Dátum: 2016. január 2. Helyszín: Aratás gyülekezet

0102

Kereszténységünk mozdíthatatlansága jelent egy mennyei állapot létrejöttét, fenntartását és hatását a hívő szellemi életére vonatkozóan. Isten elvárja Egyházától, hogy uralkodjon kommunikációjával a földön. Ekkor a szív kiválasztja, elhiszi és eldönti: mit tudsz megtenni, birtokolni és mivé válhat a hívő. Egyház úgy lett a mennyből eltervezve, hogy képes közvetíteni és kommunikálni a testé lett Ige valóságait.(Jn.1:14, Ef.5:26) Krisztus dicsősége pedig mindig a mennyei valóságot transzferálja. Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok (szenvedésetek) nem hiábavaló az Úrban. 1Kor 15:58

 

 

Dátum: 2016. január 9. Helyszín: Aratás gyülekezet

0109

Isten királyságában, királysági információcsere történik. Vallásban keveredés adódik a beszéd vonatkozásában. Így ez a mentalitás észrevétlenül kifosztja a hívőket. Úgy nevezem: „babiloni” nyelvjárás. Ők nem tudták, olyan magasra építkeztek nyelvükkel, hogy az egészet Isten meg fogja szüntetni. Mert nem mehetsz egy bizonyos ponton túl olyan kommunikációval, ami nem az Isten királyságának nyelvezete. Amikor Izrael kémeinek Isten megmutatta Kánaánt, akkor vissza akartak menni a rabszolgaságba. A szolga attitűdből építkező nyelvjárás nem fog tudni soha bemenni az ígéret földjére, mert nem párosítja az evangéliumot (jó hír) Isten hitével.

 

 

Dátum: 2016. január 16. Helyszín: Aratás gyülekezet

A mi generációnk megláthatja Krisztus dicsőséges egyházának ígéreteit. Az elménk nem képes bevenni őket, mert korlátolt az ígéretek pedig gigantikusak. Isten kész egyházát tovább vinni abból a holtpontból, amelyet jelenleg megtapasztal. A hit provokatív és nevetségesnek tűnő beszéde kapcsol bennünket Isten kész ígéreteink visszaszerzéséhez. Ha a hívő szíve nincs megújítva Isten „rhéma” beszéde által, akkor nehezen fogja elfogadni a helyreállított ember beszédének kapacitásait. Sajnos az Egyház nem követte azokat az alapelveket, amelyeket Krisztus lefektetett. Nekünk nemcsak úgy kell beszélnünk, ahogy Isten beszél, nekünk úgy is kell gondolkodnunk. „Ne dobjátok el hát bizodalmatokat (szólásra való szabadság), amelynek nagy jutalma (kompenzáció) van.”Zsid.10:35

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. január 23. Helyszín: Aratás gyülekezet

A hit azt tudja megragadni és valósággá tenni, amelyet Isten szava teremtett. A hit bizonyosság, meggyőződés és beszéd. Amiben hiszünk, az az örökké való birodalomban van, nem a körülöttünk lévő világban. A hit ott kezdődik, ahol Isten szándéka (gr.rhema) ismert. Az egyház gyakran ennél a pontnál téveszti el. Világ rendszere kiképzi az embert a hitetlen metodikára. Ez korlátozás. A sötét oldal célja, hogy az egyház ne hirdesse ennek jelentőségét. Lassan át fog alakulni az egyház beszéde Énok alapján szakadást okozókra és Szent Szellemben imádkozó emberekre. Minta erre Izraelnek hibája: kislátókörű identitást vesztett hadsereg volt a stratégiai pillanatban. „ Lásd: elkezdem átadni neked Szihont és az ő földét; kezdj hozzá, foglald el azt, hogy az ő földje örököd legyen.” 5Móz 2:31

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. január 30. Helyszín: Maranatha gyülekezet Ózd

01301A pozíció jelenthet befolyásolást, elhelyezést, tekintélyt, hadászati felállást. Isten az embert nem csak képére és hasonlatosságára teremtette, hanem a földön pozícionálta, helyzetbe hozta. A sátán tudja, hogyha megtarthat téged egy hamis pozícióban, akkor olyan helyen tart, ahol a legbefolyásosabb! Ezért vigyázz, ne hozz le gondolataidat, terveidet alacsonyabb szintre, mint ahogyan azt Isten elgondolta. Amikor élő igébe (gt.rhema) vetett hitben kezdesz gondolkodni és egyben beszélni, akkor befolyást kapsz dolgok fölött. Így elkezdődik az új életben való felnövekedésed és helyes önképed kiépítése. Ez az új élet jelent: valamivé válást és egyben transzcendens hatást. „Sámuel pedig fölnevekedett, az Úr volt ő vele és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott esni.” 1Sám 3:19

 

 

Dátum: 2016. január 30. Helyszín: Aratás gyülekezete

0130Ádám bűnbeesése előtt intelligenciáját, világképét Istentől kapta. A bűn következményeként az ember Sátánhoz hasonlóan felfuvalkodott. Magasságossal egy rangra próbálja emelni önmagát. Ez magában foglal minden olyan felfogást, amely felmagasztalja önmagát Isten ellenében. Szentírás úgy definiálja ezt a jelenséget: megtévesztett világkép, logika. Az ember élete során összegyűjt tudást, ez az, amiben az ember hitét helyezi. Ha hagyjuk, akkor az evangélium világossága beemeli szívünket az igazság által gondolataink megtisztításához és kulcsot ad ahhoz, hogy kitörhessünk sérelmeink, függőségeink kötelékeiből. „Az az örömhír, amit hirdetünk, mégis el van takarva és érthetetlen egyes emberek számára. De csak azoknak, akik a teljes pusztulás felé mennek. 2Kor 4:3 EFO

 

 

 

Dátum: 2016. február 6. Helyszín: Aratás gyülekezet

Sok hívő nem tud tovább mozdulni hitben, mert nem tudtak kitartani nyomorúságaikban, szorongatott élethelyzetükben. Ekkor a babiloni köntöst rejtegetjük, miként Ákán. Nem hitünk mértékével van a baj, hanem a mennyei remény (rhéma) fenntartásával, birtoklásával. A hit hallás által jön, de csak a megigazultságban működik. Az igaz állapotunk Isten természete bennünk. Kapcsolatban van azzal a képességünkkel, hogy az Atya előtt megálljunk: bűntudat, kárhoztatás, méltatlanság érzés nélkül. Isten örökségét minden egyes gyermekének elérhetővé tette a megigazulásban. A megigazultság nem olyan eredmény, amelyet úgy érhetsz el, ha megfelelően élsz. A megigazulás igaz állapotot jelent, és egyben ajándék. Az ajándék olyan természetű dolog, amelyet elfogadhatok ebben a pillanatban is, a megigazulás gyümölcse viszont egy bizonyos szellemi fejlődés eredménye.

 

 

1. rész

2. rész

 

Dátum: 2016. február 13. Helyszín: Aratás gyülekezet

0213Józsuénak felhatalmazása Istentől az volt, hogy folytassa Mózes szolgálatát. Egy bizonytalan helyzetben ahhoz, hogy előrébb juthasson, át kellett lépnie egy zónát (Jordánt), hogy testületileg a határzónájukat át tudják lépni. Az új felkentre ismeretlen kihívások vártak. Egy bizonytalan helyzetben ahhoz, hogy előrébb juthassunk, át kell lépni egy, un. ’spirituális küszöböt’. A hit próbája ez. Kibírni a viszontagságos körülményeket, eltűrni mindazt, ami azt sugallja, nem fog hitünk működni. Ekkor Józsué Istenre hallgatva új kijelentések sorozatát vette át: Jordán átkelése, körülmetélés, pászka, Egyiptom gyalázatából való gyógyulás, stb. A szív hitnek stabilizáló munkája  által kibírja a stresszt, konfliktusokat, árulásokat, viharokat. Amikor a szív ismeretlen helyzetek közepette nem bizonytalan, nem kételkedik, akkor azonosult Istennek szellemünkben előre kijelentett tervével.

 

 

Dátum: 2016. február 20. Helyszín: Aratás gyülekezet

0220

Semmi sem újdonság, kivéve az, minden sokkal gyakrabban és gyorsabban változik. Ez hétköznapi stresszt és hamis identitást eredményez. Mi lehet a megoldás: hit általi időmenedzselés! Természetfeletti ismeret (ésszel kikövetkeztethetetlen) segítségével megtanuljuk, hogyan reagáljunk az új információkra. A hitben való élet stressz mentesítő élményévé válik, olyan folyamattá, amely életünk minden területét rendbe teszi és annak minden nehézségét megfelelő megvilágításba helyezi. Izraelnek 40 évig nem volt helyes identitása, így nem jutottak el azokhoz a javakhoz, amiket Isten eltervezett. Jóllehet adott volt az időzített segítség, de nem tudták élvezni és kiaknázni lehetőségét. A buktató tényező un. „Egyiptom szégyene” volt. Józsué sikeresen győzte le ezt a hamis örökséget Gilgálban (hb.fordulat).

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. február 27. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

A mindennapos bizonytalanságok mellett előbb-utóbb mindannyian szembe kerülünk olyan akadályokkal, amelyeket nem tudunk megkerülni. Sajnos ilyenkor nem tudunk túlmenni azon a meggyőződésen, ami benne van szívünkben. Az életünkről alkotott képünk mélyen be van írva lelkünkbe. A béketűrés egy folyamat, amelyben Isten átalakítja szívünket és lelkünket következő életszínvonalunkért. Ha tisztában vagyunk azzal, hogy mi is történik velünk, akkor felülről jövő súgás segítségével (bölcsesség), fel tudjuk dolgozni azon sajátságainkat, amelyekről szeretnénk tudomást sem venni. Jézust sokszor tömeg követte, de volt olyan pillanat is, egyeseket annyira nyomasztotta a befogadásra váró mennyei információ, hozzá sem fogtak a megvalósításához. Inkább leléptek. „Ettől fogva sokan visszavonulnak az ő tanítványai közül és nem járnak többé Ő vele.”

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. március 5. Helyszín: Aratás gyülekezet

0305

Megigazulásunk célja működtetni a hit általi életet. Választást enged Isten képességeihez és természetéhez. Sokszor az emberek megpróbálnak megtenni dolgokat Istenért, de nem járnak Isten igazságosságában. Ha az ember megigazult, és ezt tudja, a gonoszság fölött uralkodhat. Általában a gondolkodásunk ellentétes Isten tervével és arról, amit mond rólunk. Isten ígéretei tudják megváltoztatni ezeket. Isten létrehozhat egy folyamatos felépítő megtapasztalást bennünk, ami megengedi a szívnek, hogy összekapcsolódjon az új információval, ami új lehetőségeket szab hitéletünknek. Ha a hazugságok kitörölődnek és szívünk összhangba kerül Isten beszédével, minden lehetségessé válhat. Isten népe a pusztában azon tanakodott, jobb volt nekik a szégyen szolgaságában, és vissza akartak térni abba. A szív korlátokat állíthat fel az életedben, és amíg ezek nincsenek kiszedve, addig visszatartják életed restaurációját Krisztusban. A kijelentés helyreállítja identitásodat, felépíti méltóságodat és felvirágoztatja sorsodat.

 

 

 

Dátum: 2016. március 12. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Ahhoz, hogy uralkodjunk ezen a földön, úgy kell látnunk magunkat, ahogyan Isten lát minket. Egyház Isten képére, hasonlatosságára teremtetett, hogy úgy funkcionáljunk, ahogy Ő. Egészséges önképpel. Ha a múltadban létezik sértettség vagy sérülés, akkor sajnos a jövődben jelen lesz emlékek által. Ellenség a pszichés zavarokkal a múlt fogságát építette ki. A megváltásban vetett hit nem csak eltörölte a múltamat, hanem helyreállította elmémet is, hogy Isten beépítse saját véleményét személyemről. Szentírás tükör. A cél, hogy belenézz, majd meglásd, hogy fogsz kinézni! „Testvéreim, mi nem a rabszolganő gyermekei vagyunk, hanem a szabad asszonyéi.” Gal 4:31

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. március 19. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Miért képesek az Úr tanítványai béketűréssel várni és örömmel viselni a szenvedéseiket? Mert a világosság, amit a Szent Szellem gyújt bennünk, képessé teszi őket arra, hogy ellen álljanak az ördögnek. Az ellenség pontosan azért akar zavarokat okozni az életünkben, hogy elveszítsük a kapott világosságot és többé ne bízzunk Istenben. Az Úrtól kapott világosság mennyei értékrendet is létre hoz bennünk. Nekünk ebben a mennyei értékrendben mozdíthatatlanul kell állnunk és növekednünk. Ha ebben megmaradunk és követjük az Urat, akkor ő garantálja számunkra, hogy beteljesítsük sorsunkat, amelyet már elkészített nekünk a világ teremtése előtt.

