20240713Mit jelent Krisztusban lenni? A Krisztus képmására való hasonlóságra formálódás. Krisztussal való testvériséget, örökséget és elsőszülöttséget fizikai szinten is szellemükkel, lelkükkel, testükkel 1 hatásként éljük meg.  A Szent Szellem Isten dolgainak a megtételére is képessé tesz bennünket. Dinamizálja és szinten tartja a keresztény életet és szolgálatot egyaránt. Krisztus képmását hordozókra – Krisztuséi - a földi pályájuk beteljesedésekor az Úrral való találkozás vár. hogy részesülhessenek örök életéből.  

 

 

 

20240629

Addig boldogulsz a próbádban, amíg Isten keresed!„A sziklára esettek azt példázzák, amikor az Ige hallgatói nyomban örömmel fogadják az Igét, de nincsen bennük gyökere, ezért egy darabig hisznek, a megpróbáltatás idején azonban elszakadnak.”  (Luk 8:13) Úgy hiszem, hogy nagyon elhanyagoltunk egy lényeges sorsképző gondolatot, mégpedig azt, hogy mit jelent Isten terve és időzítése? Mindenféleképpen át kell menned a saját próbádon. Előbb vagy utóbb. Amikor úgy tanítunk Isten ígéreteiről, hogy közben nem tanítunk az Isten próbáiról, az óriási frusztrációt és megbotránkozást fog okozni. Mert mi történik akkor, amikor tanítunk az ígéretekről anélkül, hogy beszélnénk a teszt időszakáról? Az emberek megpróbálnak majd hozzájutni az ígéretekhez, a rendelt idő előtt. De nem kaphatod meg az áldást a rendelt idő előtt. A próbát Isten irányítja! Minden személyes próbánkat Isten zárja be, nem mi.

 

 

20240622

 Krisztus küldetése, hogy visszavezesse az embert az Atyaságba. Az Atya ajándéka, hogy létezel. Amivé válhatsz az Atyaságban, az a te ajándékod Istennek. Ő fog módokat találni arra, hogy képezzen téged. A láthatatlan és a látható világot az atyaság szerkeszteti egybe. Atyaság fölépítése bennünk kezdődik és felülről való. Atyánk szeret bennünket, mert övé vagyunk. Néhány mentori kapcsolat csak egy adott időszakra vonatkozik és néhány egy teljes életre.

 

 

20230615

 

Észreveszed, hogy az utolsó napokban élünk és sokan félünk?!? Ezek a napok, amelyeket Pál „gyötredelmes időknek” nevezett. (2Tim 3:1) Mint hívőket Isten megbízott minket egy óriási felelősséggel PONT ebben a korszakban: Élj Isten Szellemével közeli kapcsolatban. Ahhoz, hogy ezt megtegyük, nekünk ugyanígy kell működnünk, ahogy Jézus Krisztus: az Ő bátorságával. Mi az Ő gyermekei vagyunk, örököstársai vagyunk az Ő Fiának, Jézusnak és mi megkaptuk ezt a képességet. A Szent Szellem benned lévő ereje által te is működhetsz úgy mint Jézus emberi testben, még a nehéz időkben is, sőt elérhetsz Isten teljes akaratáig...

 

 

20230608

 

A 2Korinthus 3,6-ban Pál azt mondta, hogy a betű megöl, de a Szellem megelevenít. Ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem naponta életet ad nekünk. Mindig vissza kell térnünk a szellemünkhöz, mert a szellemünkben érzékeljük és tapasztaljuk meg az isteni élet átadását. Ez megelevenít és élővé tesz bennünket Krisztusban.

 

 

1. oldal / 134