Váradi Norbert: Ne erőlködjünk!

 2018. május 12. Aratás gyülekezete

20180512

Személyiségünk Krisztusi mivoltát korunk egyházának általánossá váló gondolkodásmódjával szemben nem a lelki erő hordozza, de még csak nem is motivációs vagy önmegvalósító szolgálatokon elsajátított valami, hanem az ember láthatatlan központi része, amelyet a Biblia felülről született szellemnek nevez. A lelki (gr.pszükhikosz) embert a Bibliában mindenhol elmarasztalják. Viszont a kegyelem személyiségünkre ható benső munkában az új ember bele van gyökerezve Isten láthatatlan jelenlétébe, ami védelmet és biztonságot jelent számára. Ekkor a lelki-testi erőlködés ismeretlen lesz számára. Ezért fontos tudatosítanunk, hogy a lelki ambíció nem csak egy érzelem, hanem mélyebbről, a szívből tör elő. A valódi hit munkája azt jelenti, hogy a szív kimozdul Istentől elszakadt érzelmi állapotából. Ekkor rátámaszkodik Isten beszédére, amely új és biztos alapot tud nyújtani szellemi életére nézve. Egy szellemi ember nem erőlködik Isten jelenlétében vagy szolgálatában.