2020.07.05

20200705Nagyot tévedünk, amikor az Ap.csel.-ben történt események eredményességét a Joel próféta beteljesedésének egyes részeihez kötjük. Jézus Krisztus megváltásának és a Szent Szellem elküldéséhez szükséges volt az engesztelés vér általi bemutatása a Mennyben. Amikor megjelent a főpapunk vérrel a Szent helyen, eldőlt Istennél, legálissá vált a papi művelet. Így nyerte meg az Atyának szent örökségét és a Szellem kitöltésének jogát, ígéreteit. A közbenjárása a Mennyben történik, melynek záloga a Szent szellem munkája bennünk. Amennyire tiszteljük és értékeljük a megváltás erőfeszítéseit, annyira tudatosul bennünk a Szent Szellem szerepe életünkben. Amikor figyelembe veszi a szívem azt, amit Isten tett értem, akkor a Szent Szellem elkezd működni a személyiségemben. Amire nyitott a szívem az engesztelés javaiban, abban fogok tudni hinni! A megváltott ember nem éhezik valami elérhetetlen vagy nem valóságos után!  Örökségünk a Főpapunk miatt változatlan visszamenőleg is, el nem múló, garanciális, megszakíthatatlan!

 

20200627 2020. 06. 27. Aratás

Az új.sz.-i szabályszerű élet záloga a Szent Szellem személyes vezetése. Ez spirituális éhség által jön létre. Amire nem vagy nyitott, abban nem is bízol. A mindentudó Szellem tud és akar segíteni belső emberünk, külső segítségek és a lelkiismeretünk által. Milyen szomorú az, amikor valaki beszél, s nincs aki hallja, figyeljen rá. Az egyház arra megy, amerre vezetve van a Szent Szellemtől. Ha nem halljuk meg aktuálisan, mit mond a Szent Szellem, akkor rossz irányba fogunk haladni. Nincs más irányadó, csak Ő. Amennyire hallod a Szellem egyház felé való korrekcióját, annyira növekszel. Ez Krisztus és az Egyház titka. Amikor megtanulod értékelni, hogy az Isten Szelleme benned él és vezet, akkor Szellem által vezetett életet élsz majd. Tanulj meg Isten jelzésére figyelni, mielőtt bármilyen döntést hozol. Zákeus megakarta nézni Jézus szolgálatát. Valószínűleg elege lett a korrupt életéből és Kajafásék által irányított vallásból. A szellemének éhsége vezette a megfelelő helyre. A helyre. Ott Jézus Krisztus észre is vette és Zákeust saját otthonába hívta. Ennek egyik célja az volt, hogy meglássa Zákeus, mi van a szívében. És ezek hamis imázsok voltak. Senkinek sem fognak nyilvánvalóvá válni a torz iimázsok, amíg bizonyos kapcsolódásba nem kerülünk Jézus Krisztussal. Zákeus visszakapta a helyes identitását Urunktól és kilépett bűnös életviteléből.

 

2020. 06. 20. Aratás

20200620Azt hiszem, azok a keresztények változtak meg az egyháztörténelemben, akik az egyház vagy önmaguk állapota reményvesztettség olyan szintjére vitte, hogy már csak Isten személyét kezdték keresni. Ekkor segíthet igazából Isten, mert Ők változni akarnak, de jó irányultság felé. A másik ok, ami miatt szomjúságukat Isten meghallgatja az a hitetlenség és a meggyőzhetetlenség bűnéből való elfordulás. Ekkor azzal a hozzáállással jönnek Istenhez, hogy „most ezt el fogom fogadni és hinni”.  Végül pedig azt gondolom, amikor az evangélium ígéretei leplezettek, akkor azok előtt leplezett, akik el akarják rejteni szívüket Isten előtt. Itt az idő Isten házának az Istenkeresésük újjáépítésére. Isten tovább szeretné vinni az Ő népét a következő generációért, amelynek érdekében felhasználja a szomjas istenkeresőket. Akik valódi követőkké válnak és tökéletesen akarják követni Isten céljait, terveit. Ők azok, akik hitükben kémek, mint Józsué és Káleb. Kitartanak a mennyei látás következtében akkor is, amikor nem látják Isten hatalmas teremtő és mindenható kezét működni a földön.

 

202006132016. 06. 13. A vallás ellenszere Isten személyes jelenlétének (kenetének) megőrzése. Szinte minden keresztény gyülekezetben, ha azonosítanánk az első számú problémát, az a mélystruktúrás vallási trauma lenne, amelyet Isten jelenlétének hiánya hozott létre. Ez a „jelenlét közöny” lett alapja életünk szinte majdnem minden problémájának. Tegyük hozzá Isten jelenlétének hatása pozitív traumát okozhat. Ugyanis az életünkben szétfeszíti az én határokat és egzisztenciálisan újrafogalmazza létünk értelmét. Ezt nem egyszerű feldolgozni. Az Isten jelenlétének szomjúságában jelentkező szellemi lét egyik alapvető jellemzője az érzékelés és a tuda­tosság. A bennünk lévő szellemünk, ha megismert lett, akkor önmaga és Isten számára jelentőséggel bíró létet hoz létre. Isten személynek megragadása közvetlen isme­retet jelent, ami nem más, mint Isten jelenlétének befolyása szellemünk számára. A kenetről és jellemzőiről azt az igazságot, amelyet korábban nem láttun,k fel kell tudnunk dolgozni. abban is, hogy igazakként szembeszálljunk az Anti-kenettel (Antikrisztussal).

 

2020060622020.06.06.

Valódi isteni buzgalom vagy szomjúság mindig Jézus Krisztushoz vezet elsősorban és nem szellemi élményekbe vagy elképzelt spirituális vágyak felé. Minden szellemi vágynak célja a láthatatlan Istennel való találkozás. Mivel az újszövetségben élünk, ezért a Szent Szellem szolgálatában állunk. Nem lehet újszövetségben élni Szent Szellem behatásai nélkül. A Biblia előtérbe állítja azt, hogy Isten az élők Istene, tehát a vele való közösség előfeltétele az örök életre való újjászületés. Az újjászületés utáni szellemi életet nem csak az emberi természet megújítását kell érteni, hanem olyan változást, amely az ember belső (has tájékén) lényegét érinti. A keresztény életekben sajnos nagyon gyakran egy un. vallási neurózis van jelen, amely az isteni élet helyett örömtelenség, keserű irigység és frusztráció fémjelez. Ennek előidézője az evangélium céljának hamis értelmezése, hamis buzgalom és spirituális célok. Isten Igéje az új szellemesünket nevezi belső embernek, amely alá van vetve a szomjúság általi fejlődésnek. A szellem nem csupán az ember isteni egzisztenciáját biztosítja, hanem olyan belső kút is, amelyen keresztül a láthatatlan Isten természete érintkezik az emberrel. A Szent Szellem belső munkája utáni vágyunk döntően meghatározza szellemi-lelki magatartásunkat, később identitásunkat, sőt a transzcendenshez való viszonyunkat is.

 

1. oldal / 99