Dátum: 2018. január 27. Helyszín:Aratás gyülekezete

20180127Isten kegyelmi programjához tartozik, hogy Krisztus dicsőségét láthatóvá tegye a keresztények életében. A jelen kor hívőinek többségéből hiányzik a dicsőségről való igazságok meglátása és az azokkal való azonosulás. Isten megnyilvánuló jelenléte nélkül nincs valóságos Istentisztelet. Egyház mostanra újra átélte az un. „Ikabod” jelenséget. Ez a hatás korrupt spirituális erőt eredményez a vezetők és a juhok életében. Ez a dicsőség feltartóztató ereje. Olyan, mint egy pókháló, amibe az emberek beleragadtak. Jézus keresztje a teljesítményalapú vallást múlttá tette és lecserélte a dicsőség szolgálatára, de a vallás munkája örömmel tartja életben. A vallási ideológia gyakran szövetséget épít ki a politikával. Ez a koalíció minden kultúrában megtörtént. Politikai erő egy láthatatlan mesterként stratégiát kínál az egyháznak.„…a falun kívül szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdezte őt, lát-e valamit?” Márk 8:23

 

 

 

 Dátum: 2018. február 10. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180210Megnéztük Isten célját az újszövetségi generáció számára. Azt láttuk, hogy ez a terv elsősorban az volt, hogy az új dicsőséges nemzedék betöltse azokat a célokat, amelyekért Ádám teremtetett, de nem tudott betölteni. Másodsorban Isten célja a hívők számára az, hogy visszafordítsa azokat a következményeket, amelyeket Ádám bukása okozott. A megváltott ember Istenség dicsőségébe való beemelése, már a teremtett világ előtt el volt határozva. Dicsőség prioritása az egyházban: Isten Fiának képéhez, imázsához való hasonlóság. A megigazított hívők dicsőségbe való bevonzása és megdicsőítése Isten végcélja. A 2Korinthus 3,3 mondja: „…élő Isten Szellemével írva…a szívnek hústábláira.” Szent Szellem szívre írással hozza létre a dicsőséges egyházát. A Szellem a toll, amely belénk írja személyesen Krisztust. Amikor az íróként munkálkodik bennünk Krisztus Szelleme, akkor lényünk mélyén érezzük a kenet (kenőcs) hatását. Így semmilyen lepel sem takarja el az arcunkat, megszabadulunk a vallásosság általi formalizmustól és az ideológiai keretektől. Egy tanítás információja képes ismeretet átadni, a kenet azonban magát az isteni tartalmat juttatja belénk. A keresztyén élet nem csak tanítások elsajátítását, hanem a Szellem kenetének belső munkáját és alkalmazását jelenti. Keresztény az, aki Krisztus követő, azaz felkent követő.

 

 

 Dátum: 2018. február 17. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180217Hogyan realizálhatjuk a kenetet sorsunkban? Bizalom által. A hit hozza működésbe a kenetet életedben. Abban az emberben, aki nincs újjászületve, nincs benne Isten természete és kenete. Krisztus (a felkent) feltámadása visszaadta az Isten hatalmát gyermekei részére. Újszövetség által Jézus Krisztus dicsőségébe fokozatosan vezet be bennünket a Szent Szellem. Szent Szellem nemcsak rajtad van, hanem már benned is. Csak Isten Szelleme tesz bennünket alkalmassá az újszövetség szolgálatára és ígéretei elfogadására, aki igazságot, kegyelmi ajándékot oszt meg velünk. Az egyház mostani korszakában a Szent Szellem képviseli és közvetíti az Atya dicsőségét, amely Jézus Krisztus. A dicsőség képes a természetünk lényegét átalakítani, hogy testben is képessé váljunk a vele való állandó együtt lakozásra. Szent Szellem erőteljesen elmagyarázza – kompromisszum nélkül –, hogy mire vagy képes a kenet által. Ő hatalmas jellem átalakító isteni személy. Isten jelenléte a szellemi indítékok számára végére mehetetlen állandó forrásokat biztosít részünkre.„…akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” (Róm 8:29—30).

 

 

 

Dátum: 2018. február 24. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180224Nem egy romantika alapján kellene nézni az egyházat, bezzeg az első században milyen fölkent emberek voltak. A keresztyén élet nem hitről és kegyelemről szóló tanítások elsajátítását jelenti, hanem a Szent Szellem felkenetésének hatalmas belső munkáját. Tisztában kell lennünk azzal, hogy Isten milyen munkát végez el bennünk az Ige és a kenet által. A kenet egy szuper-erő, mert mindig egy magasabb rendű mennyei információt közöl velünk. Isten kenete életminőségedet más kategóriába tudja vezetni. Teljesítő képességedet kiemeli az általánosból és megnövelheti. Most nem csak több tudásra, hanem több látásra van szükségünk a dicsőségről. Meg kell szabadulnunk a halált hozó, írott betűk fogságából és nem hihetsz jobban a cselekedeteidben, mint a megváltás tényeiben. A s’chíná/sekina arámi szó gyöke a héber sáchán. Jelentése letelepedni, valahol tartózkodni vagy be-lakni.

 

 

 

Dátum: 2018. március 03. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180303Sajnos hibáznak azok, akiknek nincs tudatosítva hitéletükben, hogy mennyei megtapasztalásaink idővel elhalványodhatnak. Amikor az ember csak a társadalmi vagy az egyházi szerepét akarja megélni, de a szellemi identitása részére nem lényeges, akkor hiába várja szellemi életére az eredményeket. Tisztázni kell önmagunkban először, hogy az újjászületés a szellemünket Isten edényévé és mécsesévé változtatta, amin keresztül az örökkévalóság és minden egyéb mennyei képességek be tudnak lépni életünkbe. Másodsorban pedig jövőnk attól függ, kik lettünk Krisztusban. Bibliaolvasást ennek a célnak kell alárendelni. Vagyis olyan szellemi képességek működését várjuk, amelyeken keresztül a Szellem képes tudtul adni velünk Isten jókedvének időszakát. Ez az un. most korszaka. Isten jelenléte elképzelhetetlenül forradalmasítani fogja a keresztény életet, szolgálatokat. A hívők egy része fel fog szabadulni a világ elnyomása és a kenet nélküli szolgálatok fárasztó behatásaitól. Új Istenélmények fognak megjelenni. A kenet képessége és célja, hogy visszahozzon a Szellem vezetése alá. Isten kenete a megkülönböztetés jele Istentől Rád vonatkozólag. A kenet kapcsolatának minősége függ az egyháztól is.

 

 

 

1. oldal / 3