202101232021. 01. 23.

Mikor újjászülettünk akkor szellemi lények lettünk. Isten elvárja tőlünk, hogy a természetfelettiben (hit, remény, szeretet) működjünk, és ne maradjunk megkötözve a természetesben. A hitünk harca nem mozgatja Istent! A hit minket vezet arra, hogy megtegyük mindazt, amiről Isten már gondoskodott kegyelme által. A hit bennünket mozgósít. Ma egy olyan különleges korban élünk, amikor felnövekednek Isten fiai saját szellemi harcaikban. Hiszem, hogy Isten akarata az utolsó napokra az, hogy sok „Isten fia” nőjön fel a viharaikban amennyire csak lehetséges. Kell, hogy Isten gyermekei feladva függetlenségüket merjék elkötelezni magukat a mennyei Atya felé, megtanulva az engedelmességet, hogy részesedni tudjanak mindabból a mérhetetlen hatalomból, amit Isten tud adni számukra. Az ellenség ki akarta venni ezt az igazságot az egyházból. Sátán célja az, hogy ne értsék a hívők Isten hatalmának jelentőségét. A hit válaszokat ad Isten részéről és egyetlen úton jön felénk, az üzenet meghallása által.

 

 

 

202101162021. 01. 16.

Kegyelemből, hit által üdvözülünk. De még ezt a hitet is ajándékba kapjuk Istentől, hiszen a hitet Isten Igéjének hallgatása hozza létre bennünk. Azonban nemcsak Jézus Krisztus, hanem vele együtt az Egyház semmisíti meg a bukás következményeit generációkon átnyúló szellemi konfliktussorozatok által. Hogyan adta ezt át nekünk? Isten a földet az ember számára teremtette. Elvárta Ádámtól és most már tőlünk is, hogy sáfárai legyünk tulajdonának. Gondoskodjunk hűen és bölcsen a földről Isten számára. A mi gondjainkra van bízva. Ez volt Isten terve és Ő soha nem változtatja meg az Ő tervét. Azonban mindezt imában és kitartó hűségben szükséges megvalósítani. Amikor újjáteremtetünk Krisztusban, tökéletes ellátásba kerülünk, minden készen áll. Nincsenek továbbiak. Isten mégis különböző ima típusokkal hozza elérhetővé mindezt az Egyház számára. Több keresztény mozgalom nézete, hogy Jézus már elkészített mindent, nekünk csak el kell ezt fogadni és örvendezni. Ennyi. Mi Jézus munkatársai vagyunk. Krisztus megváltó munkájának eredményeképpen a hatalom, amelyet a Sátán bitorolt, visszaállíttatott Krisztusban, és elérhetővé vált az új nemzetség számára.  

 

 

 

 20200109

2020.01.09

Istennek hatalma egy különleges képesség, ami eddig lehetséges, hogy nem is lett észlelve és kifejlesztve benned. Van ott belül valami, amit az ördög nem akar, hogy felfedezd. Ezt az „erő képességet” gyakorolni kell, hogy megnyilvánuljon. Az Istentől kapott képességedet kihívás kell, hogy érje, hogy működjön. A pusztában. Isten jelenlétének hatalma erősebben képes hatni minden terápiánál, nagyobb a pszichológiánál, és mélyebbre érnek el, mint a pszichiátria. Képes megnyugtatni az embert, és legyőzni azokat a „magaslati korlátokat”, amivel az ellenség jön az ember ellen, hogy lenullázza. Isten megmentő hatalma visszamegy a múltadba, meggyógyítja a tegnapodat, biztosítja a mádat. Győzelemre lettél elkülönítve. Isten arra teremtett, hogy egy hasznos partnere legyél a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Ő mindig kezében tartja az irányítást. Abszolút erő birtokában van. Amitől nagyon izgatottak vagyunk Istennel kapcsolatban, hogy Ő hatalmát képes átadni. Fontos, hogy megértsem mit jelent, hogy Ő előre ismert engem. Ő azt mondja, hogy az leszel, akivé én rendeltelek, már születésed előtt. Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mert te el vagy választva. Küldetéssel rendelkezel, egy mozgásban lévő vagy, akit a mennyből küldenek. Az örökkévalóságból küldtek az időbe. Az ellenség meg van félemlítve azok által a személyek által, akiket Isten elválasztott és engedelmeskednek Neki. Te győzelemre lettél elkülönítve, hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Az ellenség sokszor belül felállít akadályokat, hogy távol tartson a célodtól, a rendeltetésedtől, mert fél tőled.

