járunk, akkor tudomásul kell vennünk azt, hogy a Szent Szellem szét akarja bennünk választani a sötétséget a világosságtól. Szent Szellem vezetésének ugyanis első sorban nem az a lényege, hogy jó döntéseket hozzunk és ez által sikeresek legyünk, hanem az, hogy világosságban járjunk és megismerjük Istent. Izrael fiai, akik Egyiptomból csodák sorozata által jöttek ki, azért nem tudtak bemenni az Istentől megígért jó földre, mert nem engedték meg a Szent Szellemnek, hogy a szívükben elvégezze az elválasztás munkáját, így fizikailag hiába jöttek ki Egyiptomból, mert Egyiptom nem jött ki a szívükből. „Hitéért helyezték át Énokot a mennybe, hogy ne lásson halált, s itt többé nem találtak rá, mivel Isten őt áthelyezte. Áthelyezése előtt ugyanis azt a bizonyságot kapta, hogy tetszik Istennek.” Zsid. 11,5-6 Csia