Dátum: 2016. december 3. Helyszín: Aratás gyülekezet

1203Az üzenet célja: megismerni fiúságunkat és hozzáférni az előre eltervezett dolgokhoz. A korszakok előtt Isten elhatározta, hogy Fiának képéhez fogja hasonlóvá tenni egyházát. Azzal a céllal, hogy teremtett javait elérhetőek legyenek Isten fiai számára. Isten képessége és természete bennünk összefügg a fiúságunkkal. Isten eredeti terve, hogy egyháza Isten fiaiként hatalommal képviselje Őt és dicsőségét sugározza a földi pályáján. Ha a hívőnek nincs kijelentése és ismerete arról, hogy ugyanaz a természet van bennünk, ami fiában van, akkor Krisztus természete sose tudja birtokba venni őt és nem nyílik meg előtte mindaz, amelyet Isten előre eltervezett. A megváltás és újjászületés nem garantálja és termi meg fiúságunk gyümölcseit. Feladatunk, hogy engedjük a fiúság szellemének munkáját bennünk. A gát, hogy mire juthatnak Isten fiai a Szent Szellem által, ismeretük korlátaiban keresendő.

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. december 11. Helyszín: Maranatha gyülekezet Ózd

1211Újjászületésünk eredményeképpen új természet jött létre a hívőben. Ennek munkája jelenünkben az, hogy megismertesse fiúságunkat. Azt, hogy kik is vagyunk voltaképpen. Az elme megújulása azt jelenti, hogy visszatérünk Isten fia képmására. Látod azt, aki leszel. A teremtésben Isten nem nyugodott addig, amíg létre nem hozta saját képmását. Csak a hetedik napon nyugodott, miután a hatodik napon létrehozta az Ő képének földi nagykövetét. Újszövetség célja, hogy örököseként részesedjünk előre eltervezett javaiból. Minden, amire szükségünk van, már létező az örökkévalóságban. „Fiam, te mindenkor én velem vagy és mindenem a tiéd!” Luk 15:31

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. december 17. Helyszín: Aratás gyülekezet

1217Nyugodalom ígéretében Isten természetfölötti módon előre meghatározta és megosztja népével mennyei áldásait. A szombat képviseli mindazt, amit Isten eredeti terve szerint helyreállít. Tehát számunkra a szombat egy találkozási pont lett a látható és láthatatlan világ között. A láthatatlan a látható alapja és biztosítéka. Bizalom, amire építkezünk Isten előre eltervezett cselekedetei. Nyugodalomban tudom csak Isten dolgait konkretizálni szellememben. Nyugodalomban való kijelentés leleplezi azt is, hogy kik is lettünk Krisztusban, felfedi önazonosságodat és kijelentést hoz örökséged birtokláshoz. Amikor szokásod lett az, hogy elutasítod a hitből való életet, a bensőd vonzódni fog az engedetlenséghez, hamis imázshoz és a sötétséghez. „Ebből láthatjuk, hogy Isten népét még mindig várja a szombat napi nyugalom.” Zsid 4:9 EFO.

 

 

1. rész

2. rész

Dátum: 2016. december 31. Helyszín: Aratás gyülekezet

20161231Az egyetlen útja a világ legyőzésének a hit!A hit mindig elvezet a frontvonalhoz és ott győzelmet ad neked. Isten a hitre mindig válaszol. A szeretet pedig a legfontosabb dolog, mert e nélkül a hit nem működik. Azaz hidd el, hogy Isten szeretett fia vagy. Biblia azt mondja, hogy a hit számára nincs stagnálás. A gyülekezetben fel kell hagynunk, hogy más hitéből éljünk. A hit túlvisz bárkit a természetesen. Ha hited van, az ördög célpontjává válsz, mert az ellenség nem téged keres, a bensődben lévő mennyeit keresi. Tudja jól, ha működik a hited, vissza tudsz szerezni mindent, amit elvett és hódító lehetsz egy ellenséges területen. „És monda Elizeus: Esztendőre fiút fogsz ölelni. És monda az: Ne, édes uram, Isten embere, ne mondj képtelen dolgot a te szolgálóleányodnak!” 2Kir 4:16