20240217Jézus Krisztus mennybemenetele után, Szent Szellem a Földre érkezett. Ő lakozást vett minden újjászületett hívőben. Tehát bekerültünk Isten országába, és ugyanakkor az Isten országa is belénk jön. Mint Istenben hívők, Isten országa teljes egészében bennünk van. A királyságban minden jelen van, ami a mennyben létezik. Értelem, bölcsesség, béke, öröm, egészség, hit és védelem. Szent Szellem bennünk fog gondoskodni minden természetes és természetfeletti dologról, amire szükségünk van. Ha Isten országa bennünk van, nekünk meg tanulnunk semmi miatt nem aggódnunk. Isten már gondoskodott mindenről.  

 

 

 

20240420A hit nem 1 érzés. Az érzések a természetes birodalomban vannak, nem a szellemiben. Egy cseppet sem tudsz hinni a fejeddel, a szíveddel kell hinned. Mi úgy teremtettünk, hogy úgy járjunk, mint Isten hit által és nem a szemünk látása által. Úgy teremtettünk, hogy pont úgy beszéljünk, ahogy Ő, aki előszólítja a nem levőket, „mint meglevők”. Úgy teremtettünk, hogy pont úgy lássunk, mint Isten hogy ne a láthatókra nézzünk, hanem a láthatatlanokra. Nekünk nemcsak úgy kell beszélnünk, ahogy Isten beszél, nekünk úgy is kell gondolkodnunk, ahogy Isten gondolkodik. És ez azzal kezdődik, ahogy magunkról gondolkodunk. Nekünk úgy kell látnunk magunkat, mint a Magasságos Isten gyermekei. Isten mindig jó. De neked meg kell tenned a magad részét. Te vagy az Ő karja, az Ő látása és az Ő szája ebben az órában. Ha te nem mondod, visszatartod Őt. Ha nem mész, Ő nem tud menni. Ő tőled függ, mint az Ő követe. Isten tett minket ide ezekben az utolsó napokban, tőlünk függ a munka elvégzésében. De mi nem tudunk tenni semmit hit nélkül.

 

 

20240427Az isteni vigasztalásnak gyakori módja az, amikor Isten Szelleme a Szentírással az ember „belsejébe” szól. Senki nem képes olyan közel kerülni az ember személyiségének centrumához, mint Ő. Ekkor a szívünk kijelentést kap a láthatatlan világból és belelátunk a láthatatlan folyamatokba. Életünk legünnepélyesebb és egyben gyógyító eseményei lehetnek mindezek az érintések. Egy felejthetetlen és életbevágó szubjektív találkozások az Atyánkkal. Az isteni vigasztalásban Istennek a népe gyakran a legelesettebb helyzetében részesült, a lehetőségeink igazságai a reménytelen helyzetekben hatoltak a szívekbe. Az Atya gondoskodik arról, hogy a vereség legmélyebb szintjein se maradjon az Egyház végtelen mértékű vigasz nélkül. 

 

 

20240504 2024. 05. 04.

Boldogság. Mindannyian vágyunk erre. Ezt keressük a munkánkban, a kapcsolatainkban. Jézus Krisztus hegyi beszédének boldogságról szóló tanításából kiderül, hogy az igazi boldogságot hiába keressük, rátalálni nem lehet, csupán ajándékba kapni, miközben az igazán fontos mennyei dolgokkal foglalkozunk. A maradandó boldogság elérése nem a körülményeinktől függ – egy progresszív nézőpontváltás és belső szívbéli változás szükséges hozzá.

 

 

20240504

A stresszel és zsúfoltsággal teli, elfoglalt élet akadályozhatja a Szent Szellem befolyását, és gátolhatja az isteni információkhoz való hozzáférésünket. Az isteni vezetésre való ráhangolódás nélkül nem ismerhetjük meg a célunkat és nem fedezhetjük fel az Isten által adott sorsunkat. Bízol abban, hogy Isten eltervezte a fiával az Újszövetségét? Sokszor úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogyan kell kezelni a legtöbb helyzetet, de mi történik, ha bizonytalansággal, fájdalommal találkozunk? Ilyenkor Isten Szellemének válaszaira kell hagyatkoznunk, hogy vezessen minket - még akkor is, ha nem értjük teljesen. Bízz abban, hogy Isten úgy mutatja meg a megoldást, hogy annak értelme legyen, és bízz abban, hogy Ő gondoskodik a gyermekeiről.

 

 

1. oldal / 3