202207302022. 07. 30.

Mára az egyházban is a legtöbb probléma gyökere az individualizmus lett. Ez a legnagyobb gyökérprobléma. Hatása beláthatatlan torzulást eredményezett a közösségekben. Isten az újjászületett emberről egy közösséghez tartozó személyben gondolkodik. A megváltott emberben lévő szellemi értékek az Atya érdekeinek harmonizálására törekszik. Ez szemben áll az individualizmussal, mely az egyén érdekeit az Isten akarata (amelyet hangjával közöl) fölé emeli. Isten pásztorlásának hiánya az utolsó időket jellemző stressz, aggodalmaskodás mellett, Isten királyságának szerepének nélkülözése lett általános. Vagyis az, hogy az emberek nem élnek Isten akaratának alárendelt módon. Valójában életük súlypontját nem Isten királyságába helyezik, ezért a valódi szellemi értékekkel képtelenek személyes közösségre.

 

 

 202207232022. 07. 23.

Jézus Krisztus a magvető példázatában kifejti, hogy a királyság magon (királyságról szóló örömhír) keresztül működik Bennünk. Felszólít bennünket, újjászületésünk után is az Isten Igéjébe vetett hit alapján, azaz a belénk vetett mag hatása által cselekedjünk és éljünk. Amivel Isten bennünket meg akar áldani, az a belénk vetett magján keresztül érthető meg. Isten magja tartalmazza a válaszokat és megoldásokat minden gondunkra és problémánkra. A Szent Szellem az, aki által Isten szól. A Szentírásban lévő láthatatlan szellemi javakat akkor tudjuk elfogadni, ha tanulmányozásakor szól hozzánk az Úr belső fülünkön keresztül. Ezt nevezzük spirituális hallásnak. Az istenfélő hívők alárendelik magukat Istennek belénk ültetett magjának, mert tudják, hogy az az Úr jelenlétét, természetét, erejét hordozza, és a hit tárgyait, Isten magjából lehet megragadni.

 

 

20220716

 2022. 07. 16.

Istennek van egy örökkévaló királysága, és ez az örökkévaló királysága ez királyság. Függetlenül attól, hogy a földön, vagy az univerzumban mikor milyen szinten tapasztalható. Tulajdonképpen az egész üdvtörténetnek, ami eddig zajlott annak nem más a célja, mint az Isten királyi uralmának az előkészítése egy kiélezett területen. Tulajdonképpen egy ki- és megmenekülésről szól az egész üdvtörténet, mert az Ige azt hirdeti, hogy jön Isten királyi uralmának ítélete (megrázása) a földre. Amikor az Isten ítélete (megrázása) eléri a földet, akkor az a kérdés, hogy ki alakul át kegyelem hatásra Istenivé. Isten királyi birodalma közeledik felénk egyre erősebben és ez az evangélium fog hirdettetni.

 

 

20220709

 2022. 07. 09.

Ádám felelőtlen kormányzása miatt szelleme elszakadt Istentől, ezért zajlott le az emberiségben ekkora nagy változás. Jelenlegi korszakunkban a föld területén a fő uralom nem az Isten királyi uralmáé, hanem a sátán királyságáé. Most még rejtetten van jelen Isten királysága. Ez nem azt jelenti, hogy a sátán királyságának nagyobb az ereje, mint az Isten királyságának, hanem ez az Istennek az önkorlátozásából fakad. A királysági példázatok egyik célja, hogy a fiak, vagyis az újjászületett emberek, akik már Isten gyermekei, kinyilatkoztatás által megértsék annak rejtett titkait. A példázatok másik célja, hogy a „a szüzek” kiolvassák belőle maguk számára a korszakukhoz tartozó helyes mentalitás üzenetét. Királysági gondolkozás szemléletmód váltást, előrelátást és átalakító gondolkozást eredményez.

 

 

 

 

20220702 2022. 07. 02.

Minden krízis korlátozni akar, azonban minden krízisben újrahangol Isten bennünket! Isten Királyságának polgárai vagyunk, ahol Jézus Krisztus a Királyok Királya és az Urak Ura. Ahhoz, hogy hozzáférhess mennyei képességeidhez, nem csak királysági mentalitásod kell, hogy legyen, hanem el kell ismerned királyi státuszodat is.

 

 

 

 

 

20220618

2022.06.18.

Aki nem szeretne változtatni a gondolkodásán Isten királyságában, az nem tud majd hinni benne. Változás nélkül nincs előrelépés. Ha a tudás hatalom, tudni, hogy mit nem tudunk, az bölcsességbe vezethet. Ha tudjuk, hogy nem hallunk jól a pásztor hangját, belevezethet abba, hogy megértsük, miért nem tudunk hallani. Tudás birtokában gondolkodni nem csupán elfogulatlan reagálást, hanem aktív nyitottságot jelent. Nem tudhatja senki azt, amit nem tud. Isten királysága arra invitál, hogy engedjük el azokat az ismereteket és nézeteket, amelyek már nem tesznek jó szolgálatot nekünk, azaz nem vezetnek semerre. Ha elsajátítjuk az átértékelés szellemi művészetét, úgy vélem, nagyobb eséllyel érhetünk el sikereket a munkában és boldogságot az életben. A bölcsesség jele, ha tudjuk, mikor hagyjunk el néhányat a legértékesebbnek tűnő elgondolásaink közül – identitásunk egy-egy féltve őrzött részével egyetemben.

