20230318

A félelem elleni küzdés 1 folyamat. Olyan fájdalmas is lehet, hogy megkísért bennünket a visszafordulás gondolata. Nagyobb bátorságot igényel a teljes szeretete felfedezése, mint gondolnánk. Ez minden, csak nem könnyű. Szembe kell néznünk az egóval, mielőtt erőt gyűjtenénk, hogy lemondjunk róla. Ha tökéletesek lennénk, könnyebb lenne. Az a küldetésünk, hogy tökéletessé váljunk, mindamellett a folyamat fontos része, hogy elismerjük, miben nem vagyunk tökéletesek. Hol hiányzik a teljes szeretet. Tökéletes személyekké a bennünk élő szeretet tökéletes munkájának elfogadásával válunk.

 

 

 

 

 

20230311

 

Az ismeret nem feltétlen változás, pusztán felismerés. Az igazság, hogy valójában felismerjük, kik is vagyunk Krisztusban, homályos terület is lehet. Ekkor egyszerűen csak elfelejtettük azt, Isten szeretett gyermeke. A szeretet változatlanul fenntartott. Azért vagy értékes számára, mert az vagy, aki vagy. Az Ő fia. Értékességed nem azon múlik, hogy mit teszel, vagy nem teszel. Az előrejutásod Krisztusban viszont igen, de az értéked semmiképp. Igaz ember vagy. Már nem bűnben, hanem szeretetben teremtettél.

 

 

 

 

20230226

 Kereszténységünkben a megadás pillanata nem akkor jön el, amikor vége az életnek. Az élet akkor kezdődik, amikor engedelmeskedünk a szeretet üzenetének. Sajnos nem arról van szó, hogy a nagy megtérésünk pillanata után – amikor Istenhez közeledtünk – rögtön a szeretet általi totális gyógyulásban találjuk magunkat. Ekkor egyszerűen elkezdünk felfelé kapaszkodni. Sok ember számára a dolgok nagyon rosszra fordulnak, mielőtt bekövetkezik az a változás: szükségünk van Isten szeretetének való engedelmességre. Lehet, hogy egész életünkben szinte ellenállunk annak, hogy segítséget kérjünk Isten szeretetétől…

 

 

 

 

20210225

 

Mit keres a kegyelem az Ószövetségben? A Bibliában Noénál találunk arra példát, amikor az emberek abszolút megromlottak. Így meg tudjuk nézni, hogy Isten miközben szigorúan, haraggal, ítélettel viszonyul az ilyen emberekhez, mégis az isteni reakció azonban elüt az általános gondolatvilágunktól. Isten nagyon szomorkodott szívében. Ezért adott még százhúsz évet az embereknek a megmenekülésükért. Noé személyében egy „látó” embert küldött, a minden jóságát teljesen elvesztett emberiségnek. Isten nemcsak igazságos, hanem jó és irgalmas is. Azokban az elmékben, csoportokban, ahol az igazságosság és jóság harmóniája felbomlik a jószívűség rovására, könnyen szívtelen közhangulat, közszellem alakulhat ki, ami idegen Isten lényegétől. A szeretetétől.

 

 

 

 

20210218

 

Az Istennek szeretetéről való tanítás Isten lényéről való tanítása. Csak azt választhatod meg, hogy mikor kerítesz sort erre. A szabad akarat nem azt jelenti, hogy te szabod meg a tantervet. Csupán azt, hogy megválaszthatod, mikor melyik tantárggyal akarsz foglalkozni. A tanítás célja nem az, hogy megtanítson a szeretet értelmére, mert ez túlmutat mindazon, amit tanítani lehet. Ám Isten célul tűzte ki, hogy eltávolítsa mindazt, ami megakadályozza, hogy tudatára ébredj a szeretet jelenlétének (Szellemének) önmagadban. Az isteni szeretet logikája távol van, sőt fölötte van az én emberi határaimnak. Sejtéseim vannak róla.

 

 

 

 

202302112023. 02. 11.

Mindnyájunknak ki van jelölve a földünk egy szöglete, amely arra vár, hogy átalakítsuk. A saját életünket is, úgy, ahogy van. Sőt kapcsolatainkat, otthonunkat és az aktuális körülményeinket. Bárminemű helyzetben is találjuk magunkat, a Szent Szellem tökéletes tervezéssel segítségünkre lesz, hogy mindig szeretetre tanítson Bennünket. A félelem és elzárkózás helyett. Akármilyen energiák vesznek körül bennünket, az a feladatunk, hogy a saját szívünk és tetteink révén megtisztítsuk a környezetünk mentalitását. A gonoszt csak a szeretet tudja kezelni. Valójában sohasem a körülményeket kell megváltoztatnunk, nekünk van szükségünk változásra. Nem azért kell imádkoznunk Istenhez, hogy változtassa meg az életünket, hanem azért, hogy minket változtasson meg szeretetével. A legnagyobb és végső soron az egyetlen csoda, ha kitörsz az elkülönültség zárkájából és más emberré válsz. Közösségi emberré, aki jó dolgokat hoz létre közvetlen környezetében.

