Dátum: 2016. január 2. Helyszín: Aratás gyülekezet

0102

Kereszténységünk mozdíthatatlansága jelent egy mennyei állapot létrejöttét, fenntartását és hatását a hívő szellemi életére vonatkozóan. Isten elvárja Egyházától, hogy uralkodjon kommunikációjával a földön. Ekkor a szív kiválasztja, elhiszi és eldönti: mit tudsz megtenni, birtokolni és mivé válhat a hívő. Egyház úgy lett a mennyből eltervezve, hogy képes közvetíteni és kommunikálni a testé lett Ige valóságait.(Jn.1:14, Ef.5:26) Krisztus dicsősége pedig mindig a mennyei valóságot transzferálja. Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok (szenvedésetek) nem hiábavaló az Úrban. 1Kor 15:58

 

 

Dátum: 2016. január 9. Helyszín: Aratás gyülekezet

0109

Isten királyságában, királysági információcsere történik. Vallásban keveredés adódik a beszéd vonatkozásában. Így ez a mentalitás észrevétlenül kifosztja a hívőket. Úgy nevezem: „babiloni” nyelvjárás. Ők nem tudták, olyan magasra építkeztek nyelvükkel, hogy az egészet Isten meg fogja szüntetni. Mert nem mehetsz egy bizonyos ponton túl olyan kommunikációval, ami nem az Isten királyságának nyelvezete. Amikor Izrael kémeinek Isten megmutatta Kánaánt, akkor vissza akartak menni a rabszolgaságba. A szolga attitűdből építkező nyelvjárás nem fog tudni soha bemenni az ígéret földjére, mert nem párosítja az evangéliumot (jó hír) Isten hitével.

 

 

Dátum: 2016. január 16. Helyszín: Aratás gyülekezet

A mi generációnk megláthatja Krisztus dicsőséges egyházának ígéreteit. Az elménk nem képes bevenni őket, mert korlátolt az ígéretek pedig gigantikusak. Isten kész egyházát tovább vinni abból a holtpontból, amelyet jelenleg megtapasztal. A hit provokatív és nevetségesnek tűnő beszéde kapcsol bennünket Isten kész ígéreteink visszaszerzéséhez. Ha a hívő szíve nincs megújítva Isten „rhéma” beszéde által, akkor nehezen fogja elfogadni a helyreállított ember beszédének kapacitásait. Sajnos az Egyház nem követte azokat az alapelveket, amelyeket Krisztus lefektetett. Nekünk nemcsak úgy kell beszélnünk, ahogy Isten beszél, nekünk úgy is kell gondolkodnunk. „Ne dobjátok el hát bizodalmatokat (szólásra való szabadság), amelynek nagy jutalma (kompenzáció) van.”Zsid.10:35

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. január 23. Helyszín: Aratás gyülekezet

A hit azt tudja megragadni és valósággá tenni, amelyet Isten szava teremtett. A hit bizonyosság, meggyőződés és beszéd. Amiben hiszünk, az az örökké való birodalomban van, nem a körülöttünk lévő világban. A hit ott kezdődik, ahol Isten szándéka (gr.rhema) ismert. Az egyház gyakran ennél a pontnál téveszti el. Világ rendszere kiképzi az embert a hitetlen metodikára. Ez korlátozás. A sötét oldal célja, hogy az egyház ne hirdesse ennek jelentőségét. Lassan át fog alakulni az egyház beszéde Énok alapján szakadást okozókra és Szent Szellemben imádkozó emberekre. Minta erre Izraelnek hibája: kislátókörű identitást vesztett hadsereg volt a stratégiai pillanatban. „ Lásd: elkezdem átadni neked Szihont és az ő földét; kezdj hozzá, foglald el azt, hogy az ő földje örököd legyen.” 5Móz 2:31

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. január 30. Helyszín: Maranatha gyülekezet Ózd

01301A pozíció jelenthet befolyásolást, elhelyezést, tekintélyt, hadászati felállást. Isten az embert nem csak képére és hasonlatosságára teremtette, hanem a földön pozícionálta, helyzetbe hozta. A sátán tudja, hogyha megtarthat téged egy hamis pozícióban, akkor olyan helyen tart, ahol a legbefolyásosabb! Ezért vigyázz, ne hozz le gondolataidat, terveidet alacsonyabb szintre, mint ahogyan azt Isten elgondolta. Amikor élő igébe (gt.rhema) vetett hitben kezdesz gondolkodni és egyben beszélni, akkor befolyást kapsz dolgok fölött. Így elkezdődik az új életben való felnövekedésed és helyes önképed kiépítése. Ez az új élet jelent: valamivé válást és egyben transzcendens hatást. „Sámuel pedig fölnevekedett, az Úr volt ő vele és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott esni.” 1Sám 3:19

