Dátum: 2017. december 30. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171230Ha azt kérdezem, miben van a legnagyobb lehetősége az egyháznak? A válaszom: A kegyelem trónjánál való részesedésben. Ehhez az út csak a bárány vérébe vetett hit által lehetséges. Krisztus valóságos vére az eszköz. A megváltásunkról való gondoskodás teljesen Isten kegyelméből fakad. Isten kezdeményezte szuverenitásából. Krisztus eleve elrendeltetett a világ kezdete előtt és óta. A hívőnek van egy vérrel hintett engesztelési helye Isten trónusánál. A kegyelem munkája itt alakít át bennünket a vérbe vetett hit által. Bármit, amit a hívő kap az Atyjától, Krisztuson, a főpapon keresztül adja át. Krisztus transzformáló vérén keresztül kapjuk, amellyel a trón meg van hintve. Ebben a korszakban az ítélet célja Isten eredeti tervéhez való visszarendeződés. Létezik: múltbeli, jelenbeli és jövőbeli ítélet. Krisztus meg fogja jutalmazni az övéit a királyságáért végzett hűséges szolgálatukért. Ez fogja meghatározni pozíciójukat. Az engesztelés kollektív, de fontos fönntartani az egyensúlyt, mert korlátozott az alkalmazásban! „Ha alaposan megvizsgálnánk magunkat, akkor nem kellene ítélet alá kerülnünk és büntetést kapnunk. Amikor azonban az Úr ítél meg, akkor azért fegyelmez bennünket, hogy megmutassa a helyes utat. Azért teszi ezt, hogy ne kelljen véglegesen elítélnie bennünket a hitetlen emberekkel együtt.” 1Kor 11:31

 

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. december 23. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171223Hogyan tudunk összekapcsolódni Krisztussal kudarcaink közepette? Hogyan tudunk megváltoztatni dolgokat a természetfeletti remény által? A megújult gondolkodás nagyon fontos, mert a gondolkodás határozza meg a hitedet. És a hited határozza meg az életedet. A reménynek a hit ad valóságot. Te nem kapcsolódhatsz semmivel, ami Istennel kapcsolatos, a hit hatása nélkül. Az alap az, hogy a reménységem Jézus Krisztus befejezett munkájában van. Reménység abban, amit Jézus elérhetővé tett számomra az Ő kegyelme által. A kudarc a keresztényeket is megalázza. Ha cselekszel és győzöl, az csodálatos! Ha cselekszel és elbuksz, az fájdalmas. De a kudarc az is, ha nem teszel semmit! Mert a legjobb tanár éppen a kudarc. Folyamatosan emlékeztetni kell ezekre a keresztyéneket, mivel olyan könnyű visszacsúszni a természetes világ adta nehézségekbe. A belső ember megerősítése nélkül, nehezen dolgozzuk fel, hogy mindenkinek vannak gondjai, problémái. Vannak nehézségek, érnek kudarcok, kisebbek, nagyobbak, hol ritkábban, hol gyakrabban, de érnek. Az, hogy ezt hogyan kezeljük, elsősorban a megküzdési módszereitektől függ. Az üzenet célja, hogy ne kezdjetek el ezek után félni a kudarcoktól, mert akad majd még belőlük. De éppen ettől izgalmas az élet és ezek adnak lehetőséget arra, hogy fejlődjetek, és értéket teremtsetek saját és mások életében.

 

 

Dátum: 2017. december 16. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171216Amivé válhatsz a reménység mentor programja által, az a Te ajándékod Istentől. Néhány mentori kapcsolat egy adott időszakra vonatkozik, de ez, egy teljes egész életre. Isten a szellemi valóságokon keresztül pártfogoltjait alkalmas időben (gr.kairosz) megsegíti. Még az Ő hírnevét is kockáztatja ezzel. Az egyik legfontosabb erénye a reménynek, hogy a konfliktuskezelés képességét közvetíti. A mennyei dolgok tisztelete a héber világban nagy szellemi alapelvvel bírt. A reménykedő hit, hidat épít a szükséges mennyei források és az egyház között. Istent tisztelni azt jelenti, hogy az Ő személye, beszéde és szellemi javai „súlyosak” a hívő szívében. A tisztelet minősít egy kapcsolatot. Héberben a „kabed” főnévi igenévből származik a tisztelet fogalom, amely azt jelenti, hogy súlyosnak, vagy nehéznek lenni. A tisztelet alapú gondolkodás nagyon fontos, mert ez határozza meg prioritásaidat és hitedet. És a hited határozza meg az életed színvonalát.

