Tóth Lajos: Visszatérés a Szentíráshoz – Krisztus beszéde nem „B terv”!

2018. május 27. Aratás gyülekezete

sbterv„Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” Isteni hit mindig az ige munkáján alapul. Hallani és olvasni szükséges a Szentírást ahhoz, hogy hit növekedését hozza. A hit oka a hallás, amely szellemi esemény. Az eredeti görög szöveg pontosabban határozza meg a hit tartalmát. A hit Krisztus kijelentéséről beszél.(gr.rhema Khrisztu) Ha valaki folytonosan táplálkozik az Igével és kijelentésen alapuló üzeneteket hallgat, akkor változásokon megy át, mert az Ige dinamikusan cselekszik, hiszen az élet lehelete és Isten ereje van mögötte. Ezt nevezzük hitéletünkben „A” tervnek. Ahol Krisztus igéje gazdagon kap helyet, ott az olvasott ige mozdíthatatlan meggyőződésre, állandó mennyei látásba vezeti a Szent Szellem segítségével. Magvetőről szóló példázaban a hallgató szívét a bevetett ige megérintette, megértette, sőt szellemi megnyilvánulást eredményezett, de nem lett elég a sikerhez. Nem elég betöltekezni Isten szellemével, csodákat átélni, mert a Isten igéje tud felépíteni bennünket és örökségünkbe bevezetni. A mennyei kinyilatkoztatás-ismeret létrejöttének megvannak a feltételei a hívő ember részéről: pl. nyitottság és koncentráció.