 

 

Dátum: 2016. január 30. Helyszín: Aratás gyülekezete

0130Ádám bűnbeesése előtt intelligenciáját, világképét Istentől kapta. A bűn következményeként az ember Sátánhoz hasonlóan felfuvalkodott. Magasságossal egy rangra próbálja emelni önmagát. Ez magában foglal minden olyan felfogást, amely felmagasztalja önmagát Isten ellenében. Szentírás úgy definiálja ezt a jelenséget: megtévesztett világkép, logika. Az ember élete során összegyűjt tudást, ez az, amiben az ember hitét helyezi. Ha hagyjuk, akkor az evangélium világossága beemeli szívünket az igazság által gondolataink megtisztításához és kulcsot ad ahhoz, hogy kitörhessünk sérelmeink, függőségeink kötelékeiből. „Az az örömhír, amit hirdetünk, mégis el van takarva és érthetetlen egyes emberek számára. De csak azoknak, akik a teljes pusztulás felé mennek. 2Kor 4:3 EFO

 

 

 

Dátum: 2016. február 6. Helyszín: Aratás gyülekezet

Sok hívő nem tud tovább mozdulni hitben, mert nem tudtak kitartani nyomorúságaikban, szorongatott élethelyzetükben. Ekkor a babiloni köntöst rejtegetjük, miként Ákán. Nem hitünk mértékével van a baj, hanem a mennyei remény (rhéma) fenntartásával, birtoklásával. A hit hallás által jön, de csak a megigazultságban működik. Az igaz állapotunk Isten természete bennünk. Kapcsolatban van azzal a képességünkkel, hogy az Atya előtt megálljunk: bűntudat, kárhoztatás, méltatlanság érzés nélkül. Isten örökségét minden egyes gyermekének elérhetővé tette a megigazulásban. A megigazultság nem olyan eredmény, amelyet úgy érhetsz el, ha megfelelően élsz. A megigazulás igaz állapotot jelent, és egyben ajándék. Az ajándék olyan természetű dolog, amelyet elfogadhatok ebben a pillanatban is, a megigazulás gyümölcse viszont egy bizonyos szellemi fejlődés eredménye.

 

 

1. rész

2. rész

 

Dátum: 2016. február 13. Helyszín: Aratás gyülekezet

0213Józsuénak felhatalmazása Istentől az volt, hogy folytassa Mózes szolgálatát. Egy bizonytalan helyzetben ahhoz, hogy előrébb juthasson, át kellett lépnie egy zónát (Jordánt), hogy testületileg a határzónájukat át tudják lépni. Az új felkentre ismeretlen kihívások vártak. Egy bizonytalan helyzetben ahhoz, hogy előrébb juthassunk, át kell lépni egy, un. ’spirituális küszöböt’. A hit próbája ez. Kibírni a viszontagságos körülményeket, eltűrni mindazt, ami azt sugallja, nem fog hitünk működni. Ekkor Józsué Istenre hallgatva új kijelentések sorozatát vette át: Jordán átkelése, körülmetélés, pászka, Egyiptom gyalázatából való gyógyulás, stb. A szív hitnek stabilizáló munkája  által kibírja a stresszt, konfliktusokat, árulásokat, viharokat. Amikor a szív ismeretlen helyzetek közepette nem bizonytalan, nem kételkedik, akkor azonosult Istennek szellemünkben előre kijelentett tervével.

 

 

Dátum: 2016. február 20. Helyszín: Aratás gyülekezet

0220

Semmi sem újdonság, kivéve az, minden sokkal gyakrabban és gyorsabban változik. Ez hétköznapi stresszt és hamis identitást eredményez. Mi lehet a megoldás: hit általi időmenedzselés! Természetfeletti ismeret (ésszel kikövetkeztethetetlen) segítségével megtanuljuk, hogyan reagáljunk az új információkra. A hitben való élet stressz mentesítő élményévé válik, olyan folyamattá, amely életünk minden területét rendbe teszi és annak minden nehézségét megfelelő megvilágításba helyezi. Izraelnek 40 évig nem volt helyes identitása, így nem jutottak el azokhoz a javakhoz, amiket Isten eltervezett. Jóllehet adott volt az időzített segítség, de nem tudták élvezni és kiaknázni lehetőségét. A buktató tényező un. „Egyiptom szégyene” volt. Józsué sikeresen győzte le ezt a hamis örökséget Gilgálban (hb.fordulat).

