Dátum: 2017. szeptember 09. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170909Az adakozás központi témája volt a kereszténységnek mindig is. Természetesen, mint oly sok más igazságot, úgy ezt is igyekszik a sátán meghamisítani, eltorzítani, hogy a saját céljainak eszközévé tegye. Így születtek meg az adakozás gyakorlatának világi, és vallásos átiratai is, amelyek nélkülözik a hit kijelentését, látását. Hit nélkül pedig csak földi szinten maradunk, még akkor is, ha adakozunk buzgón, ez a becsapás lényege. Jézus ezért többször tanít az anyagiakról, olyan adakozásokat állít példaként, amelyek messze túlmutatnak a jótékonykodó, vallásos gyakorlaton. Az Úr egyik célja, hogy az adakozásaink hit által összekapcsoljanak minket az Isten Királyságával. Az Úr célja már a létezésünk előtt az volt, hogy közösségben, kapcsolatban legyen velünk. Ő ezért a célért odaadott mindent. Fel kell tennünk a kérdést magunknak: Én mit adtam ezért a közösségért? „Erre Péter azt mondta neki: Íme, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. „Mk 10:28

 

 

 

Dátum: 2017. szeptember 16. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170916Az üzenetben szó lesz Kajafás által vezetett papság pénzügyi tevékenységeiről, egyház és a politika apokaliptikus időszakáról és a Mammon szellemének tulajdonságairól a hívők életében. Mammon szelleme megtévesztő gazdaságot jelent, de köze lehet a szegénységhez is. A pénz nem egyenlő a mammon szellemével. Azt akarja Isten, olyan sokra vigyed, amire Isten eltervezte. Persze, ha Te ezt meg is láttad. Megtérés központi motívuma mindig Isten személyének imádása és a tőle való függőség. Ha ez nem alakul ki, lehetetlen kivenni a Mammon szellemének munkáját és paradigmáit egy egyénből. Ma a világ felismerte, hogy spirituális hasznot, sikerre való motivációt kaphat az egyház által is. Ezt a gazdasági hiány, egyre nagyobb szükség és a pénz megszerzési vágya hozza létre a XXI sz.-ban és beletorkollik a bukott Egyház (parázna asszony) tevékenységébe. „Senki sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a Mammonnak.” Mt 6:24 Szó szerint képtelenség, lehetetlenség egyszerre a kétféle szolgálat.

 

 

 

1. rész:

2. rész:

 

Dátum: 2017. szeptember 23. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170923Bírák Könyvének 17-dik és 18-dik fejezete kitűnően leírja azt a káoszt és anarchiát, ami a mai egyházat is jellemzi, különösen a szolgálatok területén. Mindenki azt csinál, amit akar és a pénz szeretetének is döntő szerepe van. Ezért megtérésre van szükség, valamint arra, hogy ahhoz ragaszkodjunk, amit valóban Isten mondott nekünk, különben tönkre megy lelkiismeretünk és hitünkben hajótörést szenvedünk. Ez végképp megpecsételheti sorsunkat. Meg kell térnünk az önzésünkből és gyakorolni kell az igazi szolgálatot Isten és emberek felé egyaránt. Amikor az ember (aki Isten teremtménye) fontosabb lesz számunkra mint a pénz, (amit az ember alkotott) akkor elmondhatjuk, hogy szabadok vagyunk a mammon szellemétől. „Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják Istent.” 1Timóteus 1, 18-20

 

 

 

Dátum: 2017. szeptember 24. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170924Minden valódi szolgálat az Istennel való közösségünkből fakad. Isten behív minket az ő jelenlétébe, ahol meglátjuk magunkat az ő világosságában. Rájövünk arra, hogy beszennyezett minket a világ és saját tehetségünk nem elég arra, hogy az Úrtól kapott feladatunkat ellássuk. Ekkor tisztít meg minket Isten, csak ez után vagyunk képesek beleállni a nekünk elrendelt küldetésbe. Ézsaiás már próféta volt, amikor átélt egy nagy találkozást az Úrral, ha ez nem történt volna meg vele, akkor nem tudott volna az eredeti elhívásában élni. Fontos tanulság ez számunkra is, különben helytelen motívumból fogunk végezni olyan szolgálatot, ami nem is a miénk, így akár megbetegedhetünk vagy akár idő előtt meghalhatunk. „Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!” Ézs. 6,8

 

 

 

 

Dátum: 2017. szeptember 30. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170930Jelenések könyve szerint az egyház korrupt része rossz lóra tesz a politikával. Spirituálisan fogalmazva: Babilon rendszerével. Annyi újjászületett hívő magyarázza, hogy őt az Úr vezeti, de az igazság az, hogy az árak és a pénz vezetik őket. No meg a kiépített vallási rendszere. Mammon tudja, a „parázna asszony” gazdagsága mulandó. Lassan elfogy az idő és a „parázna asszony” pusztítása elkezdődik. Van valami, amit látok elvként a bibliában… ahhoz, hogy az ember teljes mértékben értékelni és élvezni is tudja Isten áldását vagy a pénz nyújtotta örömöket, először meg kell tapasztalnia a szegénységet, egy olyan világot, amelyben az élet célja a mindennapos túlélés majd azt, hogy a földi élet teljesen hiábavaló Istenfélelem nélkül. Máté ev. 6 alapján a mammon eszköztára: Kihasznál és kilátástalanságot ad: 1., Sötétté teszi világosságot a szívben. 2.,Biztonságot a felhalmozásban látja 3., Stressz és megfélemlítés eszközét használja a létfenntartásban 4.,Szolgává vagy imádóvá alakít 5.,Amikor aggodalommal terhel a kettős gondolkozás. 6.,Kishitűséget alakít ki, limitálva bennünk a hit lehetőségeit.

 

 

 

1. rész:

2. rész:

ElsőElőző12KövetkezőUtolsó
1. oldal / 2