Dátum: 2017. augusztus 05. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170805Isten szívében az eklézsia, a kihívottak serege van középpontban. Eklézsia jelentése: kihívni. Nem egy légüres térbe hívott el bennünket Isten, hanem Isten királyságába. Az egyház Krisztus teste, teljessége, akik be vannak teljesedve Ő benne. Meghatározott és speciális céllal, felruházva Krisztus Szellemétől.  Vajon látod-e úgy az egyházat, hogy be van teljesedve? Szent Szellemtől lett beteljesedve. Szent Szellem nélkül nincs egyház, azaz kihívottak serege. Valódi egyházban a tagok belemerültek Isten Szellemének munkájába. Aki pedig be van merítve, azt a Szellem itatni szeretné. Mindnyájan egy Szellemmel itattatunk meg. Én azt gondolom, hogy azért töltötte be az egyházat a Szent Szellem, hogy egység jöjjön létre a fej és a tagok között. Az egyház egysége miatt betöltötte a teljességgel. „Hiszen mi is valamennyien egy Szellemben egy testbe meríttettünk be, zsidók is, hellének, rabszolgák is, szabadok is, mindenkitt egy Szellem itatott át.” 1 Kor.12:13 Csia
 
 
 
 
 

 

Dátum: 2017. augusztus 12. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170812Újraformálni egységünket Krisztussal létfontosságú. Amikor Krisztus ismeretéről szólunk, akkor arról beszélünk, hogy szellemi ismerettel rendelkezünk kijelentés útján. Így lett beleérző tudásunk Krisztussal való közösség által. Ha az embereknek nincs ismerete, nem jutnak el bizonyos szellemi dolgokhoz. Krisztusról való belső meggyőződésünk és kinyilatkoztatásunk mértékében működhetünk Ő benne. Isten természete Krisztusban tud birtokba venni bennünket. A gyülekezet nem arra való, hogy az emberek elrejtőzzenek Isten szeretete és elhívása elől. Ha megsebesültél tisztítsuk ki, hogy meggyógyulj. De sajnos sokak már 20 éve szórakoznak ezzel. Sokszor megpróbálunk szellemi dolgokat működtetni, ami csak Krisztussal való részesedés által lehetséges. Ehhez, csatlakozni kell a fejhez először, majd egységet kiépíteni vele, végül az egyház rendeltetését megérteni.

 

 

 

Dátum: 2017. augusztus 19. Helyszín: Aratás Gyülekezet

 20170819 nAz üzenet nem a testvérek szellemi igényének kielégítése (mélység, magasság, szélesség, hosszúság) szempontjait veszi figyelembe. Célja szubjektíven elmondani, mivel van Nándornak szíve megterhelve Krisztustól. Nem tanítás. Bár hallgathatunk bármilyen vagy bármennyi tanítást Krisztus testében, sőt élvezhetjük is Isten „tálcán hozott almáját”, azonban ha nem vagyunk Isten tekintélye alatt belülről származó engedelmességben, SOHA nem valósul meg a szeretet alapú közösség Istennel és testvéreinkkel. Meddő keresztények leszünk Isten kegyelmének szűk áradásában. Ha nincs folytonos kapcsolatunk Isten felelősségteljes tekintélyével, soha nem lesz igazán Úr az életünkben. Mert nem tudjuk Úrnak hívni Jézust, csak élő kapcsolat által. Szent Szellem prioritásában ez a legfontosabb.

 

 

 

 

 

 

Dátum: 2017. augusztus 19. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170819 rÚjjászületéskor ösztönösen fejlődni szeretnénk. Az egyház identitását vesztett nép akkor, ha nem hiszi el: királyok és papok képviselete is lett. A felnövekedésünk nehézségekkel jár, amelyekkel szembe kell néznünk. Ezt nevezi a Biblia pusztai korszaknak. Nem takargathatjuk fájdalmainkat, vétkeinket, szégyeneinket Istenünk előtt. Általánosan, ha sikert érünk el, azt hisszük tudjuk, mit kell tenni innentől. Ha az életben nem bukdácsolunk gyarlóságainkban, vagy egy zseniális projektünk nem „dől dugába”, akkor nem leszünk nyitottak a változásra. Nehezen ismerjük be kudarcainkat, pedig kudarcainkon keresztül ismerjük meg gyengeségeinket, sőt azt a jövőt, amelyben Isten segítsége tárulkozik fel. Ha elfogadjuk szenvedéseinkben Isten segítségét, gyorsan kivirágzunk! A puszta terápiává válik Isten kezében, amiben megmutatja, mit fektetett belénk Krisztus szenvedései által.

 

 

 

 

Dátum: 2017. augusztus 26. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170826 kIsten Szellemének törekvése, hogy Úrrá tegye Krisztust életünk összes területén. Az egyház (ekklészia) legfőbb célja Krisztussal való közösség megélése és a vele való egyesülés. A tényleges egyház megvalósítását célul kitűző közösségek sorsát nemcsak az öröm jellemzi, hanem az érte való szenvedés is. Korai egyház tagjai függtek a Szent Szellemtől és ennek következményei meghatározták annak életét és szolgálatát. Ezek után válhatunk képessé arra, hogy hatékonyan tudjunk egymáshoz kapcsolódni, ugyanis Krisztus a kapcsokon és a kötelékeken keresztül is működik. A közösségi alkalmaink legfőbb célja a Szent Szellembe való bemerülés és a hálaadás kiáradása. A Szent Szellemmel való közösségből épülhet ki minden hívő kapcsolata az egyház életében.

 

 

 

Dátum: 2017. augusztus 26. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170826 lSzentírás alapján olyan az ember, amilyen szíve állapota. A szív nemcsak az érzelmeknek, értelemnek, hanem az egész életünknek a forrása. A szív tehát nem azonos a lélekkel. A szívet a megtérés után is vissza próbálja szerezni a gonosz szellemvilág. Ezért fontos szívünk állapotára és központi szerepére hangsúlyt tenni, mert különben nem tudjuk megvédeni magunkat. Ha az Isten beszéde újra és újra nincs a szívbe beplántálva, akkor befolyásolhatóak vagyunk. Ekkor imádságainkat és szellemi életünket nem az ige hatása alakítja, hanem szívünk önálló elgondolásai. Dávid megvizsgálta, majd felelősségre vonta saját szívét. Felismerte, hogy gonosz szellemi erő befolyása alá került, így szívén keresztül nem tud bekapcsolódni Isten irgalmába. Tudta, hogy az irgalommal teljes hívő, Isten jóvátételére van ráutalva, így állandóan meg tudja erősíteni a belső emberét. Ezért szívét újra átadta az isteni irgalom mennyei segítségére és megtapasztalására.