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. február 27. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

A mindennapos bizonytalanságok mellett előbb-utóbb mindannyian szembe kerülünk olyan akadályokkal, amelyeket nem tudunk megkerülni. Sajnos ilyenkor nem tudunk túlmenni azon a meggyőződésen, ami benne van szívünkben. Az életünkről alkotott képünk mélyen be van írva lelkünkbe. A béketűrés egy folyamat, amelyben Isten átalakítja szívünket és lelkünket következő életszínvonalunkért. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy mi is történik velünk, akkor felülről jövő súgás segítségével (bölcsesség), fel tudjuk dolgozni azon sajátságainkat, amelyekről szeretnénk tudomást sem venni. Jézust sokszor tömeg követte, de volt olyan pillanat is, egyeseket annyira nyomasztotta a befogadásra váró mennyei információ, hozzá sem fogtak a megvalósításához. Inkább leléptek. „Ettől fogva sokan visszavonulnak az ő tanítványai közül és nem járnak többé Ő vele.”

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. március 5. Helyszín: Aratás gyülekezet

0305

Megigazulásunk célja működtetni a hit általi életet. Választást enged Isten képességeihez és természetéhez. Sokszor az emberek megpróbálnak megtenni dolgokat Istenért, de nem járnak Isten igazságosságában. Ha az ember megigazult, és ezt tudja, a gonoszság fölött uralkodhat. Általában a gondolkodásunk ellentétes Isten tervével és arról, amit mond rólunk. Isten ígéretei tudják megváltoztatni ezeket. Isten létrehozhat egy folyamatos felépítő megtapasztalást bennünk, ami megengedi a szívnek, hogy összekapcsolódjon az új információval, ami új lehetőségeket szab hitéletünknek. Ha a hazugságok kitörölődnek és szívünk összhangba kerül Isten beszédével, minden lehetségessé válhat. Isten népe a pusztában azon tanakodott, jobb volt nekik a szégyen szolgaságában, és vissza akartak térni abba. A szív korlátokat állíthat fel az életedben, és amíg ezek nincsenek kiszedve, addig visszatartják életed restaurációját Krisztusban. A kijelentés helyreállítja identitásodat, felépíti méltóságodat és felvirágoztatja sorsodat.

 

 

 

Dátum: 2016. március 12. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Ahhoz, hogy uralkodjunk ezen a földön, úgy kell látnunk magunkat, ahogyan Isten lát minket. Egyház Isten képére, hasonlatosságára teremtetett, hogy úgy funkcionáljunk, ahogy Ő. Egészséges önképpel. Ha a múltadban létezik sértettség vagy sérülés, akkor sajnos a jövődben jelen lesz emlékek által. Ellenség a pszichés zavarokkal a múlt fogságát építette ki. A megváltásban vetett hit nem csak eltörölte a múltamat, hanem helyreállította elmémet is, hogy Isten beépítse saját véleményét személyemről. Szentírás tükör. A cél, hogy belenézz, majd meglásd, hogy fogsz kinézni! „Testvéreim, mi nem a rabszolganő gyermekei vagyunk, hanem a szabad asszonyéi.” Gal 4:31

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. március 19. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Miért képesek az Úr tanítványai béketűréssel várni és örömmel viselni a szenvedéseiket? Mert a világosság, amit a Szent Szellem gyújt bennünk, képessé teszi őket arra, hogy ellen álljanak az ördögnek. Az ellenség pontosan azért akar zavarokat okozni az életünkben, hogy elveszítsük a kapott világosságot és többé ne bízzunk Istenben. Az Úrtól kapott világosság mennyei értékrendet is létre hoz bennünk. Nekünk ebben a mennyei értékrendben mozdíthatatlanul kell állnunk és növekednünk. Ha ebben megmaradunk és követjük az Urat, akkor ő garantálja számunkra, hogy beteljesítsük sorsunkat, amelyet már elkészített nekünk a világ teremtése előtt.

 

 

 

 

Dátum: 2016. március 26. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

A pészách üzenete a kivásárlás és egyben a felhatalmazás üzenete. Ha Istennek örökkévaló ünnepe, - elkerülés ünnepe - szerint élünk, akkor a világ rendszere felett tudunk működni.. Mert „Egyiptomnak” rendszere alacsonyabb szintű, Krisztus Országánál. Ez csak hit által működik. Elméddel nem tudod kitalálni, hogyan működik az engesztelés vére. A bárány vére meg fogja mutatni a jogaidat, majd meg fogja adni a hitet, hogy alkalmazni tudd. A HIT válasz a vér hatalmára. A megváltás terve nemcsak a megváltás materiális aspektusát tartalmazza, hanem a szellemit is. Amikor elhiszed és alkalmazod, megfogod látni az életedben. „Mennyire felülmúl mindent az Ő nagy hatalma a mi életünkben, akik abban a mértékben hittünk, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát a Felkent életében munkálkodni láttuk.” Ef 1:19

 

 

1. oldal / 3