 

 

 

 

Dátum: 2016. március 26. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

A pészách üzenete a kivásárlás és egyben a felhatalmazás üzenete. Ha Istennek örökkévaló ünnepe, - elkerülés ünnepe - szerint élünk, akkor a világ rendszere felett tudunk működni.. Mert „Egyiptomnak” rendszere alacsonyabb szintű, Krisztus Országánál. Ez csak hit által működik. Elméddel nem tudod kitalálni, hogyan működik az engesztelés vére. A bárány vére meg fogja mutatni a jogaidat, majd meg fogja adni a hitet, hogy alkalmazni tudd. A HIT válasz a vér hatalmára. A megváltás terve nemcsak a megváltás materiális aspektusát tartalmazza, hanem a szellemit is. Amikor elhiszed és alkalmazod, megfogod látni az életedben. „Mennyire felülmúl mindent az Ő nagy hatalma a mi életünkben, akik abban a mértékben hittünk, ahogy az ő erejének uralkodó hatalmát a Felkent életében munkálkodni láttuk.” Ef 1:19

 

 

Dátum: 2016. április 2. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Isten gyermekei a megváltás témájának kijelentésében sokszor megragadnak a vízkeresztségnél és az újjászületésnél. Nem vesznek tudomást arról, hogy sok-sok területen megváltattunk. Mit jelent ténylegesen a megváltás? Azt jelenti, hogy valami vissza lett adva, vagy ki lett hozva valamiből. A pászka bárány vére által mi részesülni szeretnénk a megváltással járó jogaink minden előnyéből. Jézus bűnné lett értünk. Ő magára vett mindent, amit mi megérdemeltünk. Kivonuláskor Isten megmentett egy népet. Józsué az új vezető azt üzente: Gyerünk, szerezzük meg, amely át lett adva Isten kiválasztottainak. Az ördög próbálja elhitetni, hogy nincs kifizetve és nem lett a miénk.

 

 

 

Dátum: 2016. április 9. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227A mai tanításban Krisztus feltámadásával (Első Zsenge) és megdicsőülésével foglalkozunk, továbbá, hogy milyen hatással lehet az Újsz.-i hívőkre a feltámadás életvitele. Párhuzamosan elemezzük Józsué generáció sikereit. Hibázunk, amikor azt gondoljuk, hogy a megváltás áldásaihoz csupán be kell fogadnunk Krisztust személyes megváltóként. Nem fogadhatjuk el Krisztust pusztán feltámadottként, ezzel szemben Úrként visszautasítjuk Őt. Még ha érthetjük is azt a szellemi elvet, hogy minden szellemi valóság alapja az, amelyet Isten a feltámadás által már elkészített és megadott.

 

 

 

Dátum: 2016. április 16. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Az egyház felemelkedésének egyik kulcsa az, hogy be tudjon lépni a mennyei atmoszférába és ott meglássa Isten dicsőségének megnyilvánulásait, majd megteljen Isten dicsőségével, természetével és céljaival. Ebben mutattak példát a régi és az újszövetség hősei. (pl. Mózes és Pál.) Az ellenség ki akarta venni ezt a megtapasztalást az egyházból. Meg kell tapasztalnunk Jézus Krisztus megváltásának gazdagságát, mélységeit és jelentőségeit. Amikor Te hitben vagy a feltámadt Urunk által azokban a dolgokban, amelyek örökségünk, akkor Krisztus terve elkezd megvalósulni életedben.
Jel.4. és 5.; Ez.36,17-34.; Ef. 1,3-9.; 4 Móz. 33,3-4.; Fil. 2,5-11.; Ef. 3,8-12.; Kol. 3,3-4.; 1 Kor. 15,20-28.; 4 Móz. 14,1-20.; 2 Tim. 2,8-10.

 

 

Dátum: 2016. április 23. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227A természetes soha nem fejleszt. Újjászületéskor a feltámadás élete benned van, de annak erejében való járáshoz élő hit kell. A feltámadásban való járáskor Isten tulajdonságainak teljes kifejeződése történik. Az ördög mindig hozzá akar kötni az idő és tények ketrecéhez. Krisztus feltámadása pedig a feltámadás mennyei életéhez. Ha a múltadban rossz mag (kovász) jött be, létezik a jelenedben és a jövődben is. Ekkor ki kell szedni hallás és megtérés által. A kovász nem kizárólag a bűnt jelképezi, nagy szerepe van a szellemi élet hanyatlásában. A kovász lehet: Isten országának terjedése Mt 13:33, tanítás Mt 16:6, Gal 5:9 igézet, törvénykezés 1Kor 5:6-8, bűnök, mennyei valóságok nélküli szellemi élet. „Ismerem mindazt, amit teszel és tudom, hogy élőnek hívnak, pedig valójában halott (v.haldokló) vagy." Jel 3:1 EFO

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. április 30. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Nem tudunk teljes életet élni a feltámadott Krisztusban, ha nem foglaljuk el feltámadott pozíciónkat. Az egyházban többféle világnézet, világkép határozza meg a húsvét történéseit. Amikor újjászületetünk, mentalitásunk és hitünk több területen nem azonos a megváltás törvényszerűségeivel. Engedjük, hogy jövőnket a feltámadás jövőképébe való bepillantás határozza meg. A feltámadás hősies erejébe való belátás képessége gyümölcsözővé teszi hitünket. Milyen mérhetetlenül nagy az Ő ereje irántunk, akik az Ő hősies erőfeszítésének munkája folytán lettünk hívőkké, amely Krisztusban működött, amikor feltámasztotta Őt a halottak közül, és a jobbjára ültette a mennyekben.” Ef.1:19-20

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. május 7. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Jézus Krisztus feltámadása nem csupán történelmi, hanem mennyei esemény, sőt, olyan történés, amelyet az ember képtelen elhinni, kivéve, ha a Szent Szellem kinyilatkoztatja számára. Jézusnak nem csak a halála, hanem a feltámadása is hatalmas horderejű volt. A feltámadásról szóló üzenet korszakos üzenet, amely kihatással van teljes életünkre, azonban önmagában nem képes megváltoztatni bennünket, ha csak információkból álló tanításként hallgatjuk. Ezért kérnünk kell Istent, hogy Ő adjon nekünk világosságot újra és újra. Az Ő hatalma olyan mértékben fog munkálkodni életünkben, amilyen mértékű szellemi világosságunk van a feltámadás jelentőségéről.

