Dátum: 2018. február 17. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180217Hogyan realizálhatjuk a kenetet sorsunkban? Bizalom által. A hit hozza működésbe a kenetet életedben. Abban az emberben, aki nincs újjászületve, nincs benne Isten természete és kenete. Krisztus (a felkent) feltámadása visszaadta az Isten hatalmát gyermekei részére. Újszövetség által Jézus Krisztus dicsőségébe fokozatosan vezet be bennünket a Szent Szellem. Szent Szellem nemcsak rajtad van, hanem már benned is. Csak Isten Szelleme tesz bennünket alkalmassá az újszövetség szolgálatára és ígéretei elfogadására, aki igazságot, kegyelmi ajándékot oszt meg velünk. Az egyház mostani korszakában a Szent Szellem képviseli és közvetíti az Atya dicsőségét, amely Jézus Krisztus. A dicsőség képes a természetünk lényegét átalakítani, hogy testben is képessé váljunk a vele való állandó együtt lakozásra. Szent Szellem erőteljesen elmagyarázza – kompromisszum nélkül –, hogy mire vagy képes a kenet által. Ő hatalmas jellem átalakító isteni személy. Isten jelenléte a szellemi indítékok számára végére mehetetlen állandó forrásokat biztosít részünkre.„…akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.” (Róm 8:29—30).

 

 

 

 Dátum: 2018. február 10. Helyszín: Aratás gyülekezete

20180210Megnéztük Isten célját az újszövetségi generáció számára. Azt láttuk, hogy ez a terv elsősorban az volt, hogy az új dicsőséges nemzedék betöltse azokat a célokat, amelyekért Ádám teremtetett, de nem tudott betölteni. Másodsorban Isten célja a hívők számára az, hogy visszafordítsa azokat a következményeket, amelyeket Ádám bukása okozott. A megváltott ember Istenség dicsőségébe való beemelése, már a teremtett világ előtt el volt határozva. Dicsőség prioritása az egyházban: Isten Fiának képéhez, imázsához való hasonlóság. A megigazított hívők dicsőségbe való bevonzása és megdicsőítése Isten végcélja. A 2Korinthus 3,3 mondja: „…élő Isten Szellemével írva…a szívnek hústábláira.” Szent Szellem szívre írással hozza létre a dicsőséges egyházát. A Szellem a toll, amely belénk írja személyesen Krisztust. Amikor az íróként munkálkodik bennünk Krisztus Szelleme, akkor lényünk mélyén érezzük a kenet (kenőcs) hatását. Így semmilyen lepel sem takarja el az arcunkat, megszabadulunk a vallásosság általi formalizmustól és az ideológiai keretektől. Egy tanítás információja képes ismeretet átadni, a kenet azonban magát az isteni tartalmat juttatja belénk. A keresztyén élet nem csak tanítások elsajátítását, hanem a Szellem kenetének belső munkáját és alkalmazását jelenti. Keresztény az, aki Krisztus követő, azaz felkent követő.

 

 

Dátum: 2018. január 27. Helyszín:Aratás gyülekezete

20180127Isten kegyelmi programjához tartozik, hogy Krisztus dicsőségét láthatóvá tegye a keresztények életében. A jelen kor hívőinek többségéből hiányzik a dicsőségről való igazságok meglátása és az azokkal való azonosulás. Isten megnyilvánuló jelenléte nélkül nincs valóságos Istentisztelet. Egyház mostanra újra átélte az un. „Ikabod” jelenséget. Ez a hatás korrupt spirituális erőt eredményez a vezetők és a juhok életében. Ez a dicsőség feltartóztató ereje. Olyan, mint egy pókháló, amibe az emberek beleragadtak. Jézus keresztje a teljesítményalapú vallást múlttá tette és lecserélte a dicsőség szolgálatára, de a vallás munkája örömmel tartja életben. A vallási ideológia gyakran szövetséget épít ki a politikával. Ez a koalíció minden kultúrában megtörtént. Politikai erő egy láthatatlan mesterként stratégiát kínál az egyháznak.„…a falun kívül szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdezte őt, lát-e valamit?” Márk 8:23

 

 

 

Dátum: 2018. január 20. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20180120Kereszténységünk erőteljes krízissorozaton megy keresztül, traumatizálódik. Mivel a világban jelen van a láthatatlan, ezért az emberek - ha tudják, ha nem -, kapcsolódva vannak a transzcendens világgal. Miként Noé és Lót napjaiban, hat-hét dolog köré rendszerezik az emberek érdeklődésüket. Ugyanaz lesz Krisztus visszajövetele előtt, mint ami az ítéleteket megelőzően. Az emberek belefeledkeznek a szükségeknek és vágyak kielégítésében. Elfelejtenek, hit által látni a láthatatlant. Viselkedésükben tükröződik az Isten és a gonoszság közötti háború súlya is. Ebben a korszakban a keresztények hit élete destabilizálva van. Az ilyen intenzív elbizonytalanító időszakban az emberek sokkal nagyobb stressz alatt élnek. Életünk gondjaival kapcsolatban az Írásból keressük kijelentés útján a megoldásokat. Ne úgy, mint Lót felesége. Miért sújtotta az Úr angyala olyan súlyos büntetéssel Lót feleségét? Mert amikor visszatekintett nem csak szemével nézett vissza. A Biblia ezt mondja: „Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints!" Ez a parancs egyszerű: ne tekints hátra!

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2018 január 06. Helyszín:Nagykőrös

20180106 2Egyház küldetése a nagy Király dicsőségének kifejezése. A hívő ember részére a reménység eszköz is arra, hogy általa jusson el eredeti méltóságához és tisztességéhez. Ahol ismertté válik az Egyház reménye, ott Isten dicsőségének (lényének) kinyilatkoztatása is bekövetkezik. Isten dicsőségéből ered királysága. Ma alacsony vízállás tapasztalható az Egyházban. Apály van. Azonban Isten önmaga személyiségét (dicsőségét) bele akarja sugározni először az Egyházba, majd a teremtésbe. Egyelőre nem tudjuk megszüntetni azt, hogy az Egyház és a világ ne szenvedjen. De ne is növeljük szenvedését azzal, ha figyelmen kívül hagyjuk a világ türelmesen vár dicsőséges állapotunkra! A remény is jól tudja ezt. Egyház jövője mögött hatalmas dicsőséges forradalom áll. „Megszabadul a teremtett világ is a mulandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára" Róm 8,21.

 

 

 

 

1. oldal / 73