 

 

 

 

20220604

2022. 06. 04.

Pünkösd üzenete, működése akkor folyamatos egyházunkban, ha Isten Uralma egyre nyilvánvalóbb lesz belső építkezésünkben és külső életvitelünkben. Újjászületés egyenlő Isten királyi uralmának elfogadásával. A további lépésekhez fejlődésre van szükségünk, amely célja a belső ember hatalmának növekedése. Az egyházban lévő isteni hatás pünkösd óta úgy is jellemezhető, hogy 1 újító és haladó szellemű hatásnövekedés. Isten gondolatai mindig inspirálóak és az ember számára újításokkal teli gondolatokat közvetít. Célja egy pozitív értelemben vett keresztényi előrehaladás. Mindezt a Szent Szellem fokról-fokra történő előremutatásban valósítja meg, miközben felfedi a királyság törvényeit is.

 

 

 

20220528

 2022. 05. 28.

Isten királysága természetfölötti ország, de olyan ország, amely természetes világban különböző korokban, különféle képen mutatkozik meg. Akkor van az ember tartósan Isten királyi uralma alatt, amikor az életében ennek a jelei, tartalma láthatóan is hatással vannak. Pál apostol szerint Isten királyi uralma megnyilvánul bennünk, amely megigazultság, békesség és a Szent Szellem általi öröm. Az Ő öröme. Ez nem kötődik helyhez vagy egyházi szervezethez. Tehát a királyi uralomról van szó, ami nem demokratikus berendezkedésű szellemi rendszer, hanem királyi szellemi rendszer. Az Isten királysága egy hierarchikus. Az Atya rendelkezik minden hatalommal és ő ezt a hatalmát megosztja általa kiválasztott más személyekkel. Nekünk abban nincs beleszólásunk, hogy ő kiket választ ki, és kiket ruház fel bármely hatalommal. Ezért az Isten királyságában is van engedelmesség, tekintély, hatalomgyakorlás.

 

 

 

20220522

 2022. 05. 22.

Jézus Krisztus szerint az egyház elalszik és ennek következménye miatt, gonosz mag került az egyház életébe. A szellemi éberség megtartása minden kereszténytől erős küzdelmet követel ebben a korban. A jó és a rossz mag az együtt növekszik ebben a világkorszakban közöttünk. Ez azt is jelenti, hogy harcban áll Isten Országa (királysága) a gonosz maggal, amelyet a Sátán energizál. Jól kifejezi a prófétai példázat azt, hogy az álom elleni küzdelem az utolsó egyháztörténeti kor nagy szellemi próbatételét jelenti. A szellemi „elbambulás” mindenkit megkísért. Az Isten országa az egy természetfölötti ország, de olyan ország amely  természetes világban is különböző korokban, különféle képen mutatkozik meg. Az ország szó a Görögben is és a Héberben is a király szóból származik. Tulajdonképpen az egész üdvtörténetnek, ami eddig zajlott annak nem más a célja mint az Isten királyi uralmának az előkészítése az ellenséges területen. Mert az Isten királyi birodalma közeledik, aki nem tér meg, és nem lát bele az Isten országába az nem képes elmozdulni a megtéréstől Isten királysága felé.

 

 

 

20220514  2022. 05. 14.

Szentírás bizonysága szerint a láthatatlan világban lezajló gonosz angyali tevékenységeket nem mindenki veszi majd észre. De annak következményei jól láthatóak lesznek. A keresztények óriási emberi megrázkódtatásokat élnek már most is meg, mert Isten vetésének - mag munkája -, nem lett befolyásoló tényezővé sorsukba. A búza és a konkoly példázatával Jézus egyértelműen állítja, hogy a végidőkben lévő gonoszság olyan súlyos problémát jelent majd, hogy Isten belép angyalai közreműködésével, majd egyértelműen kettéválasztja az Isten királyságának fiaitól (búza, gabona) azokat, akik gonoszságot munkálnak (konkoly). Jézus Krisztus az, aki csak jó magot vet a földbe. Isten ellensége konkolyt vetett a búza közé, hogy a Sátán a hazugság magvait hintse el. A búza és a konkoly együtt nőnek az aratásig. Jelenleg még tart az érési folyamat. Az isteni türelemnek egyetlen oka van, az igazak érettségének kibontakozása. Keresztelő János meghirdette, hogy ő maga vízzel keresztel, de akinek az útját egyengeti, a Messiás lesz az. Aki Szent Szellemben és tűzben fogja az embereket megújítani, megtisztítani. Szórólapát van a kezében, hogy learatott gabonáját megtisztítsa a pelyvától, végül a pelyvát elégesse elolthatatlan tűzzel.

 

 

 

1. oldal / 46