 

 

 

Dátum: 2017. december 09. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171209Isten nem változik, ezért rá minden korszak szentjei bizton számíthattak. Így van ez velünk is, akik valóban egy nagyon nehéz korszakban élünk, de Isten minket sem fog magunkra hagyni soha. Bár illúziót nem szabad táplálnunk a jövővel kapcsolatban, mert ha ez a mostani nemzedék meg nem tér, akkor Isten előbb-utóbb mindenképpen meg fogja ítélni azt a sok gonoszságot ami naponta történik ezen a Földön. Viszont ami Isten igéjében kijelentetett számunkra, azt bátran megragadhatjuk és abból reménységet meríthetünk. Isten a Babilonba deportált Júdaiaknak is csodálatos ígéretet adott, pedig ők fogságban voltak, akkor hogyne biztosítaná számunkra is ezt az ígéretet? „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jeremiás 29,11-13 Református új fordítás)

 

 

 

Dátum: 2017. december 2. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171202Isten nem azt mondta, hogy a remény és hit nem fontos, hanem, hogy a három közül a legnagyobb a szeretet, de mind a háromnak megvan a maga helye. Nem helyettesítheted például a reménységet szeretettel és nem helyettesítheted a hitet reménységgel. Reménységünk Jézus Krisztus befejezett munkájában van. A te válaszod a kulcs! Hogyan reagálsz ma abban, ami történik veled? Minden alkalommal, amikor szeretet általi hitben mozdulsz a következő mozgás egy gyűlölet ellenállás lesz! A te kitartásodon múlik, hová fordul a dolog! Jézus helyezte az újjászületéskor bensőmbe a szeretetet és én már most ebben járok. Amikor eljutsz ahhoz a ponthoz, hogy elfogadod a valóságot, ami a bensődben van: Isten el kezd munkálkodni, harcolni érted. Gyakran, amikor arról van szó, hogy betöltekezzünk Szent Szellemmel vagy fordulatot nyerjünk, sokan csak remélik, hogy majd egyszer megkapják ezeket. A hit jelen idő, a remény viszont jövő idő. Tedd hát a megfelelő időbe, tedd át a jelenbe!

 

 

 

Dátum: 2017. november 25. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171125Nincs gyors és kényelmes siker Isten kegyelme által. Hogyan állítja akkor Isten helyre a gyülekezetet az eredetihez? Nézz bele Isten szabadságának tükrébe. Ami törvényszerűség is egyben. Isten nem fog belenézni a TE tükrödbe. Amikor belenézel az Ő tükrébe, akkor megtanítja neked, hogyan kell a reménykedő hit által reformálni szellemi életedet. Isten minden reménye elérhető számodra, mert félre van téve. Remény tartalmazza a „dolgokat” de hit által kell meglátnod és a szeretet motivációjával lesz maradandó. Isten hite, reménye és szeretete több mint egy érzés. Ne próbáld kiérdemelni. Ne felejtsd el, nincs egyetlen dolog sem, amit a reménykedő hit ne tudna kezelni. Engedd meg Istennek, hogy harcoljon érted. Ne állj Isten és Góliátod közé. Nem létezik olyan szív, ami egyszerre képes arra, hogy figyeljen a rossz dolgokra, elmélkedjen a rossz dolgokon és közben meg higgyen is. Ilyen nem történhet. Ami a szívben történik belül, az a legfontosabb. „Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek értetek testvéreim, mint ahogy méltó is ezt tennünk, mert hitetek olyan nagyon növekszik és az egymás iránt való szeretetetek mindegyikőtökben annyira sokasodik.” 2Thess 1:3

 

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. november 18. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171118A hit ad valóságot annak, amiben reménykedsz. Ez már létezik a szellemi valóságban, de a te hited adja meg ennek személyességét. A hit tehát a reménység irrealitásainak megragadása, és azoknak a realitás területére való átvitele. A remény lehet teszt, lehet jövőre vonatkozó cél, lehet emberi várakozás és isteni jövőkép. A hívők reménye nem a saját képességeikben van, hanem Isten jellemében és ígéreteiben. Az Ő megbízhatósága az Ő hűsége, az Ő igéretei! Önmagában isteni reménység nem ad semmit, csak hit és reménységgel együtt tudsz megkapni szellemi dolgokat. Sehol nem olvassuk az Ú.Sz.-ben, hogy Isten meghallgatja, a reménység imádságát vagy arra buzdítana, hogy csak reménykedjünk. Hitünk alapja a remény. Mi Istenben és ígéreteiben hiszünk, nem a könyvben, nem a hitben, nem a reménységben. A reménynek nincs semmilyen produktivitása önmagában. Hited az, ami valóságot ad életedben a reménynek. A remény önmagában: nem belőlem jön létre, nem indítja fel Istent tettre, nem teszi megtörténté a remény tárgyát.