 

 

 

 

20230128Radikális nézőpontváltást jelent, ha úgy határozunk, komolyan vesszük a szeretetet és eltávolodunk a világban jelenleg uralkodó szemlélettől. Félelmetes ez a gondolat, mert olyan egyszerű és egyben olyan hatalmas. A bűn sajnos elválasztott bennünket Istentől és a bűn tulajdonsága miatt sokszor félelmetesnek tartjuk Istent. Aki azt hiszi, Isten szeszélyes és ítélkező, annak nem tűnik túlzottan kellemes gondolatnak, hogy a segítségét kérje. Pedig Isten nem más, mint szeretet. A saját képmására teremtett bennünket, ami azt jelenti, hogy az isteni szeretet kiterjesztései vagyunk. Isten gyermekei. És mivel mi haragvók és ítélkezők vagyunk, ezeket a tulajdonságokat Istenre is kivetítjük. Alkotunk egy Istent a magunk képmására. Isten azonban ettől még az marad, aki mindig is volt. Bíróként ebben az üdvkorszakban Őt nem a harag és hibáztatás vezérli. Amikor komolyan veszem a szeretetet, az teljesen átalakítja a gondolkodásomat és szívemet.

 

 

 

 

20230114 2023. 01.14.

 

Kérjétek, hogy szeretetetek legyen kiterjedtebb, intenzívebb, gyakorlatiasabb, befolyásoljon minden gondolatot, szót és tettet. Növekedjetek az alázatban, hogy a kegyelem növekedjen bennetek és értetek. Törekedjetek arra, hogy jobban megismerjétek saját személyiségeteket Krisztusban. Miközben alázatban lefelé növekedsz, törekedj arra is, hogy felfelé is növekedj. közelebb kerülj Istenhez az imádságban és bensőségesebb közösségben az Atyával. A Szent Szellem tegyen képessé arra, hogy "növekedj a mi Urunk és Megváltónk megismerésében".

 

 

 

 

20230107 2023. 01. 07.

 

 

A legnagyobb parancsolat azt mondja, hogy szeressük Istent. Máté evangéliumában lévő résznél jövő idő szerepel a felszólító mód helyett: Szeretni fogod Istent. Mondja Jézus Krisztus. Ez a legnagyobb ajándék, amelyet megkaptunk. A második parancsolat úgy hangzik, hogy szeressük a felebarátainkat. Ahogyan az Úr megerősítette, e két parancsolattal függ az egész törvény. Ez egy rúd, amin függ az összes szellemi valóság. Mivel az Isten iránti szeretet a legmagasabb rendű célunk, az életünknek elsődlegesen erre kell összpontosítani. Ez az oka annak, hogy az ellenség legmegtévesztőbb és legveszélyesebb támadásai a gyülekezet ellen ettől az alapvető iránytól akarnak eltéríteni bennünket. Az ellenség stratégiája az, hogy koncentráljunk az életünkben lévő gonosz dolgokra, s tudjuk jól, hogy olyanná válunk, amit szemlélünk. Amíg a gonoszra irányítjuk a tekintetünket, addig fogást is fog rajtunk venni. Ez a taktika a vallásos szellem formájában nyilvánul meg, ez az Isten iránti igaz szeretetnek és igazi imádásnak az ellentéte.

 

 

 

 

20221231 2022. 12. 31.

 

Szentírás kinyilatkoztatásból tudjuk, hogy Isten lényege a szeretet. Az embert ezzel a szeretet alapú viszonnyal akarja vezetése által segíteni életében. Az isteni kegyelem ennek valóságos megnyilvánulása felénk. A bibliai szeretet nem öncélú, ugyanis Istenről szól. Nem vár viszonzást. Ebben legfőképp nem az ember van pusztán középpontban, hanem helyes kapcsolatunk Istennel. Istenben lévő szeretet rendkívüli szenvedélyességéből fakad. Egész sorsunkat körbeveszi és védelmezi segítségével. Minden vezetés Isten részéről szellemi. Nem emberi. Isten kormányzása az eredeti kormányzáshoz vissza visz bennünket, ahol Ádám kezdte anno.

 

 

 

  {youtube}YmyKO4UHInI{/youtube}

1. oldal / 48