20220709

 2022. 07. 09.

Ádám felelőtlen kormányzása miatt szelleme elszakadt Istentől, ezért zajlott le az emberiségben ekkora nagy változás. Jelenlegi korszakunkban a föld területén a fő uralom nem az Isten királyi uralmáé, hanem a sátán királyságáé. Most még rejtetten van jelen Isten királysága. Ez nem azt jelenti, hogy a sátán királyságának nagyobb az ereje, mint az Isten királyságának, hanem ez az Istennek az önkorlátozásából fakad. A királysági példázatok egyik célja, hogy a fiak, vagyis az újjászületett emberek, akik már Isten gyermekei, kinyilatkoztatás által megértsék annak rejtett titkait. A példázatok másik célja, hogy a „a szüzek” kiolvassák belőle maguk számára a korszakukhoz tartozó helyes mentalitás üzenetét. Királysági gondolkozás szemléletmód váltást, előrelátást és átalakító gondolkozást eredményez.

 

 

 

 

20220716

 2022. 07. 16.

Istennek van egy örökkévaló királysága, és ez az örökkévaló királysága ez királyság. Függetlenül attól, hogy a földön, vagy az univerzumban mikor milyen szinten tapasztalható. Tulajdonképpen az egész üdvtörténetnek, ami eddig zajlott annak nem más a célja, mint az Isten királyi uralmának az előkészítése egy kiélezett területen. Tulajdonképpen egy ki- és megmenekülésről szól az egész üdvtörténet, mert az Ige azt hirdeti, hogy jön Isten királyi uralmának ítélete (megrázása) a földre. Amikor az Isten ítélete (megrázása) eléri a földet, akkor az a kérdés, hogy ki alakul át kegyelem hatásra Istenivé. Isten királyi birodalma közeledik felénk egyre erősebben és ez az evangélium fog hirdettetni.

 

 

 202207232022. 07. 23.

Jézus Krisztus a magvető példázatában kifejti, hogy a királyság magon (királyságról szóló örömhír) keresztül működik Bennünk. Felszólít bennünket, újjászületésünk után is az Isten Igéjébe vetett hit alapján, azaz a belénk vetett mag hatása által cselekedjünk és éljünk. Amivel Isten bennünket meg akar áldani, az a belénk vetett magján keresztül érthető meg. Isten magja tartalmazza a válaszokat és megoldásokat minden gondunkra és problémánkra. A Szent Szellem az, aki által Isten szól. A Szentírásban lévő láthatatlan szellemi javakat akkor tudjuk elfogadni, ha tanulmányozásakor szól hozzánk az Úr belső fülünkön keresztül. Ezt nevezzük spirituális hallásnak. Az istenfélő hívők alárendelik magukat Istennek belénk ültetett magjának, mert tudják, hogy az az Úr jelenlétét, természetét, erejét hordozza, és a hit tárgyait, Isten magjából lehet megragadni.

 

 

202207302022. 07. 30.

Mára az egyházban is a legtöbb probléma gyökere az individualizmus lett. Ez a legnagyobb gyökérprobléma. Hatása beláthatatlan torzulást eredményezett a közösségekben. Isten az újjászületett emberről egy közösséghez tartozó személyben gondolkodik. A megváltott emberben lévő szellemi értékek az Atya érdekeinek harmonizálására törekszik. Ez szemben áll az individualizmussal, mely az egyén érdekeit az Isten akarata (amelyet hangjával közöl) fölé emeli. Isten pásztorlásának hiánya az utolsó időket jellemző stressz, aggodalmaskodás mellett, Isten királyságának szerepének nélkülözése lett általános. Vagyis az, hogy az emberek nem élnek Isten akaratának alárendelt módon. Valójában életük súlypontját nem Isten királyságába helyezik, ezért a valódi szellemi értékekkel képtelenek személyes közösségre.

 

 

202208062022. 08.06.

A királysági példázatok egyik célja, hogy az elhívottak megértsék annak rejtett üzenetét, titkait. A példázatok másik célja, hogy a „tömeg” kiolvassa belőle maga számára üzenetét. A királysági paradigma állandó fejlődést eredményez. Változás nélkül nincs haladás, és aki nem akar keresztényként felnőni a gondolkodásában, értékítéletében és beszédében, az nem tud majd érvényesülni. Ez azt jelenti, hogy minden problémát a gyökerektől fogva, a láthatatlan birodalomban kell megoldani oly módon, hogy elsősorban Isten igéjéből megérintett szavakkal dolgozol bensődben. A figyelés a hallás általi értés kezdete. Kiüresedettek leszünk, ha az „lstentapasztalás” elmarad. A szellemi és lelki ismeret nem azonos. A hallás általi értésnek több fokozata van. Első szint az érzékeléssel kezdődik, következtetéssel és egyedivé tétellel folytatódik.

 

 

1. oldal / 4