Nochta Pál, Aratás gyülekezet, 2012. január 7.

120199A belső megújulás vagy áldások megjelenése elsősorban nem ember vagy időfüggő, hanem tiszteletfüggő. Isten igéjének respektálása elvárás és nem javaslat. Ez lehetőséget teremt arra, hogy Jézus Krisztus tudományából és ismeretéből egyre mélyebben részesüljünk. Ezért töltünk időt azzal, hogy meghatározzuk, mi is az Úr tisztelete. „És ez igék, amelyeket e mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben. V.Móz.6:6”

 

 

 

 

Váradi Norbert, Ózd, 2012. január 8.

12011Ádámon keresztül jött létre a bűn, a halál, a kárhozat, Jézus Krisztuson keresztül pedig az irgalom. Az isteni irgalom jelentése jóindulat, könyörületességtől, együttérzéstől megindítva lenni. Irgalom az egyik legerősebb görög szó a szánalomra, együttérzésre. A teljességbe vezető úton helyesen haladni és fejlődni az isten igazsága és irgalma segíti lelkünket. Különbség van emberi jóindulat és isteni együttérzés között. „Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára” Pld. 3:3

 

 

Tóthné Kállai Klaudia, Aratás gyülekezet, 2012. január 15.

12016Az Atya elküldte Fiát, hogy meg tudjuk Őt ismerni, egy valóságos ismerettel. Különbséget teszünk a megismerés és az értelemszerű tudás közt. Amikor a Szentírás isteni tudásról vagy megismerésről beszél, az a Krisztus valóságos ismeretéről szól. Mi is történik a Krisztussal való találkozáskor? Krisztus kilép az elrejtettségéből. Azonban ez az ismeret nem tárgyi és gondolati megismerés, hanem már személyes közösség. Mit is jelent a közösség? Egyrészt részesedés, másrészt érintkezés, kapcsolat, közellét. Mivel a közösség érintkezés, benső kapcsolat, ezért annak befolyással kell hatnia ránk. A valóságos Istentisztelet célja, közelebb kerülni Krisztus ismeretéhez.

 

 

Várkövi Krisztián, Aratás gyülekezet, 2012. január 21.

12015Az engesztelés lényege, hogy megkapjuk mindazt az elfogadást és kegyelmet, amely Istentiszteltünk sikeréhez szükséges. Krisztus adja a kegyelm erejét, de nekünk, kell arra használni, hogy megszenteljük magunkat az Ő vérében való hit által. A mennyei javakat Urunk vére biztosítja részünkre. Az újszövetség vérének szerepéről való megértés hiánya, végzetes tévedéseket eredményezhetnek.

Váradi Norbert, Mezőkövesd, 2012. január 28.

12012Minden áldás alapja, Ábrahám atyaságának áldása. Amikor egy generáció nem tiszteli, nem értékeli Ábrahám szellemi atyaságát, akkor az áldás nem lesz adaptálható. Tulajdonképpen szellemi és erkölcsi zsidóvá kellene válni a szív körülmetélése folytán. Amikor ezt nem látjuk be, a gyülekezetek megrekednek, vagy a férfiak bezárják a szellemi nyitottságukat, képességüket, majd testivé válnak, így nem tudnak belefolyni a gyülekezeti életébe. Ő olyanokat keres, akik hajlandóak megfizetni az áldás árát azért, hogy megtanulják, hogyan válhatnak férfiakká, erőteljes vezetőkké, atyákká, akiket Isten emel majd fel.

 

 

Nochta Pál, Mezőkövesd, 2012. január 28.

12014A Nehémiás nevével fémjelzett újjáépítés kettős jelentőséggel bírt. Egyrészről a szellemi és erkölcsi restaurációt jelentette, másrészről az ígéret földjére való visszatérést. Ennek mondanivalójának megértése nagy segítséget jelent a férfiak szellemi erejének felépítésében. Mára a keresztényi formalizmus, materializmus és a férfiak passzivitásának hatására, az inspiratív keresztény ember rendeltetése homályba veszett, a Szellem kijelentéséből származó ismeretek relativizálódni látszanak.

 

 

 

Tóth Lajos, Mezőkövesd, 2012. január 28.

12013Amikor a férfi Isten felé orientálódik, biztosítva lesz a szellemi sikere. Az exodusban láthatóvá válik a szellemi siker alapja a 12 kém munkásságában. Jozsué és Káleb rendíthetetlenül a szellemi inspiráció (belső látás) emberei voltak, és ez a férfias karakter a szellemi krízisben mutatkozott meg. Ami igazán fölemeli a férfit, hogy Istenbe veti bizodalmát, ekkor a belső erőt teszi potenciáljának. „Ti, testvéreim, Izsák vonalán ígéret gyermekei vagytok!” Gal 4:28 (Csia)