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. május 14. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Újszövetségben nem csak a megváltás eredményeit akarjuk megismerni, hanem magát a megváltót is, aki az ÁLDÁS. A teremtéskor Isten megáldotta és egyben felhatalmazta Ádámot. Nála volt az áldás magként, de gyökér nélkül. A tövis felnőtt és szabotálta a magot. Ennek rehabilitációja miatt Isten tervet készített az idők előtt, amit a megváltás csomagjának nevezünk. A megváltó miatt vagyunk részesei az ígéreteknek. Isten kötött egy szövetséget Ábrahámmal és örökséget (magot) adott neki. Az Ige nem „magokról”, hanem „magról” beszél. Megigazultságod (identitásod) megértéséhez viszonyítva tudod elfogadni és birtokba venni örökségedet.„Ezt mondván: Ámen: áldás és dicsőség és bölcsesség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind örökkön örökké Ámen.” Jel 7:12

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. május 21. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227A letűnt kor kereszténye hősként hit-mítoszokat követ, anakronisztikusan gondolkodik, és olyan eszméket, ideákat ragad meg, amelyek nem időszerűek. Az áldás megértésében való növekedés attól függ, mennyire vagyunk nyitottak a megváltás teljes szellemi valósága felé. Már nem csak szükségközéppontúan egyes áldásokat akarjuk ismerni, hanem magát Krisztust. Az ígéreteid adottak. Sajnos sok minden van bennünk, ami még nem viseli magán a halál jegyeit, ezért nem is tud működni a feltámadás természetfeletti élete azokon a területeken. „Belőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban, aki bölcsességgé lett nekünk Istentől, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká” 1Kor 1:30

 

 

 

 

Dátum: 2016. május 28. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Adjunk új esélyt Isten Szellemének! Szent Szellem ki akarja jelenteni, hogy mi is adatott nekünk pünkösdkor. Az üzenetek célja, hogyan alkalmazzuk mindennapi életetünkben pünkösd céljait. Az egyháznak mostanra elég lenne fele annyi lexikális ismerettel rendelkeznie, de dupla mennyei manifesztációk sorozatában élni. Isten jelenlétét nem lehet megtanulni könyvekből, mert csak személyes találkozás által adatik. Szentírás ezt úgy definiálja, tűzbe való keresztség. Jézus Krisztust nem csak megváltóként vagy szabadítónként szükséges meismerni, hanem “bemerítő Krisztusként” is.

 

 

 

 

Dátum: 2016. június 4. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Minden keresztényt a Szellem életével és erejével való rendszeres beteljesedésre kell megtanítani, annak ellenére, hogy volt már részük mennyei megtapasztalásban. Ez tesz bennünket képessé az Újszövetségben való élethez. Ha pusztán helyes etikát helyezzük magunk elé célnak, akkor bár kifejlődhet több pozitív tulajdonságunk, de még sincs bennünk a szellemi élet lényege. Ha viszont csak a természetfeletti erőre koncentrálunk, akkor egyensúlyzavart élünk át, mert az erő a Szellemben való élet megnyilvánulása és nem fordítva. „És mikor ezt mondta, rájuk lehelt és mondta nekik: Vegyetek Szent Lelket.” Ján 20:22

 

 

 

 

Dátum: 2016. június 11. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Istenkereső embert leginkább ma az foglalkoztatja, hogyan állítható meg az egyház dekadenciája. A Joel próféta könyvéből a szellemi megújulás első szakaszára mutatunk rá, amely visszatérés Isten eredeti tervéhez. Amikor nincs kellő ismeretünk arról, hogy mitől is fordulunk el és mibe térünk vissza, akkor nem juthatunk el azokhoz a dolgokhoz, amelyeket Isten előre eltervezett részünkre.  Kérdésünk: mi volt az első prédikáció tartalma pünkösdkor? Péter üzenete a megtérés, bűnbánat és a Szent Szellemnek vétele volt. Ahol megtérés és bűnbánat nélkül ígérnek sikeres kereszténységet, ott nem tudják meghatározni az evangélium igazi értékét és szellemi csalás áldozatává válnak a hívők.

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. június 18. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Az egyház Krisztus teljessége, aki mindeneket be akar tölteni mindenekkel. Istenünk nagyvonalú, nem mérőedényből méricskélve adja az Ő Szellemét. A prédikáció első felében a trónon ülő Krisztus uralkodói hatáskörének munkáját nézzük meg és ezzel párhuzamosan a hívők átruházott hatalmát.  Az üzenet második felében pedig a Szent Szellemben való élet fontosságáról, funkcióiról, gyakorlati működéséről beszélünk. Szellem vezetése kizárólag a jelenre vonatkozik, mindig élő, mindig a mostanra utal. A Szellemben való élet jelenti a Krisztusban való növekedésünket is, mert az Úr mértéket mindig a spirituális szomjúságunkhoz igazítja. „Mert hiszen egy Szellem által mi mindnyájan egy testté kereszteltetünk meg és mindnyájan egy Szellemmel itattattunk meg.” 1Kor:12:13

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. június 18. Helyszín: Nagykőrösi gyülekezet

0227

Elménk megújítása időigényes és céltudatos tevékenységet igényel. Amikor a megtérés igazságáról beszélünk, azonban hiányzik, az un. "elme-csere" ereje és hátasa hétköznapi életünkből, akkor kétséges, hogy valaha is láttuk volna azt, mi valójában a megtérés természetfölötti képessége. Tékozló fiú megbánta amit tett, de nem értette, hogy krisztusi identitásunk megtérésünkhöz viszonyítva jön és örökségünkbe vezet bennünket. A belső ember fejlődése következetes megtéréseket igényel. Rengeteg keresztény megtérése után nem kezdi a szellemének értelmi képességét használni, így a Szentírás pszichikai értelmezése folytán lebénítja fejlődését. A teljes valóságok megragadásához pótolhatatlan, hogy belső emberünk képes legyen hit által megérteni a látható mögött álló láthatatlan valóságokat.

