Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. július 6.

13078Az áldás vízió is, amely a megváltás képének a belső birtoklása. Életünkről alkotott vízióink be vannak írva elménkbe, szívünkbe. A tudatalattiban (szív) lévő átok szabotálni fogja a körülményeidet, hogy egy bizonyos szinten tartson. Ha megváltattál, jogod van győztesnek lenni. A jogaink felől való tudatlanság meggátol a megigazulásra épülő sikered felől. A dolgok csak addig léteznek a természetesben, amíg a szellemben léteznek. Ő felcseréli azt, ami Neki van azzal, ami nekünk van. A hited egy kapcsoló ehhez. Neked aktivizálnod kell az áldást hited által. „Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma (reménye) az Úr.” Jer 17:7

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2013. július 14.

13077Az egyik óriás, amely meggátolja az örökség átvételét az előző generáció által kiépített vallási erősségek. Ennek a kovásznak legmegtévesztőbb jele a bigottság. Isten iránti buzgóságot hoz létre kijelentés alapú Isten ismeret nélkül. A „kovászt” természeténél fogva a legbonyolultabb eltávolítani, helyrehozásához szellemi kulcsok szükségesek. Működése állandóan befolyásol a szívben kiépített magaslat által. Célja hogy ne támaszkodjunk Isten szellemének vezetésére. Azzal bátorít folytonosan, hogy már úgyis ismerjük Isten véleményét életünkre vonatkozóan. „És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engemet; szíve pedig távol van tőlem.”Mt.15:4

 

 

Nochta Pál Attila, Aratás gyülekezet, 2013. július 20.

Isten amikor az ő igéje által szól hozzánk, gyakran felkavarodik a lelkünk és a szívünk. A Máté 10, 34-39 szerint meghasonlás történik a házban (vagyis bennünk) a 13074régi familiális és vallásos de amúgy istentelen értékek összeütköznek a bensőnkben. Fontos, hogy ilyenkor jó döntést hozzunk ami azt jelenti, hogy alárendeljük magunkat az ige tekintélyének és akkor az ige erejével győzni fogunk Sátán minden ereje fölött a saját életünkben. A győzelem elérése érdekében fontos szempont az Isten iránt való engedelmesség, amely ma a látható egyházban csupán szavakban van jelen.

 

 

Suha László, Recsk, 2013. július 21.

13073Ebben a rövid bizonyságtételben arról hallhatunk, hogy szükségünk van átrendeződésre, változtatásra az életünkben, amely azzal jár, hogy ki kell dobnunk az életünkből minden olyan régi értéktelen szemetet (rossz berögzöttségeket, téves gondolkodást, stb) amely nem Istentől van.

 

 

Nochta Pál Attila, Recsk, 2013. július 21.

13075Meg kell értenie minden hívőnek, hogy már nem a 90-es évek korszakában vagyunk, ez egy más korszak, egy új korszak, amelyben új és friss kijelentésekre van szükségünk Istentől, hogy ebben a jelenlegi korszakunkban is győztesek legyünk. Innunk kell tehát az új borból, amely Isten friss kijelentése a belső emberünk számára, hogy győzni tudjunk. "Ezt tette Jézus a jelek kezdetéül a galileai Kánában és ezzel kinyilvánította (láthatóvá tette) dicsőségét és hittek benne a tanítványai." Ján.2:11

 

 

Tóth Lajos, Recsk, 2013. július 21.

13076Sok kétségbeesett imádság nem más, mint a hitetlenség beszéde. Mi gyakran ennél a pontnál tévesztjük el, mert érzéseinkben hiszünk. Sokszor akkor volt a legnagyobb hited, amikor a legkevésbé érezted. Pál egyik nehéz útja során Krisztofániát élt át. Urunk azt prófétálta neki: be fogja végezni küldetését. A győzelem Krisztus, nem pedig mi vagyunk. Az Úr megajándékozta Pált, hogy elérjen céljába. Így nekünk is folyamatosan fenn kell tartanunk azt a kijelentést vagy ígéretet, amelyet Krisztus helyezett belénk. „Azért legyetek jó bizakodással (jókedvűek) férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan szólt nekem.” Apcs 27:25 (Vida)

 

 

Olah István, Aratás gyülekezet, 2013. július 27.

13072A kultuszokat könnyű felismerni, de a vallásos szellem szinte minden ébredést vagy gyülekezetet kitérített szellemi növekedéséből. A vallásos buzgóság attól függ, hogy miért is vagyunk buzgók Isten iránt. Kereszténység csak akkor tud vonzóvá válni, ha jelen van Isten forró jelenléte, amely nem a templom hideg köveivel azonos. „És kijővén Jézus a templomból, tovább ment és hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig monda nekik: Nem látjátok-e mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt kő kövön, mely le nem romboltatik.” Máté 24:1

 

 

Bárdos Zsuzsa, Aratás gyülekezet, 2013. július 29.

13071Izrael népe az ígéret földjének megkémlelése után hatalmas érzelmi krízisbe került, lelkük felháborodott, félelmeik akadályként álltak előttük. A kulcsfontosságú helyzetben a lelkiállapotuk megakadályozta azt, hogy hallják Isten szavát, és azt a maguk helyzetértékelésével szemben, a siker kulcsaként elfogadják. Ők veszítettek. Az ígéretekért való mindennapi küzdelmeinkben a lelkünk irányítani szeretné sorsunkat, sok keresztényt kiütve a hitpályáról. A döntő szó a küzdelmeinkben is legyen az Úré. „Így beszélének neki, és ezt mondák: Elmentünk arra a földre, amelyre küldöttél minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse! Csakhogy erős az a nép, amely lakja azt a földet.” 4Móz 13:29