 

 

 

 202101022021.,01-02.

Jézusnak és a sátánnak is, van országa és ezek szemben állnak egymással. Isten Királyságának fontos képessége az, hogy szét tudja választani a Sátán királyságának egységét. Miután Jézus átvitt minket az Ő királyságába az újjászületésben, Isten azt akarja, hogy elválasszuk magunkat a sötétség országátónak képzeteitől és életmódjától. Mindezt nekünk kell akarni. Egy kereszténynek elsősorban az Isten egyházának építésre kell berendezkednie. Ha rombolni szükséges bizonyos erőket, magaslatokat, akkor gondosan ügyeljünk arra, hogy csak szellemi fegyverekkel lehetséges. Ha pedig a dolgok nem váltak még szét egyértelműen, akkor a türelmes kivárás álláspontjára kell helyezkednünk. Pál a szellemi élet sikerét annak a folyamatos szellemi hadviselésnek tulajdonítja egy közösség ill. egyén életében, amellyel módszeresen rombolhatjuk hamis ideákat, vallásos elgondolásokat vagy gonosz szellemek befolyását.

 

 

 

 

20201219

 2020. 12. 19.
Az emberi természet különös rejtélye, hogy az a boldog, aki rájön, hogy saját boldogulása és boldogságszabadsága a megváltás által elérhetővé lett téve. A kérdés az, miért nem „mernek” a hívő emberek a boldogságra törekedni. De az is, hogy ha keresik a boldogságot, miért tévednek oly sokszor tévutakra. A mai hedonista korszellem szerint is a hétköznapi értelemben a boldogsággal azonosított „siker”, „pénz”, „gyerek” vagy a „nagy ház” olyan körülmények, amelyek kevéssé határozzák meg egy személy jóllétét. A bibliai példák azt mutatják nekünk, hogy a legmostohább élethelyzetben is képes lehet valaki boldognak érezni magát, és fordítva, a legtökéletesebb körülmények közepette is boldogtalan lehet. Ennek a paradoxonnak az az oka, hogy a boldogságélményünket sokkal inkább meghatározza a belső kijelentés alapú szabadságérzet, megújult elménk mentalitása és az isteni célok megfogalmazása (keresése), mint az életünk körülményei. A bibliai személyiségeket látva, el lehet jutni a valódi önbecsüléshez, oda ahol a legmostohább körülmények között is hűségesek és hitünkben fejlődésképesek maradhatunk.

 

 

 

 

20201211

2020. 12. 11.

Neked fejlesztened kell a hűségedet, mert az idők csak bonyolultabbak és vészterhesebbek lesznek. Isten megmondta előre, hogy szorongató időszámítás lesz, de tudatta azt is, hogy hogyan fogjuk kezelni azt. Te felülről születtél Isten fiának. Ezért Isten arra akar használni, hogy megmutasd az embereknek, hogy az Ő kegyelme és hűsége mindent kézben képes tartani fiúságod által. Vissza kell mennünk oda, ahol Ádám volt pozícionálva. Ő úgy gondolkodott, ahogy az Atya gondolkodik. Jóllehet Ádám Isten képére és hasonlatosságára teremtetett, amikor vétkezett hűsége árulásba fordult. Isten célja, hogy helyreállítson minket az Atyával való függőségbe. Az örökségünk a mennyei Jeruzsálemből jön. Hit által bensőnkön keresztül dolgozik. Bár Istentől jön, a szellemeden keresztül aktualizálódik. Nincs semmi körülötted, ami lent tarthat vagy visszatarthat, mert Isten gondolata feljebb való, mint a világkorszak filozófiája.

 

 

 

202012062020. 12. 05.