 

 

 

 

Dátum: 2016. június 25. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Megtérés üzenetnek hiánya és félreértelmezése olyan tradíciókat épített ki az egyháztagokban, amelyek elválaszthatják őket az előre eltervezett jövőjüktől. Ez nem csak egy téma, szavakban egyszerűnek tűnik. Amikor a valódi megtérést (elme megújulása) kivesszük az egyház életéből soha nem lesz az emberek sorsában természetfölötti siker. Könnyű azt mondani, hogy a Szellem Úrrá lett életünkben, de hogy ez ténylegesen megvalósul-e az egy sorsdöntő kérdés.  Jelenések könyve szerint, a hét gyülekezetből ötnek fogalmuk sem volt arról, hogy meg kellene térniük. A bonyolult emberi személyiség rengeteg belső akadályt képes a megtérés (elme-csere) munkája elé állítani. Ádám és Éva esetében is ez látható, szellemükbe kijelentett és kidolgozott valóságok, hogyan lettek eltorzítva.

 

 

 

 

Dátum: 2016. július 2. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Tömény és sokkoló! Isten királyságában nem fordulhat elő az, kikerülöd a szellemi szabályokat, de megmenekülsz a következmények alól. Ha kivesszük a progresszív megtérést hitéletünkből, akkor magaslatokat építünk fel szívünkben. Progresszív megtérés alatt lévő ember nem azt mondja Istennek, biztosíts afelől, hogy elvétetett vétkem, hanem vedd el azokat a dolgokat, amelyek nem kedvesek előtted. Amikor megtérsz, meg nem újult elméd észreveszi, nem illeszkedik bele a benned lévő „friss identitásodba”. Az elme helyreállítás -értelmed szellemének megújulása- létrehoz egy folyamatos megtapasztalást, ami megengedi a szívünknek, hogy folytonosan összekapcsolódjon az új mennyei információkkal hitről-hitre. 

 

 

 

 

Dátum: 2016. július 9. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Szellemünkbe belehelyezett jövőképünk miatt tudjuk válságainkat kezelni. Kríziseink felnövesztenek. Megértésünk első lépését nem mi kezdeményezzük, hanem Isten, mégpedig jóakaratából. A második lépésben viszont már szükséges állandóan kezdeményeznünk értelmünk fejlesztését. Az ember értelemének több fajtája van. Pál levelei felszólítanak bennünket, hogy saját magunk újítsuk meg értelmünket. Amilyen mértékű elménk megújulása, olyan mértékben tudsz hited mértékében mozogni. Jóllehet kegyelemből megtértünk és jogilag pedig Isten igazságai vagyunk, mégis korlátozva lehetünk. A limit, hogy milyen messzire jutunk, lelkünkben van. Az elme (gr.nusz) megújulása segít abban, hogy ne önmagadnak élj és önmagad maradj!

 

 

 

 

Dátum: 2016. július 16. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Az Ú.sz. programja elménk megújítása, célja pedig szívünk szemének megnyílása. Mindezt Isten végzi bennünk. Megújult elme egyszerre szerszám, fegyver és ajándék. Az elme megváltozása szellemileg felnöveszt bennünket. Ezért az „elme-cseréje” a csodáink küszöbe. A válságainkban ráébredünk, hogy vannak tények – amelyek megváltoztathatóak -, bensőnkben kétségek rejtőznek és ellenséges környezetbe kerültünk. A megtérés adottságainkhoz szellemi tehetséget ad, szívünknek pedig belátó képességet hoz létre a láthatatlanba. Amikor fenntartjuk szívünkben az elhívásunk céljait, akkor isteni képességek segítenek győzelemre, miként Kálebnél láttuk.

 

 

 

 

Dátum: 2016. július 23. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227

Ha az életünkben vagy a környezetünkben a létezésünket meghatározó válságok állnak elő, akkor a legnagyobb ostobaság a részünkről az, ha ezeket a válságokat csak természetes eszközökkel akarjuk megoldani. Válságainkat Isten szemszögéből kell néznünk, mert azokra csak spirituális megoldás van, még pedig olyan, amit Isten Szelleme nyilatkoztat ki számunkra. Ezért túl kell látnunk ezen a látható világon és Ábrahámhoz, valamint a hit hőseihez hasonlóan a láthatatlanba, vagyis a mennyek királyságába kell beletekintenünk újra és újra. „Ez időtől kezdve Jézus hirdetni kezdte: Térjetek új felismerésre, mert közel van a mennyek királysága!" Mt. 4,17 Csia

 

 

 

 

Dátum: 2016. július 30. Helyszín: Aratás gyülekezet

Amilyen mértékű az elme megújulása (szellemi értelem), olyan mértékben lesz új identitásod. Csak kegyelemből megigazultságunk által újíthatjuk meg értelmünk szellemét. A megtérés definíciója: sorsunk újraértelmezése, újragondolása, újraformálása. Jezabel szellemének tevékenysége a megtérés üzenete ellen való ördögi tudomány kiépítése profetikus koncepcióval. Ez un. jézabeli tudomány. Ebben kiindulásunk alapja János apostol. Izraeliták gondolkodását gyűjtőfogalom is alkotja. Egy adott dolog karakterisztikus tulajdonságából kialakít jellegzetességeket. „A nép, melynek belátása nincs, elbukik.” Kecsk. Hós 4:14

 

 

 

 

Dátum: 2016. augusztus 6. Helyszín: Aratás gyülekezet

Mszsz0801ielőtt Isten a világ teremtéséhez fogott, maga előtt látta az összes földre születő embert azokkal együtt, akik a bárány könyvébe beírattak. Ahhoz, hogy Isten a történelemben célját elérje, - mivel azt az embereken keresztül akarja megvalósítani -, egyházát az idő előtt kiválasztotta, kegyelemből elhívta. A kegyelem Isten felhatalmazása elkészített ajándékaihoz, ígéreteihez. A Szent Szellem erre a szintre akar elvezetni bennünket, de nem tudja megtenni addig, amíg az elménk nincs megújítva. Mert az elménk fogságban tarthatja szellemünket. Ábrahám értette ezt, így százévesen három dologra mondott nemet, hogy Isten ígéreteibe betudjon lépni.

