Dátum: 2017. október 14. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171014Az üzenetben szó lesz a gonoszság szellemeinek munkájáról az egyházban. Személyimádásról, Python és Mammon szellemének dualizmusáról, intelligenciájáról, próféták hiányáról és kultúránk fő bűnéről az önérvényesítésről. Lassan M.O-on minden harmadik gyermek szegény. Több millió ember elhagyta az országot. Majdnem minden tízedik keresőképes család devizaválság érintettje. Ha a pénzügyeinket nem kezeljük Isten terve és igéje szerint, az egész életünk eltérhet Isten teljes akaratától. Mammon célja kivonni a hitünk használatát pénzügyeinkkel kapcsolatban, majd elhiteti, nála van csak gazdagság. Amit a pénzzel teszel, az a szeretetedet is megmutatja. Mi a tartalma, indítéka, célja életednek. Utolsó korszakról az üdvtervben Pál apostol azt vizionálja elénk, hogy az önzés és hedonizmus lesz a fő probléma a társadalmainkban. Szociáletikai csődbe jutott a kereszténység is. Én, levált igazi céljáról, az isteni életről. Az érdekérvényesítő énnek nem azért kell a Keresztre mennie, hogy megsemmisüljön, hanem azért, hogy feladja igazgatási igényét. Már nem a rólunk való teljes igazságot vagy tudást hordozza. Isten egy Hit mértéket adott át újjászületésünkkor. Isteni „deal” van birtokunkban. Aion Istene okoskodás és érzékek szintjén programoz. Függővé tesz rendszerétől aggodalom által. Hitünk ekkor rossz befolyás alatt van.

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. október 7. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20171007Bizonyos típusú emberek bizonyos típusú jövőképpel rendelkeznek, amelyet kettős spiráljuk azaz a DNS-ük és a szellemükre ható befolyás határoz meg. Mondd meg, milyennek látod szellemedben a jövődet és megmondom sikeres vagy-e. Mondd meg, mit látsz szellemedben jövő vonatkozásában és megmondom, mi uralja szívedet. A láthatatlan, szellemi dolgok manifesztálódnak a hitünk által, azaz kézzel foghatóakká, láthatóakká válnak. Ezt mindig Isten kezdeményezi az által, hogy élő igéket ad. Ha igaz volna a hit tanítása önmagában bármire, akkor Isten akaratával ellentétes dolgokban is lehetne hinni, és így Isten akaratával ellentétes folyamatokat elindítani. Golgota alapján győzhetünk a Mammon felett. Mert megtagadjuk énünk irányítási jogát, így megszabadulhatunk az én megkötöző hatalmától. Az énnek azért kell a Keresztre mennie, hogy feladja jogtalan kormányzási igényét. Áldás definíciója: Szövetség ígéretének eredménye; kegyelem erejének működése; átok folyamatát megfordító hatalom; láthatatlan erő a termésre (aratásra). Isten királysága HITED szerint fog működni, nem a Te pénzed szerint. Ne távolodj el a HITED szintjétől!

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. szeptember 30. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170930Jelenések könyve szerint az egyház korrupt része rossz lóra tesz a politikával. Spirituálisan fogalmazva: Babilon rendszerével. Annyi újjászületett hívő magyarázza, hogy őt az Úr vezeti, de az igazság az, hogy az árak és a pénz vezetik őket. No meg a kiépített vallási rendszere. Mammon tudja, a „parázna asszony” gazdagsága mulandó. Lassan elfogy az idő és a „parázna asszony” pusztítása elkezdődik. Van valami, amit látok elvként a bibliában… ahhoz, hogy az ember teljes mértékben értékelni és élvezni is tudja Isten áldását vagy a pénz nyújtotta örömöket, először meg kell tapasztalnia a szegénységet, egy olyan világot, amelyben az élet célja a mindennapos túlélés majd azt, hogy a földi élet teljesen hiábavaló Istenfélelem nélkül. Máté ev. 6 alapján a mammon eszköztára: Kihasznál és kilátástalanságot ad: 1., Sötétté teszi világosságot a szívben. 2.,Biztonságot a felhalmozásban látja 3., Stressz és megfélemlítés eszközét használja a létfenntartásban 4.,Szolgává vagy imádóvá alakít 5.,Amikor aggodalommal terhel a kettős gondolkozás. 6.,Kishitűséget alakít ki, limitálva bennünk a hit lehetőségeit.

 

 

 

1. rész:

2. rész:

Dátum: 2017. szeptember 24. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170924Minden valódi szolgálat az Istennel való közösségünkből fakad. Isten behív minket az ő jelenlétébe, ahol meglátjuk magunkat az ő világosságában. Rájövünk arra, hogy beszennyezett minket a világ és saját tehetségünk nem elég arra, hogy az Úrtól kapott feladatunkat ellássuk. Ekkor tisztít meg minket Isten, csak ez után vagyunk képesek beleállni a nekünk elrendelt küldetésbe. Ézsaiás már próféta volt, amikor átélt egy nagy találkozást az Úrral, ha ez nem történt volna meg vele, akkor nem tudott volna az eredeti elhívásában élni. Fontos tanulság ez számunkra is, különben helytelen motívumból fogunk végezni olyan szolgálatot, ami nem is a miénk, így akár megbetegedhetünk vagy akár idő előtt meghalhatunk. „Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi: Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj!” Ézs. 6,8

 

 

 

 

Dátum: 2017. szeptember 23. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170923Bírák Könyvének 17-dik és 18-dik fejezete kitűnően leírja azt a káoszt és anarchiát, ami a mai egyházat is jellemzi, különösen a szolgálatok területén. Mindenki azt csinál, amit akar és a pénz szeretetének is döntő szerepe van. Ezért megtérésre van szükség, valamint arra, hogy ahhoz ragaszkodjunk, amit valóban Isten mondott nekünk, különben tönkre megy lelkiismeretünk és hitünkben hajótörést szenvedünk. Ez végképp megpecsételheti sorsunkat. Meg kell térnünk az önzésünkből és gyakorolni kell az igazi szolgálatot Isten és emberek felé egyaránt. Amikor az ember (aki Isten teremtménye) fontosabb lesz számunkra mint a pénz, (amit az ember alkotott) akkor elmondhatjuk, hogy szabadok vagyunk a mammon szellemétől. „Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Ezek közül való Himenaiosz és Alexandrosz, akiket átadtam a Sátánnak, hadd tanulják meg, hogy ne káromolják Istent.” 1Timóteus 1, 18-20

 

 

 

1. oldal / 70