Dátum: 2016. január 2. Helyszín: Aratás gyülekezet

0102

Kereszténységünk mozdíthatatlansága jelent egy mennyei állapot létrejöttét, fenntartását és hatását a hívő szellemi életére vonatkozóan. Isten elvárja Egyházától, hogy uralkodjon kommunikációjával a földön. Ekkor a szív kiválasztja, elhiszi és eldönti: mit tudsz megtenni, birtokolni és mivé válhat a hívő. Egyház úgy lett a mennyből eltervezve, hogy képes közvetíteni és kommunikálni a testé lett Ige valóságait.(Jn.1:14, Ef.5:26) Krisztus dicsősége pedig mindig a mennyei valóságot transzferálja. Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok (szenvedésetek) nem hiábavaló az Úrban. 1Kor 15:58

 

 

Dátum: 2016. január 9. Helyszín: Aratás gyülekezet

0109

Isten királyságában, királysági információcsere történik. Vallásban keveredés adódik a beszéd vonatkozásában. Így ez a mentalitás észrevétlenül kifosztja a hívőket. Úgy nevezem: „babiloni” nyelvjárás. Ők nem tudták, olyan magasra építkeztek nyelvükkel, hogy az egészet Isten meg fogja szüntetni. Mert nem mehetsz egy bizonyos ponton túl olyan kommunikációval, ami nem az Isten királyságának nyelvezete. Amikor Izrael kémeinek Isten megmutatta Kánaánt, akkor vissza akartak menni a rabszolgaságba. A szolga attitűdből építkező nyelvjárás nem fog tudni soha bemenni az ígéret földjére, mert nem párosítja az evangéliumot (jó hír) Isten hitével.

 

 

Dátum: 2016. január 16. Helyszín: Aratás gyülekezet

A mi generációnk megláthatja Krisztus dicsőséges egyházának ígéreteit. Az elménk nem képes bevenni őket, mert korlátolt az ígéretek pedig gigantikusak. Isten kész egyházát tovább vinni abból a holtpontból, amelyet jelenleg megtapasztal. A hit provokatív és nevetségesnek tűnő beszéde kapcsol bennünket Isten kész ígéreteink visszaszerzéséhez. Ha a hívő szíve nincs megújítva Isten „rhéma” beszéde által, akkor nehezen fogja elfogadni a helyreállított ember beszédének kapacitásait. Sajnos az Egyház nem követte azokat az alapelveket, amelyeket Krisztus lefektetett. Nekünk nemcsak úgy kell beszélnünk, ahogy Isten beszél, nekünk úgy is kell gondolkodnunk. „Ne dobjátok el hát bizodalmatokat (szólásra való szabadság), amelynek nagy jutalma (kompenzáció) van.”Zsid.10:35

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. január 23. Helyszín: Aratás gyülekezet

A hit azt tudja megragadni és valósággá tenni, amelyet Isten szava teremtett. A hit bizonyosság, meggyőződés és beszéd. Amiben hiszünk, az az örökké való birodalomban van, nem a körülöttünk lévő világban. A hit ott kezdődik, ahol Isten szándéka (gr.rhema) ismert. Az egyház gyakran ennél a pontnál téveszti el. Világ rendszere kiképzi az embert a hitetlen metodikára. Ez korlátozás. A sötét oldal célja, hogy az egyház ne hirdesse ennek jelentőségét. Lassan át fog alakulni az egyház beszéde Énok alapján szakadást okozókra és Szent Szellemben imádkozó emberekre. Minta erre Izraelnek hibája: kislátókörű identitást vesztett hadsereg volt a stratégiai pillanatban. „ Lásd: elkezdem átadni neked Szihont és az ő földét; kezdj hozzá, foglald el azt, hogy az ő földje örököd legyen.” 5Móz 2:31

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. január 30. Helyszín: Maranatha gyülekezet Ózd

01301A pozíció jelenthet befolyásolást, elhelyezést, tekintélyt, hadászati felállást. Isten az embert nem csak képére és hasonlatosságára teremtette, hanem a földön pozícionálta, helyzetbe hozta. A sátán tudja, hogyha megtarthat téged egy hamis pozícióban, akkor olyan helyen tart, ahol a legbefolyásosabb! Ezért vigyázz, ne hozz le gondolataidat, terveidet alacsonyabb szintre, mint ahogyan azt Isten elgondolta. Amikor élő igébe (gt.rhema) vetett hitben kezdesz gondolkodni és egyben beszélni, akkor befolyást kapsz dolgok fölött. Így elkezdődik az új életben való felnövekedésed és helyes önképed kiépítése. Ez az új élet jelent: valamivé válást és egyben transzcendens hatást. „Sámuel pedig fölnevekedett, az Úr volt ő vele és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott esni.” 1Sám 3:19

 

 

Dátum: 2016. január 30. Helyszín: Aratás gyülekezete

0130Ádám bűnbeesése előtt intelligenciáját, világképét Istentől kapta. A bűn következményeként az ember Sátánhoz hasonlóan felfuvalkodott. Magasságossal egy rangra próbálja emelni önmagát. Ez magában foglal minden olyan felfogást, amely felmagasztalja önmagát Isten ellenében. Szentírás úgy definiálja ezt a jelenséget: megtévesztett világkép, logika. Az ember élete során összegyűjt tudást, ez az, amiben az ember hitét helyezi. Ha hagyjuk, akkor az evangélium világossága beemeli szívünket az igazság által gondolataink megtisztításához és kulcsot ad ahhoz, hogy kitörhessünk sérelmeink, függőségeink kötelékeiből. „Az az örömhír, amit hirdetünk, mégis el van takarva és érthetetlen egyes emberek számára. De csak azoknak, akik a teljes pusztulás felé mennek. 2Kor 4:3 EFO