 

 

 

 

Dátum: 2016. augusztus 13. Helyszín: Aratás gyülekezet

szsz0801Az elmúlt évtizedek során beteljesedni látszik Krisztus tíz szűz példázata. Az üzenet célja, felkelteni a hitet abban, hogy a Szent Szellem képes elhozni Isten előre eltervezett céljait és olyan szellemi képességek működését beindítani bennünk, ami forradalmasítani tudja életünket. Igyekszünk fölszabadítani az üzenetben mindenkit, hogy nem nekünk kell szellemi eredményeket produkálnunk. Szent Szellem vezetése a fiaké. Saját szellemünk hatékonysága elsősorban a Szent Szellemmel való együttműködésen áll vagy bukik. Egyedül a Szent Szellem tud valódi Istenismeretet létrehozni, majd ezután megismerni lényünk attitűdjeit. „Később pedig a többi szüzek is megjöttek, mondván: Uram! Uram! Nyisd meg mi nekünk. Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket.” Máté 25:11

 

 

 

 

Dátum: 2016. augusztus 20. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Az egyház egyik része alszik, azaz nem fejleszti szellemük képességeit. Az okos szüzek szelleme viszont befolyásolva van Isten Szellemének céljaitól és személyiségétől. Amilyen mértékű az értelmünk szellemének megújulása, olyan mértékben tudsz szellemi vezetés alatt maradni. Ekkor lelkünk nem dönti el: Kivé válhatsz, vagy Mi az örökséged. A meg nem újult lélek-szív határokat állít fel bennünk. Amíg ezek nincsenek leleplezve és kimozdítva, visszatartják a Szent Szellem vezetését. A Szent Szellem segíti bennünket gyengeségeinkben. Nem csupán azt nézi, ami „betű szerint” kell, hanem az egészet egy nagyobb nézőponttal átfogja, hogy igazságosabb döntést hozzon. Isten „természete” ez, mely a Tőle származó rendet viszont soha nem sérti meg. „És elaltatta őt térdein, akkor szólította az embert és lenyírta fejének hét fonatát; és elkezdte őt megalázni, mikor eltávozott tőle az ereje.” Bír 16:19

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. augusztus 27. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Az első részében két pillérre építkezünk a vezetés mélyebb megértésében: 1 Isten már minden szellemi áldást elkészített Krisztusban és nekünk adta szeretetéből. A minden azt jelenti, hogy semmi nem maradt ki. 2. Mindezt a kegyelem teszi elérhetővé. Bár Istentől jön a vezetés, de szellemed nyitottságán keresztül történik. A keserű elméd számára először felfoghatatlan, de megújult elméd által a kegyelem ajándékai felfoghatóak. A második részben egy lelki-szellemi betegséget a keserűség munkáját kezdjük elemezni. Ézsau keserű lett, mert nem követte az elkészített ígéreteket, amelyeket Isten Izsáknak előre lefektetett. Elszakadt azonnal a kegyelemtől. Mit gondolsz, mikor áldattál meg? Mikor jelent meg az aratásod? A világ teremtése előtt! Ő csak vár rád, hogy vess a Szellemnek és arass! „…aki pedig vet a Szellemnek, a Szellemből arat örök életet.” Gal. 6:8b

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. szeptember 3. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227Az első részben a szellemi sikerünk zálogáról lesz szó, amely a Szent Szellem mentorlása. Mindenkinek van un. siker képe és ezt a definíciót követjük sorsunkban. Ekkor általunk helyeselt elveket alkalmazunk. Kérdés az, hogy jó irányba haladunk-e és közben milyen emberré váltunk. Szent Szellem vezetése feltáratlan lehetőségeket, rejtett képességeket és kellő feltételek közt valósággá váló ígéretekbe szeretne bevinni bennünket. Ehhez a Szellem személye felé való nyitottságunk elkerülhetetlen. A második részben pedig taglaljuk, hogy lelkiismertünk (szellemi önismeret és önvizsgálat) megtisztítása elsőrangú munkája Isten Szellemének bennünk. Isten mindig vmi. valódiba vezet bennünket, amelyet a bárány vére alapozott meg. Megnézzük végül Illés próféta reakcióját, amikor karrierje csúcsán önismeretében vagy önvizsgálatában egy gonosz (jézabel-i) befolyás alá került.

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. szeptember 10. Helyszín: Aratás gyülekezet

0910Efézus 1,3-4 és 2,10 szerint javainkat és az elvégzendő cselekedeteinket Isten a világ teremtése előtt elkészítette számunkra. A Szent Szellem többek közt azért is mentorunk, (segítőnk, atyai pártfogónk) hogy Isten megismerése által alkalmassá tegyen bennünket Krisztusban elkészített örökségünk átvételére, mert ez Isten akarata. Ennek érdekében a Szent Szellem kész mindenkor tanítani, tanácsolni és vezetni minket, de ezt csak olyan mértékben teheti meg, amennyire a szívünk ezt engedi. Figyelni kell, hogy a szívünk ne tiltsa le a Szent Szellem munkáját az életünkben, ezért kérdezi a próféta: „Járnak-e ketten együtt, ha nem egyeztek meg?”Ám. 3,3 (Tóth Lajos felvezetésével)

 

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. szeptember 17. Helyszín: Aratás gyülekezet

0917A tanításban szó lesz 7 elvről, ami azonnali változást eredményezhet kereszténységünkben. Ószövetség egy árnyékkép volt –tanulhatsz valamit az árnyékból– de az csak a valóságra mutat. Ma az Egyház küldetése viszont az, hogy Istennek előre eltervezett valóságos dolgaiban kell mozdulnia. Bölcsesség a legmagasabb helyről jövő titok, amely bevezet a Szellem ajándékaiba. A Szellem kijelentése pedig felfed dolgokat, ami több, mint amit látsz és amit átalakíthatsz küszködéseddel. Tehát, mi is történik amikor infót kapunk a bölcsességen keresztül? Vezetést kapunk és bepillantást a kegyelem ajándékaiba. Sajnos a hit és kegyelem kapcsolódása nélkül a világhoz fogsz formálódni, mert nincs más viszonyítási alapod. „Mert nekünk is éppen úgy hirdették az örömüzenetet, mint azoknak. De azoknak a hallott Ige nem használt, mert a hallottakat nem kapcsolták össze hittel.” Zsid 4:2

 

 

 

Dátum: 2016. szeptember 24. Helyszín: Aratás gyülekezet

0924A prédikáció Isten Szellemének alapvető vezetési elveire ad választ. Bemutatja, hogy a Szent Szellem benned lévő ereje által, még a nehéz időkben is megőrizheted fiúsági tudatodat. Isten Szelleme megigazultságban vezeti a fiakat, ezért hit által tudunk belépni az előre elkészített vezetésbe. Rámutat arra is, mi a bizonyítéka vagy gyümölcse, ha mennyei vezetése alatt vagyunk. Gyakorlati tanácsot kaphatsz, az un. ’isteni időzítésekről’. Ha vágysz Isten Szellemével való mélyebb közösségre, a prédikáció éhséget fog gerjeszteni Benned! „A kegyelem mentett meg titeket a hiten keresztül! És ez nem tőletek van, Isten adománya. Nem tettek alapján jött, hogy senki se kérkedjék. Hiszen az ő alkotása vagyunk, a Felkent Jézusban jó munkákra teremtve, melyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk.” Ef.2:8-10 Csia

