20221203 2022. 12. 03.

 

Ha felébredünk jóléti társadalmunk humanista optimizmusának álmából és kimerjük nyitni szemeinket, akkor az egyházat egy erőteljes küzdelemben láthatjuk szellemi ellenségeivel szemben. Létezik spirituális harc is, nem csak emberi. Egyház feladata tehát ebben a rendkívüli korban az, hogy maga is megtisztuljon a gőgtől és betöltse a romlás visszatartójának szerepét. A vallásosság teljes szellemi zűrzavart teremtve képtelen évtizedeinkben Istennel összhangban lévő célokat kitűzni generációja elé. A környezetükben hosszú évtizedek óta semmilyen valós kegyelemmel teljes istenismeretre nem tudtak eljutni, ugyanis a tartalmatlan, szellemtelen kereszténység soha nem lesz képes kijönni laodikeiai jelenség alól.  

 

 

 

 

20221126 2022. 11. 26.

Az utolsó időkre vonatkozó, kereszténységgel kapcsolatos próféciák szemünk előtt teljesednek be, ezek destruktív és degeneráló jelenségeket tárnak fel. Miközben ugyanakkor győzelmünk eléréséhez is határozott utat mutatnak. A döbbenetet az okozza, hogy az ígéretek ugyan meg vannak ígérve, de azokat mégis csak harccal lehet birtokba venni. A hit nemes harcával. Az ember azt gondolná, hogy amit Isten megígért, azt automatikusan meg is adja, anélkül hogy azért nekünk különösebben sokat tennünk kellene. A laodikeiai korszakot János apostol által előre jelzett jellemzői: Isten szeretetének meghidegülése, a Szent Szellem jelenlétének (kenetének) elutasítása, a megigazult ember cselekedeteinek ismeretlensége, a szellemi langyosság, a tekintély elvetése, az öncsalás prófétai köntösökben és az aposztázia. Ami hitehagyás vagy hitből való élet elvetése.

 

 

 

 

20221119

 Ha hirtelen Urunk előtt állnál, szeretnéd-e, hogy életed történetét az örökkévalóságban ünnepeljék és megjutalmazzák. Az örökkévalóság tudatában kell élni az egész keresztény életünket. Készen arra, bármelyik pillanatban átvizsgálhatja Krisztus kegyelmi trónja. Olyan emberekké kell válnunk, akik elkötelezettséggel vannak megkeresztelve. Amikor a kegyelem vezérel, kegyelem motivál bennünket, akkor minden javunkra lesz majd, ha odaállunk az emelvényhez. Mert ha van valami a kegyelemben, az az alázatos szív, melyet Isten felemel. Engedelmeskednünk kell Isten teljes akaratával, s nem törődve az emberi véleménnyel, emberi megvetésekkel. Azt kell mondanunk: "Ó, Istenem, azt akarom, hogy ez az életem dicsőítsen Téged, és amikor megállok, a Te tisztelettel teljes jelenlétedben, - ahogy János mondja egy helyen -, „…ne szégyenkezzem a Te megjelenésednél".  1.Ján 2:28

 

 

 

20221112

 

Büszkeség jelentése túlzott önbecsülés; a tehetségek, a szépség, a gazdagság, a teljesítmények, a rang vagy a felemelkedés tekintetében a saját felsőbbrendűség beképzelése, amely magasztos légkörben, távolságtartásban, tartózkodóságban és gyakran mások megvetésében nyilvánul meg. A tövisnek, ítéletnek (szívünk megítélése) vagy próbáknak az a rendeltetése, hogy Istenhez tereljen minket, és alkalmassá tegyen bennünket a kegyelem elfogadására. Pál megértette, hogy a tövis fájdalmas ugyan, de mégis javát szolgálja. Az volt a szerepe, hogy megvédje őt a még súlyosabb bajoktól, például a megtévesztés vagy az arrogancia. Látjuk, van egy problémája, amit képtelen megoldani. Isten újra meg újra megtagadja tőle imádságának meghallgatását. Ez a tövis jelképezi számunkra azt a vihart, feszültséget és szenvedést is, amit akkor élünk át, ha a nehézségek nem akarnak elmúlni. De Pál saját tapasztalatai alapján leleplezi azokat az alapelveket, amelyek segítségül lehetnek ennek a különösen kínzó terhes és komplikált helyzetnek a kezelésében.

 

 

 

aratás2022.10.22

 

Dátum: 2022.10.22 Helyszín: Budapest, Aratás Gyülekezet

A 2Sámuel 23-ban a 8-as verstől a fejezet végéig azokról a vitézekről olvashatunk, akik hatalmas hősök voltak Dávid királyságának korszakában. Ezek az emberek jelképeznek minket, újszövetségi hívőket is, akik a magasságban lévő gonosz szellemek ellen vívjuk az Úr harcait. Ahhoz, hogy Jézus Krisztus hős vitézeivé váljunk, fel kell növekednie és hatalmasan meg kell erősödnie a belső emberünknek. Ez csak úgy történhet meg, hogy folyamatosan igyekszünk elmélyíteni az Úrral való közösségünket. Ebben a közösségben a Szent Szellem újra és újra kijelentéseket akar nekünk adni Krisztusról és az őbenne nekünk készített örökségről, így tanít minket az Úr folyamatosan, a belső kenet által. Segít nekünk a növekedésben az ige, az imádkozás és a testvéri közösség által is.