Az ember a bűnbeesés óta elveszítette természetéből a szentség megvalósítására való képességét. Megromlott lény lett. Viszont nem lehet mesterségesen erőltetni a szentség helyreállítását az egyházban. Isten tervének, a megszentelődés megvalósítását a hit munkája befolyásolja. A Szentírásban nincs olyan gondolat, hogy „szentség mozgalom”. A szentség papi szolgálatát nem lehet megtanulni vagy mozgalomban kivitelezni, erre Isten teszi alkalmassá az embert. Ő a kezdeményező. Isten és az ember együttműködéséhez szükséges, hogy a hívő szelleme megtudja őrizni Isten szentségének hatását benső emberében. A megszentelődés egyre jobban felismerteti, hogy az Istennel való közvetlen közösséget képesek vagyunk fenntartani. A Megszentelőből kiáradó hatás identitás átalakító tényezőnk lett. Az Úr jelenlétével való találkozás isteni elvárása a belső templomunk felé való alárendelődésünk.

 

 

 

20201128 2020. 11. 28.

A Szent Szellem héberül fordítható: a szentség Szellemének vagy szent dolgok Szellemének is. A szentség egyrészt azt jelenti, hogy valakit vagy valamit elkülönítettek, odaszántak Istennek. Másrészt ebben a transzcendens folyamatban az Úr, erkölcsi tartalmat hozhat létre. A zsidó levélben olvashatjuk Krisztusról: „Egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket…”. Ez az igazság teljességet jelöl, azaz bűnbocsánatot, gyógyulást és gondviselést is jelent. Ebből indulunk ki. De a mondat második felére is hangsúlyt tegyünk. Azok részére válhat ez teljességgé bármikor, akik a megszentelődés folyamatában járnak, illetve erre törekednek. Abban a folyamatban, amely a megtéréssel kezdődik, a megszentelődéssel egyre inkább kiábrázolódhat bennünk az isteni természet.

 

 

 

202011212020. 11. 21

A hithűség benned van, azonban ez Isten tulajdonságának és természetének teljes kifejeződése rajtad keresztül. A hűség Isten potenciája. Rejtett képességet jelent, ezek mindazokban jelen vannak, akik elkötelezték magukat hitük örökkévalóságának. Tehát benned van, és a hűséged elvezet olyan helyekre, ahol ez fejlődni is tud, Érted! Nem ahhoz vezet, amit te meg tudsz szimplán csinálni, ahhoz vezet, amit Ő tud megcsinálni általad! Amit szükséges lenne megtennünk, ne engedjük beleszólni az a testi intellektusunkat a hűségünk cselekedeteibe. Biblia azt mondja, hogy mielőtt Jézus visszajön, keresi, vajon kiben maradt meg a hithűség. Miért? Mert ez benne van minden hűséges hívőben Isten jelenléte, és ki fog terjedni általuk. Ők Isten fiai. Ha elkezdesz hithűségben cselekedni, akkor az embereknek problémájuk lesz veled, mert hiányzik a hűség a földön…

 

 

 

  

 20201114

 2020. 11. 14.

Amit most látsz, nem olyasvalamiből állt elő, amit láthatsz, hanem valami olyanból, amit nem
láthatsz. Nem kellet még alakítani rajta. Mindezt hitünk által értjük meg. Az egyház a hithűség kijelentéssel fog növekedni. Demonstrálás fog jönni és az egyház ebben fog tudni mozogni és semmi ezen a földön nem lesz képes megállítani. Még az aposztázia sem. Tehát olyan gyülekezetre van szükségünk, ahol hűség van jelen, mert ha nincs
kijelentésed a hithűségről, nem lesz erőd Krisztus visszajövetelére. Mert a hűség kijelentésen keresztül jön. Csak a kitartó hűség képes kinyitni azt a kaput, ami visszatartja az imakéréseket. Csak a megbízható hűség képes átvágni az ördög viszálykodásain. Ezért demonstrálni fogod Isten hűségének
erejét, hogy képesek legyünk látni egy másik birodalom valóságát…

 

 

 

  

1. oldal / 41