202101222022. 01. 22.

Atyának irántunk megmutatkozó szeretete az evangélium üzenete, ez minden tudást felülmúl. Ugyanakkor az Atya ilyen szerető kedvességgel szereti a Fiát is és viszont. Ha nem ezzel szeretné, elképzelhetetlen lett volna a szolgálatának eredményessége és feltámadása. Az Isten szeretetének elfogadásában és viszonzásában megélt kiegyensúlyozott hite Jézus Krisztusnak a csodák, gyógyulások légkörét teremtette meg. A tettekkel is kifejezett kegyelme (hb.heszed) Isten egyik legfőbb jellegzetessége. A kegyelem tartalma mély és izzó szeretetét fejezi ki Istennek. Szerető kedvességnek lehetne leírni, mely teljesen független a szimpátiától, vagy a szerető személy érdemeitől. Napjainkra  jellemző stressz, félelem és aggodalmaskodás egyik fő oka a ’heszed’ hiánya. Vagyis az, hogy az emberek nem élnek Istennel gyakorlati módon személyes kapcsolatban. Nem osszák meg személyiségüket Ő vele.

 

 

 

 

 

 

 

 

20220115Az Atya szeret minket és arra vágyik, hogy megtapasztalhassuk a világosságát, amiben Ő él. ISTEN világossága rendelkezik a legjobb dolgokkal számunkra. Isten mindent megtett, amelyet tenni fog, hogy gondoskodjon rólunk. Rengeteg segítség lett elérhető az APA HÁZÁBAN, és most rajtunk múlik, hogy elfogadjuk mindazt, ami az Atyánál rendelkezik számunkra. Jézus a minta. Fiához hasonlóan nekünk is többet kell az Atya akaratát keresnünk, ami LÁTHATATLAN világból segítségünkre adatik, mint amit ebben a természetesben, láthatóban keressük csak a boldogulásunkat. A természetfölötti, szellemi elnyomás alatt álló embert sötét intelligens erők és hatalmak tartják a tudatlanság állapotában és szervezik benne az Isten Igéjével szembeni negatív magatartást. Az Isten szeretetéből kapott látás nemcsak a személyes szellemi növekedésünkkel áll kapcsolatban, hanem a gyülekezet építésével is. Amennyiben szeretnénk az Urat az Ő világosságának megfelelően szeretetet gyakorolni, késznek kell lennünk a világossággal járó szellemi elvárások teljesítésére is.

 

 

 

 

 

20220108

2022.01.08

Olyan korszakban élünk, amely a szkepticizmust igazságként, az apátiát pedig tényként hirdeti. De Krisztus megtanít nekünk egy másik tényt is, hogy az Istenbe vetett rendíthetetlen hitünk az világosságba vezető vitathatatlan út. Amikor a hited megremeg a megpróbáltatásaid során, Isten visszaterel bennünket arra az ígéretre, hogy a világosság fiai vagyunk. Készen állsz arra, hogy átalakítsd a hitedet, hogy kiállj azért, amiben hiszel? Itt az ideje, hogy visszatérj a hitedhez. A világosság ismerettel és céllal fog megérkezni hozzád. Az ismeret vagy az isteni célok elérése is tönkre teheti az embert az elért eredmények „bódulatán” keresztül. Hiszünk a célokban, de csak addig, amíg nem válnak istenekké. A célokat célpontokként kell látni, nem pedig végállomásként. A sikeres embereket az motiválja, hogy túlszárnyalják önmagukat és céljaikat. A világosság növekedése soha nem fog megállni életünkben, ameddig engedelmeskedünk neki. Jákob nehezen alakult át Izraellé, mert nem lehetett megváltoztatni indítékait. Céljaik jók voltak, de az ösztönei nem.

 

 

 

 

 

20220101

2022.01.01

A Szentírás általi általános ismeret azt mutatja meg, amelyet felfogtunk, azaz amit ésszel felérhetünk. Isten fénye viszont megmutatja, amit Isten tud, és amelyet Ő nekünk kijelent Szent Szelleme által. A Szent Szellem ereje által nyert ismeret valóban Istentől való világosság. Amennyiben azonban az Istentől kapott világosságot elraktározzuk, akkor pusztán ismeretanyaggá tesszük. Nem világít. Úrtól jövő fénynél különböztethetjük meg a jót a rossztól. Hirdetnünk kell az embereknek azt a jó hírt, hogy ha hozzáfordulnak, Istennek Jézus Krisztus arcán való világossága megszabadítja őket a világ üres hiábavalóságaitól, majd beviszi őket Isten országának teljes világosságába. Gyülekezetet ezért a kettős küldetéséért gyűlöli a Sátán. Minden nagy áttörésnél „1 sötétség” (Góliát) áll szembe velünk. Semmi sem dühíti annyira a sötétséget, mint a Gyülekezet világosságának jelenléte. Ezt a jelenlétet mindig „1 Dávid” tartóztatja fel. A kenet jelenléte nélkül a mécsesünkben nincs világításunk. Újjászületésünknél fogva minden, ami az Istentől született, az világosságból született és győzelemre van determinálva.

 

 

 

 

 

20211211

2021. 12. 11.

Mi kell az áttörés fenntartásához? 1. Az első áttörési pontunk a múltban lett létrehozva! Lásd meg a hit szemével múltbeli áttörésed alapját a kereszten. Ez az a helyzet, ahonnan elindítjuk az imádkozásainkat. 2. Hidd el az örökkévaló kiválasztásod terveit.  Itt van az áttörés másik jelentős kulcsa. Tehát áttörésünket (jó cselekedeteinket) Krisztus biztosította a múltban. Isten meghatározta áttörésünket az örökkévalóság területén is. Nem csak általánosságban értjük, hanem személyesen. 3. Ismerd meg Istent, aki már elfoglalta a jövődet. Akár óriások nézhetnek veled szembe, ez egy csodálatos igazság: Istened már elfoglalta a másik oldalt, Kánaán földjét. Hogy lehet ez?  Mert amíg te az időben gondolkozol, Ő az örökkévalóságban már megtervezte győzelmedet! Atyád már túl van azon a problémán, amellyel mostanában szembesültél. Ő birtokában van az ígéreteidnek! A hit hallása által Istennel lehetsz az áttörésen túl. Józsué és Káleb amikor az óriásokra néztek, már előre kijelentették bukásukat.  

 

 

 

 

1. oldal / 116