 

 

 

Dátum: 2017. november 11. Helyszín: Aatás Gyülekezt

20171111Cseréld le a vallásodat, túltanult vallási szabályaidat Jézus Krisztusra és lesz reményed. A reménykedő hit forradalmat hoz szellemi életünkben. Kétfajta reménykedő hit van: nyugvó és áramló. Reményteli dolgok állhatatossággal jönnek létre, mert a tűrés jutalmat hoz, s ez sokkal nagyobb, mint a fájdalom, ami megelőzi a sikert. Szentírás alapján reménykedsz-e valamiben? Reménykedsz-e a nem látott dolgokban? Reménységünket Krisztusban jelentette ki az Atya. Krisztus reményben születtünk, ajándékként kaptuk és a mennyben félre van téve részünkre. Anélkül vehetjük birtokba, hogy kiérdemeltük volna. Az elrejtett reményünk - szellemi állapotunk vonatkozásában - hitelesebb Isten előtt, mint mindennapi nyilvános hitéletünk. Reménységünk Isten ígéreteiben van. Amilyen az ember reménye, olyan az ember maga is. Aki az Istenben reménykedik, kegyelem veszi azt körül. Várom a reményem tárgya mögötti mennyei áldást, de nem, mint saját erőfeszítéseim eredményét, hanem mint Isten ingyen ajándékát. Az isteni ígéret keltette remény jelen van legbelsőbb gondolatainkban, viselkedésünkben és érzéseinkben. Istenbe vetett bizalom képes az elvárt jó dolgokat valóságba hozni.

 

Dátum: 2017. november 4. Helyszín: Aratás Gyülekezet

 

20171104Isten reménysége bizonyos mennyei javakra, vagy dolgokra való aktív, készséges várakozás. Voltaképpen a hit másik oldala. Ha van remény (transzcendens) akkor van hit. Ha nem ragadom meg a kész reményt, akkor nem lesz eredményem. Sajnos keresztények között is viszonylag ritka az arra való nyitottság, hogy kapjunk valamit Istentől. Szentírás visszavezet bennünket a teremtés előtti örökkévalóságba. Minden, ami Istenből jön, szeretetéből fakad. Isten feltétlen, örök, végtelen szeretete az emberi élet minden reményvesztettségéből ki tud emelni. Hit-remény-szeretet Isten kegyelmi ajándéka gyermekei számára. Az Ő örökkévaló kegyelmi megnyilvánulása fontosságunkat is kifejezi, ezért kimeríthetetlen a reménysége. Semmit sem tehetek hozzá, soha el nem veszíthetem és a Sátán sem fér hozzá, mert örökké jelentős vagyok. Az emberiség bizalma és reménysége nem abban a kompetenciánkban van, hogy tökéletesen tudnak teljesíteni, hanem Isten jellemében van. A hívők reménye nem a saját képességeikben vagy vágyaikban lakozik, hanem Isten jellemében és ígéreteiben. Mert az Ő megbízhatósága: az Ő hűsege és az Ő ígéretei! Előre elkészített és kimeríthetetlen remény vár ránk.

 

 

 

 

Dátum: 2017. október 21. Helyszín: Aratás Gyülekezet

 20171021Isten kegyelmének munkáját vesszük szemügyre, ami különleges készséget jelent, hogy képességét használja javadra, amelyet nem érdemelsz meg. Szó lesz az álomról, áldásörökítésről és a hit hallásáról. Salamonról, Józsefről, aki különleges képességeket kapott. József álmot nyert és elhitte. Akkoriban családjában megszokott módja volt Isten ilyen típusú közlésének. Ma kijelentés és bölcsesség szelleme adja a mennyei stratégiánkat, azaz álmainkat. Ha nincs kijelentésed és ígéreted (álmod), akkor mid marad? Egy bibliád tele betűkkel vagy rosszul értelmezett elvek? József engedelmeskedett álmának és egy géniusz lett, de testvérei nem engedelmeskedtek saját álmaiknak. Így, az ördög célpontja a kedvelt József lett. Sok embernél láttuk, hogy a megújulásaik nagy részét Isten adta, azonban megragadták a kegyelmet és azt mondták:”én leszek az álmom főszereplője”! Amit átalakulásnak véltek, az hanyatlás lett. Ami kegyelem vonatkozásában motivál, hogy József típusú, sáfárgondolkodású ember legyek, aki képes kijelentéseket (álmokat) konvertálni. József nem szabadulásért imádkozott, hanem a testvérei szívéért, hogy készek legyenek az áldásra, ha eljön a pillanat.

 

 

1. rész:

2. rész:

1. oldal / 5