Dátum: 2017. december 2. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171202Isten nem azt mondta, hogy a remény és hit nem fontos, hanem, hogy a három közül a legnagyobb a szeretet, de mind a háromnak megvan a maga helye. Nem helyettesítheted például a reménységet szeretettel és nem helyettesítheted a hitet reménységgel. Reménységünk Jézus Krisztus befejezett munkájában van. A te válaszod a kulcs! Hogyan reagálsz ma abban, ami történik veled? Minden alkalommal, amikor szeretet általi hitben mozdulsz a következő mozgás egy gyűlölet ellenállás lesz! A te kitartásodon múlik, hová fordul a dolog! Jézus helyezte az újjászületéskor bensőmbe a szeretetet és én már most ebben járok. Amikor eljutsz ahhoz a ponthoz, hogy elfogadod a valóságot, ami a bensődben van: Isten el kezd munkálkodni, harcolni érted. Gyakran, amikor arról van szó, hogy betöltekezzünk Szent Szellemmel vagy fordulatot nyerjünk, sokan csak remélik, hogy majd egyszer megkapják ezeket. A hit jelen idő, a remény viszont jövő idő. Tedd hát a megfelelő időbe, tedd át a jelenbe!

 

 

 

Dátum: 2017. december 09. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171209Isten nem változik, ezért rá minden korszak szentjei bizton számíthattak. Így van ez velünk is, akik valóban egy nagyon nehéz korszakban élünk, de Isten minket sem fog magunkra hagyni soha. Bár illúziót nem szabad táplálnunk a jövővel kapcsolatban, mert ha ez a mostani nemzedék meg nem tér, akkor Isten előbb-utóbb mindenképpen meg fogja ítélni azt a sok gonoszságot ami naponta történik ezen a Földön. Viszont ami Isten igéjében kijelentetett számunkra, azt bátran megragadhatjuk és abból reménységet meríthetünk. Isten a Babilonba deportált Júdaiaknak is csodálatos ígéretet adott, pedig ők fogságban voltak, akkor hogyne biztosítaná számunkra is ezt az ígéretet? „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam.” (Jeremiás 29,11-13 Református új fordítás)

 

 

 

Dátum: 2017. december 16. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171216Amivé válhatsz a reménység mentor programja által, az a Te ajándékod Istentől. Néhány mentori kapcsolat egy adott időszakra vonatkozik, de ez, egy teljes egész életre. Isten a szellemi valóságokon keresztül pártfogoltjait alkalmas időben (gr.kairosz) megsegíti. Még az Ő hírnevét is kockáztatja ezzel. Az egyik legfontosabb erénye a reménynek, hogy a konfliktuskezelés képességét közvetíti. A mennyei dolgok tisztelete a héber világban nagy szellemi alapelvvel bírt. A reménykedő hit, hidat épít a szükséges mennyei források és az egyház között. Istent tisztelni azt jelenti, hogy az Ő személye, beszéde és szellemi javai „súlyosak” a hívő szívében. A tisztelet minősít egy kapcsolatot. Héberben a „kabed” főnévi igenévből származik a tisztelet fogalom, amely azt jelenti, hogy súlyosnak, vagy nehéznek lenni. A tisztelet alapú gondolkodás nagyon fontos, mert ez határozza meg prioritásaidat és hitedet. És a hited határozza meg az életed színvonalát.

 

 

 

Dátum: 2017. december 23. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171223Hogyan tudunk összekapcsolódni Krisztussal kudarcaink közepette? Hogyan tudunk megváltoztatni dolgokat a természetfeletti remény által? A megújult gondolkodás nagyon fontos, mert a gondolkodás határozza meg a hitedet. És a hited határozza meg az életedet. A reménynek a hit ad valóságot. Te nem kapcsolódhatsz semmivel, ami Istennel kapcsolatos, a hit hatása nélkül. Az alap az, hogy a reménységem Jézus Krisztus befejezett munkájában van. Reménység abban, amit Jézus elérhetővé tett számomra az Ő kegyelme által. A kudarc a keresztényeket is megalázza. Ha cselekszel és győzöl, az csodálatos! Ha cselekszel és elbuksz, az fájdalmas. De a kudarc az is, ha nem teszel semmit! Mert a legjobb tanár éppen a kudarc. Folyamatosan emlékeztetni kell ezekre a keresztyéneket, mivel olyan könnyű visszacsúszni a természetes világ adta nehézségekbe. A belső ember megerősítése nélkül, nehezen dolgozzuk fel, hogy mindenkinek vannak gondjai, problémái. Vannak nehézségek, érnek kudarcok, kisebbek, nagyobbak, hol ritkábban, hol gyakrabban, de érnek. Az, hogy ezt hogyan kezeljük, elsősorban a megküzdési módszereitektől függ. Az üzenet célja, hogy ne kezdjetek el ezek után félni a kudarcoktól, mert akad majd még belőlük. De éppen ettől izgalmas az élet és ezek adnak lehetőséget arra, hogy fejlődjetek, és értéket teremtsetek saját és mások életében.

 

 

Dátum: 2017. december 30. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171230Ha azt kérdezem, miben van a legnagyobb lehetősége az egyháznak? A válaszom: A kegyelem trónjánál való részesedésben. Ehhez az út csak a bárány vérébe vetett hit által lehetséges. Krisztus valóságos vére az eszköz. A megváltásunkról való gondoskodás teljesen Isten kegyelméből fakad. Isten kezdeményezte szuverenitásából. Krisztus eleve elrendeltetett a világ kezdete előtt és óta. A hívőnek van egy vérrel hintett engesztelési helye Isten trónusánál. A kegyelem munkája itt alakít át bennünket a vérbe vetett hit által. Bármit, amit a hívő kap az Atyjától, Krisztuson, a főpapon keresztül adja át. Krisztus transzformáló vérén keresztül kapjuk, amellyel a trón meg van hintve. Ebben a korszakban az ítélet célja Isten eredeti tervéhez való visszarendeződés. Létezik: múltbeli, jelenbeli és jövőbeli ítélet. Krisztus meg fogja jutalmazni az övéit a királyságáért végzett hűséges szolgálatukért. Ez fogja meghatározni pozíciójukat. Az engesztelés kollektív, de fontos fönntartani az egyensúlyt, mert korlátozott az alkalmazásban! „Ha alaposan megvizsgálnánk magunkat, akkor nem kellene ítélet alá kerülnünk és büntetést kapnunk. Amikor azonban az Úr ítél meg, akkor azért fegyelmez bennünket, hogy megmutassa a helyes utat. Azért teszi ezt, hogy ne kelljen véglegesen elítélnie bennünket a hitetlen emberekkel együtt.” 1Kor 11:31

 

 

 

1. rész:

2. rész: