Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 10.

12094A tanítássorozat célja, bevezetni bennünket Atyánk mindent felülmúló személyes tervének megismerésébe, amely nem más: mint, a bennünk való gyönyörködése. A keresztény élet lényege az, hogy az ingyen ajándékba kapott kegyelmet meg tudjuk érteni, majd megragadni. Ez egy mennyei felhatalmazás, ami képessé tesz minket arra, hogy felülemelkedjünk a természetes képességeinken. Szent Szellem mindenható erejéből megnyilvánuló karizmák is a kegyelemből adatnak a szellemi javaink elősegítése érdekébe, miként József pátriárkánál. „De az Úr Józseffel volt, és kiterjesztette rá az Ő kegyelmességét és kedvessé tette őt a tömlöctartó előtt.” 1Móz 39:21

 

 

 

1: Kedveltség megértése

 2: Kedveltség hatásai

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 15.

12093Az üzenet segítség a hanyatlásba jutott, de korábban már hitbeli megtapasztalásokat szerzett keresztények részére. Ekkor a válság egyik oka lehet a kegyelem trónjából való részesedés hiánya. Jézus főpapságának ereje alkalmas arra, hogy tisztulást szerezzen a bűntől és megerősítse hitünket a kegyesség áldásaira vonatkozóan. Atyánk irányunkban kész átadni kegyelmét, támogatását és erejét. „Járuljunk hát a szabad szólás bátorságával a kegyelem trónjához, hogy könyörületet, és kegyelmet találjunk kellő időben jövő segítségül.”Zsid.4.16 Csia

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 22.

12092Amikor Ádám vétkezett, vére azonnal beszennyezett lett és így a genetikai felmenőit átalakította erkölcsi és szellemi vonatkozásokban egyaránt. A kegyelem természetfölötti valósága mennyei változást generál természetünkben, amely által válunk Krisztusivá és egyedivé. Növekedésünkben felismerjük, hogy Jézus vére megtisztít minket bűneinkből, megértjük melyek a hit általi megigazulás egyedüliségei. Kérdés viszont az, fel tudjuk-e fogni annak jelentőségét, hogy Atyánk DNS –ét a kegyelem örökíti attribútumain keresztül? „Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.” 2Pét 1:4

 

 

1. rész

2. rész

Isten kedvencei IV. rész –
Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. szeptember 29.

12091A kedveltség meghatározására több variáns közül általában így hangzik: "a meg nem érdemelt jóindulat, amely Isten ajándéka." Ez a meghatározás azonban kissé hiányos, mert nem csatlakozik a kegyelem sokszínű áldásaihoz, ami a Krisztusban átvehető javak összessége. Az isteni kedveltség alatt nem pusztán egy egyszeri ajándékot kell értenünk, nem statikus, hanem ma is dinamikus és reményteli tevékenység. Szükséges megértenünk, hogy az Ő kegyelméhez való kapcsolódásunk nem csak az újjászületés lehetősége, hanem egyúttal földi létünk boldogulásához szükséges természetfölötti erőből való részesedésünk is. „És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek Ő hozzá, megbontották a háznak fedelét, ahol Ő volt, és rést törvén, leeresztették a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt.” Márk 2:4

 

 

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. október 6.

12106A kegyelem és hit munkája révén az olvasott bibliai szöveg megérinti az ember szívét. Először sok esetben csak az értelmünkbe kerül, majd be/elfogadása által megértjük a hallottakat. Isten beszéde közvetíti a kegyelem természetfölötti képességét, amely először belső valósággá válik, majd felül tud kerekedni bűnön, betegségen, szegénységen, reménytelenségen és minden más problémákon is. A valódi hitet mindig a jövőbe vetett reménység képes dinamizálni. Ez tudja megtartani a nehéz időkben is az embert elhívása betöltésében. „Aki által (Krisztus) a hit révén hozzáférhetünk ahhoz a kegyelemhez, melyben állunk és dicsekszünk az Isten fiai dicsőségének reményében. Róm. 5:2 Soos

 

 

ElsőElőző12KövetkezőUtolsó
1. oldal / 2