 

 

 

Dátum: 2016. október 1. Helyszín: Aratás gyülekezet

1001Kereszténységünk sikere attól függ, hogy a Szent Szellem kimondott szavát hordozni tudjuk-e hittel. Izrael kivonulásakor ebbe bukott bele. Képtelenek leszünk Isten vezetésében fokozatosan fejlődni belső magaslataink (pl. hitetlenség) miatt. A magaslatok elménkben a szív keménységét és a sikertelenséget eredményezik. Isten egy jobb szövetségről gondoskodott, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Ezért minden lehetőséged megvan a helyreállásra! A hit azt fogja mondani, még ha nem is látod: „megvan a megoldás Isten Szellemében”. Mert ha nem lenne ott, nem lenne meggyőződésed és bizonyítékod felőle. „Azért, amint a Szent Szellem mondja: Ma, ha esetleg az Ő szavát hallani fogjátok…” Zsid. 3:7 Csia

 

 

 

Dátum: 2016. október 8. Helyszín: Aratás gyülekezet

1008Sára hite megerősítette abban, hogy túljusson gondolatain, intellektusán. A hit tette ezt. A tapasztalati tudás életében nem teremtett hitet. Ezért kell vigyáznunk, hogy ne hozzuk le a szellemi dolgokat (pl.ígéreteink) érzékeink szintjére, mert akkor az elme okoskodhat azokkal. És akkor nagy bajba kerülünk. Emlékeink a megtapasztalt és átélt események rögzített képsorozata a múltból, ami magával hozza az érzékleteket is. Sárának viszont a hit kinyitott egy új képsorozatot, amiben már a hit uralkodott emlékein, testén és az időn. „Maga Sára is hitéért kapott képességet arra, hogy megalapítsa a magot akkor, mikor már túl volt az életidőn, képességet kapott, mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette.” Zsid 11:11 Csia

 

 

 

Dátum: 2016. október 15. Helyszín: Aratás gyülekezet

1015A következő prédikációban Isten Szellemének végső céljáról beszélünk, az Ő nyugodalmába való bemeneteléről. A nyugodalomban való tartós élet elengedhetetlen gyümölcse a Szent Szellem vezetésének. Ez az a hely, ahova Isten a hívőket várja, amit már Ábrahámnak is megígért. A „jó föld” ígéret, és ajándék, de tudnunk kell, hogyan kell birtokba venni azt. Zsidókhoz írt levél 3-4. fejezete alapján megállapíthatjuk, hogy a hívők ma is be tudnak menni Isten nyugodalmába. Isten fiai hallják az Úr hangját. Zsidókhoz írt levél 12. fejezete szerint nézzünk a Hit Fejedelmére és tegyünk félre radikálisan mindent, ami gátol bennünket a Szent Szellem vezetésében. „Megvan a szombatja Isten népének. Mert aki bement az Ő nyugodalmába megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. (Zsid.4:9-12)

 

 

 

Dátum: 2016. október 30. Helyszín: Aratás gyülekezet

1030Ha Istennel járunk, akkor tudomásul kell vennünk azt, hogy a Szent Szellem szét akarja bennünk választani a sötétséget a világosságtól. Szent Szellem vezetésének ugyanis első sorban nem az a lényege, hogy jó döntéseket hozzunk és ez által sikeresek legyünk, hanem az, hogy világosságban járjunk és megismerjük Istent. Izrael fiai, akik Egyiptomból csodák sorozata által jöttek ki, azért nem tudtak bemenni az Istentől megígért jó földre, mert nem engedték meg a Szent Szellemnek, hogy a szívükben elvégezze az elválasztás munkáját, így fizikailag hiába jöttek ki Egyiptomból, mert Egyiptom nem jött ki a szívükből. „Hitéért helyezték át Énokot a mennybe, hogy ne lásson halált, s itt többé nem találtak rá, mivel Isten őt áthelyezte. Áthelyezése előtt ugyanis azt a bizonyságot kapta, hogy tetszik Istennek.” Zsid. 11,5-6 Csia

 

 

 

Dátum: 2016. november 5. Helyszín: Aratás gyülekezet

1105A tanítás célja, szellemi hatékonyságunk megőrzése. A szellemi ember általános vágya, hogy az élő ige és a Szent Szellem egységének kijelentését hordozni tudja belső emberében. Hogy biztos, stabil vezetéssel bírjunk, a Szent Szellem pásztorlása friss megoldásokat és új reménységet tud közvetíteni következő életszakaszunkhoz. Ezt nevezem 4D –ből jövő pásztorlásnak. Miben lehet mentor a kijelentés Szelleme életünkben: 1., Elmondja, mi lett Istennél félretéve. Megmutatja, mi érhető el számodra az örökség csomagban. 2., Meggyőzi a szívedet, hogy amit látsz, az a tiéd, hozzád tartozik. 3., Nem csak azt mondja meg, hogy milyen „dolgok” vannak ott, hanem azt is, hogy hogyan kapod azt meg 4., Utat készít és stratégikusan gondolkodik 5., Támogatást ad Isten Szelleme úgy, hogy figyelembe veszi lelki állapotodat. Ha kell, újratervezi segítségét mindaddig, amíg célba nem érsz.

 

 

 

Dátum: 2016. november 12. Helyszín: Aratás gyülekezet

1112Pál apostol korinthusi gyülekezetének romlása az lett, hogy egyre nehezebben tudtak belátó és megértő képességük fejlesztése alatt maradni. Megértésünk mindig a felelősség terhét eredményezi, ezért sokunk „minimalista” szellemi életre kívánkozik. Félbehagyják Isten álmának keresését. Szent Szellem mindig kész megértés által a szennyezett és kevert elménket korrigálni, majd szabályozni életünket. Amit a hit megértet velünk, ahhoz vonzódni fog belső emberünk. Megértés definíciója: Olyan átalakító képesség, amely tartalmazza Isten ismeretét. Megértés hatása: beleláthatunk Isten akaratába, tervébe és fel is foghatjuk. Megértés hogyanja: Az elmélkedés tudja behozni szellemünkbe hit által mindazt, amely előre elkészíttetett korszakunkra nézve Isten.