 

 

 

20221108

 

Úgy kellene élnünk minden nap, mintha egy másik világból jöttünk volna erre a földre, de annak a világnak a javaival és életével, amely még mindig bennünk van. Ebben az életben kell élnünk, beszélnünk és mozognunk. Nem szabad, hogy befolyásoljon Bennünket a változó történelem, a változó divatok vagy változó vélemények, vagy a teológia változtatása, vagy akár az, hogy gyülekeznek a felhők egy globális háborúhoz. Az utolsó napunk félelmetes lesz a földön. Kitaláltad már, hogyan fogsz boldogulni, amikor ott állsz a Bírónk trónja előtt? Te és én ott fogunk állni azon a napon és megítéltetünk, átvilágíttatunk és korrigáltatunk életünk minden aspektusáért. Az imádságunkért, az adakozásunkért, a beszédünkért és a cselekedeteinkért. Izgalmas lesz. Én hiszek az Atya örök jóságának és korrektségének fenségében, a királyok Királyának, az urak Urának és a bírák Bírájának.

 

 

 

20221106

 

 2022. 11. 06.

Egyházban levő szolgálatoknak sohasem az arrogánsakat vagy a fennhéjázókat kell megadásra késztetnie, hanem az engedelmeseket kell bíztatnia a kegyelemből való felemelkedésre. Ha nem engedelmeskedsz Isten saját életedre vonatkozó akaratának, akkor sosem fogod megtudni Isten akaratát másvalaki életére vonatkozóan. A filadelfiai gyülekezet az igazi, valódi gyülekezetet ábrázolja. Az Úr azonban tagadhatatlanul szereti az Ő helyreállított gyülekezetét és végül minden szkeptikus el fogja ismerni ezt a tényt. A győzelem nem azt jelenti, hogy valamit megszerzünk, vagy valamin felülkerekedünk, hanem inkább azt, hogy mindvégig megőrizzük, amit az Úr munkájában kaptunk. Ha így cselekszünk, az Úr oszloppá tesz minket Isten templomában.

 

 

20221015

 

Mi az, amitől az Istenbe vetett hűséged kitartóan fog működni a legnagyobb csapásaidban, próbáidban? A hit szellemétől, amely a személyiségedben van jelen. Mit is tartalmaz a hit szelleme? Isten munkája bennünk, amely gyökeres változást akar elérni szívünkben. Aki mélyreható és a megszokottól eltérő segítségével törekszik a hit céljainak megvalósítására. Néhány dolog, az üzenet által a következők: hogyan ismerd meg a hitben rejlő lehetőségeket, hogyan mérte fel Ábrahám hite szükségességét, hogyan növekedett és hogyan használta bizalma erejét Isten próbájában. Isten lehetővé tette számunkra, hogy az Istenbe vetett hitünket személyes módon és a megszokottaktól eltérően működtesse bennünk.  

 

 

20221001

Isten létezésének megragadását és a vele való kapcsolatot nem tudjuk pusztán az elménkkel kivitelezni. Erre a szívben létrejövő megváltás szükséges. A szív egy állandó közösségben és isteni hatások sorozatában képes megtartani Isten szeretetét és hitét. A bölcsesség megismerésén kiindulva pedig, elindulhat Isten pásztorlása. Bölcsességhez a szívünket kell megkeresni, majd Isten elé vinni. Ez által értheti meg megváltott szívének néhány alapszabályt az ember. Figyelembe kell venni azt az igazságot, hogy az ember megszakíthatatlanul rászorul Isten tanácsára, értelmére és bölcsességére. Másodsorban tudatosítani kellene szívünkben azt, ezen a belső úton nem lehet azzal a gőggel vagy hiedelemmel járni, hogy boldogulni tudunk az értelmünk vagy tehetségünk által. A harmadik alap pedig a szívről alkotott kép kitisztulása. A szívnek el kell ismernie Isten természetfelettiségére való ráutaltságát s ugyanakkor gondoskodó kegyelmének elfogadását. Józsué Isten úttörője megmutatta a világnak, hogyan is kell ezt csinálni. Csak légy bátor és merész!

 

 

20220917

Az életünk drámáinak feldolgozásaiban nagyon fontos Jézus hitének szerepe bennünk. Jézus hite által lehet bizonyos gondokat elviselni földi sorsunkban. Pásztorunk gyakran nem azonnal kezeli sérüléseinket. Azt mondja: menj tovább a fájdalomban, a bizonytalanságban, a sántításban, a viharban, a megpróbáltatásban. Miközben haladsz, meg fogom oldani problémáidat. Nem segítek neked most, de meggyógyítalak, ahogy haladsz a hited által. Csak menj tovább…

 

 

1. oldal / 47