 

 

 

Dátum: 2016. november 19. Helyszín: Aratás gyülekezet

1119Példabeszédek szerint a megértő ember az élet útján jár.(Pld.9:6) Négy fiút Dániel könyvében az isteni megértés világossága (mennyei intelligencia) próbákon keresztül magas pozícióba emelte. Dániel szerint az utolsó idők egyháza is ilyen lesz. (Dán.12:3) Ha a hitednek nincs bizonyítéka, akkor nem fog működni. Tehát nem elég, ha hitünk van, kellene, hogy dolgozzon bennünk és értünk. Ez egy sarokpont, ami túlmegy az okoskodáson. A hit kinyit valóságokat vagy dolgokat, amelyek az idő előtt léteztek. Ábrahámot élete végén is Isten tudta fejleszteni, maximalizálni. Újra a hit szemével kezdett látni, mikor elindult Mórija hegyére. Ő tisztába volt azzal, mi fog történni. Hit adta Ábrahámnak a képességet helyzete megértésre. Meg is kapta jutalmát érte! Gyere és utánozd!

 

 

Dátum: 2016. november 26. Helyszín: Aratás gyülekezet

1126Minden hívő földi boldogulása az Atya és fia előre eltervezett tervének van alávetve. A bibliai világnézete Krisztus központú. Krisztus áldozata és föltámadása létrehozta a bekövetkező üdvösséget és újjászületést. Ezt az örökkévaló korszakot (gr.aiónt) mennyek királyságának nevezi a Szentírás. A korai egyház erőhatása abból származott, hogy üdvösségük javait az örökkévalóságból élték át. Az egyház jellemzőjének kellene lenni Krisztus örökkévaló megváltó munkájával való progresszív azonosulás. Krisztusban lévő áldásaink akkor tudnak megvalósulni bennünk, ha erre feltétel nélkül odaszánja magát szívében a hívő. Így a belső ember számára a Szent Szellem helyes látókört majd, szellemi és lelki indítékok kiapadhatatlan forrásait biztosítja. Az Isten eltervezett céljainak megvalósulását nem csak az emberi képességeink, hanem Isten Szellemének vezetése teszi alkalmassá. Minél nagyobb a befogadásunk Isten Szellemének vezetésére, annál univerzális látást hoz létre belső emberünkben. Így alakul ki a látókör és hatáskör mindarról, ami Krisztusban elérhetővé vált számunkra.

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. december 3. Helyszín: Aratás gyülekezet

1203Az üzenet célja: megismerni fiúságunkat és hozzáférni az előre eltervezett dolgokhoz. A korszakok előtt Isten elhatározta, hogy Fiának képéhez fogja hasonlóvá tenni egyházát. Azzal a céllal, hogy teremtett javait elérhetőek legyenek Isten fiai számára. Isten képessége és természete bennünk összefügg a fiúságunkkal. Isten eredeti terve, hogy egyháza Isten fiaiként hatalommal képviselje Őt és dicsőségét sugározza a földi pályáján. Ha a hívőnek nincs kijelentése és ismerete arról, hogy ugyanaz a természet van bennünk, ami fiában van, akkor Krisztus természete sose tudja birtokba venni őt és nem nyílik meg előtte mindaz, amelyet Isten előre eltervezett. A megváltás és újjászületés nem garantálja és termi meg fiúságunk gyümölcseit. Feladatunk, hogy engedjük a fiúság szellemének munkáját bennünk. A gát, hogy mire juthatnak Isten fiai a Szent Szellem által, ismeretük korlátaiban keresendő.

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. december 11. Helyszín: Maranatha gyülekezet Ózd

1211Újjászületésünk eredményeképpen új természet jött létre a hívőben. Ennek munkája jelenünkben az, hogy megismertesse fiúságunkat. Azt, hogy kik is vagyunk voltaképpen. Az elme megújulása azt jelenti, hogy visszatérünk Isten fia képmására. Látod azt, aki leszel. A teremtésben Isten nem nyugodott addig, amíg létre nem hozta saját képmását. Csak a hetedik napon nyugodott, miután a hatodik napon létrehozta az Ő képének földi nagykövetét. Újszövetség célja, hogy örököseként részesedjünk előre eltervezett javaiból. Minden, amire szükségünk van, már létező az örökkévalóságban. „Fiam, te mindenkor én velem vagy és mindenem a tiéd!” Luk 15:31

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. december 17. Helyszín: Aratás gyülekezet

1217Nyugodalom ígéretében Isten természetfölötti módon előre meghatározta és megosztja népével mennyei áldásait. A szombat képviseli mindazt, amit Isten eredeti terve szerint helyreállít. Tehát számunkra a szombat egy találkozási pont lett a látható és láthatatlan világ között. A láthatatlan a látható alapja és biztosítéka. Bizalom, amire építkezünk Isten előre eltervezett cselekedetei. Nyugodalomban tudom csak Isten dolgait konkretizálni szellememben. Nyugodalomban való kijelentés leleplezi azt is, hogy kik is lettünk Krisztusban, felfedi önazonosságodat és kijelentést hoz örökséged birtokláshoz. Amikor szokásod lett az, hogy elutasítod a hitből való életet, a bensőd vonzódni fog az engedetlenséghez, hamis imázshoz és a sötétséghez. „Ebből láthatjuk, hogy Isten népét még mindig várja a szombat napi nyugalom.” Zsid 4:9 EFO.

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. december 31. Helyszín: Aratás gyülekezet

20161231Az egyetlen útja a világ legyőzésének a hit!A hit mindig elvezet a frontvonalhoz és ott győzelmet ad neked. Isten a hitre mindig válaszol. A szeretet pedig a legfontosabb dolog, mert e nélkül a hit nem működik. Azaz hidd el, hogy Isten szeretett fia vagy. Biblia azt mondja, hogy a hit számára nincs stagnálás. A gyülekezetben fel kell hagynunk, hogy más hitéből éljünk. A hit túlvisz bárkit a természetesen. Ha hited van, az ördög célpontjává válsz, mert az ellenség nem téged keres, a bensődben lévő mennyeit keresi. Tudja jól, ha működik a hited, vissza tudsz szerezni mindent, amit elvett és hódító lehetsz egy ellenséges területen. „És monda Elizeus: Esztendőre fiút fogsz ölelni. És monda az: Ne, édes uram, Isten embere, ne mondj képtelen dolgot a te szolgálóleányodnak!” 2Kir 4:16