2018. szeptember 1. Aratás gyülekezet

 

20180901

Atyánk benső lényéből segíti fiait azzal, hogy mindig időszerű és sorsunkra nézve segítő tanácsokat ad. Ez magasabb szint, mint egy emberi mentorlás. Ezzel fel is neveli fiait, akár hírnevét is kockáztatva, mert mögötte áll fiainak. Hidat épít Nekünk a szükséges kegyelemi források között. Ezek a javak Krisztus főpapi munkája révén elérhetővé váltak. Atyaság, Illés szelleme által új perspektívát nyit a fiak előtt. Illés szellemének elvárásai azonnali felépítő és formáló hatással vannak ránk. Ez kihívást jelent minden generációnak. A keresztényeknek szükségük van férfias karakterekre, mennyei Atyaság teljes tervének kivitelezőire, azokra, akik előttük járnak a szeretet szellemében és kijelölve ezzel az utat, miként Keresztelő János. „Drága fiam-e nekem Efraim, avagy gyönyörűségem gyermeke-e, hogy valahányszor beszélek felőle, egyre megemlékszem róla? Azért zúgnak miatta beleim (bensőm), irgalmazva irgalmazok neki. Állíts magadnak útjelzőket, helyezz el magadnak oszlopokat, fordítsd szívedet az országútra, az útra, amelyen mentél, térj vissza, Izrael szüze, térj vissza a városaidba. Meddig fogsz bujkálni, te elpártolt leány? Bizony újat teremtett az Örökkévaló a földön.…ama napokban nem fogják többé mondani: az apák egrest ettek és a fiuk fogai vásnak belé.” Jer 31:20;21;28 Imit

 

 

 

 

 

2018. szeptember 8. Aratás gyülekezet

 

20180908

Három ok, ami miatt nem tud Isten királyságának érdekeit képviselő egység létrejönni egy városban: 1. helytelen bibliai világnézet, 2. vágy arra, egységet önmagában végcéllá tegyük, 3. hangsúly a testületi összegyülekezésen van, a bibliai testületi látás helyett. Azonban a helyi gyülekezetekben többfajta szintű kapcsolatok léteznek. A kapcsolatok minőségét ajándékaink, elhívásaink és szellemi-lelki állapotunk meghatározza. Csak a kihívottak (hb.qahal) egysége az Úr elsődleges szívügye, amit János 17-ben feljegyzett imájából látunk. Az egységes ima azt jelenti ki a mennyei világnak, hogy a hívők közössége kész az együttműködésre Istennel. Sokak számára a szeretet fogalmába nem fér bele a megítélés és ebből adódó konfrontáció a szellemi dolgok vonatkozásában. Ha prófétai reformátorok lépnek színre, elkerülhetetlen lesz az isteni szétválasztás. Senki sem hallott még diplomatikus reformációról. Ennek oka: a korrupt vallás szelleme nem adja fel egykönnyen a pozícióit. Ha azon vagyunk egységben, hogy Isten Királyságát megvalósítsuk a földön, akkor a konfrontáció jönni fog, még ha nem is akarjuk.

 

 

 

 

 

2018. szeptember 15. Aratás gyülekezet

 

20180916

Az atyaságnak nem csak a lelkünkre nézve van szerepe, hanem szellemünkre és szívünkre nézve is. A szellemünk nyitottsága meghatározza a Szent Szellem térnyerését és vezetését kereszténységünkben. Atyánk nem csak a lelkünk részeit, hanem szellemünk képességeit - látás, hallás, felfogás - is szeretné finomítani. Az atyaság egyik megnyilvánulása a vigasztalás, oktatás és fenyítés szintjei, a másik szellemünk szerepe mindennapjainkban. Az összetört szívünk nem feltétlenül káros személyiségünkre nézve és egy alázatos szellem kialakítása dicséretes Atyánktól. Jelenlegi egyházi elképzelések, tanok, ideológiák és a keresztény nemzeti kultúra meghatározza az emberek szellemi mintáit. Az egyház szellemi állapota és képessége a szellemi világban való forgolódást tekintve többnyire tapasztalatlan és becsapható, másrészt Isten természetfölötti Atyaságának beavatkozását nem ismerik, így nem is igénylik. „Aztán, a mi testi apáink fenyítettek minket és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-e a szellemek Atyjának, és élünk! Zsid 12:9

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. szeptember 22. Aratás gyülekezet

20180922

Az üzenet kérdése: meglátjuk-e, milyen folyamatok vannak napjaink politikai és egyházi eseményei mögött? Az első téma a szív egyik legfontosabb rendeltetéséről szól, meglátni az örökkévalóságban elkészített kegyelem-ajándékainkat Atyánktól. Ugyanis vesztesek leszünk minden szellemi megpróbáltatásunkban, ha csak az ellenség szándékát látjuk, de Atyánk teljes akaratát nehézségeink közepette nem. Szív az ember lényegét tartalmazza, meghatározza életminőségét és beszédének tartalmát. Szentírás szerint szívünk szellemi szervünk, amelyen keresztül Isten az ember egész egyéniségét irányítani szeretné. Olyanok vagyunk, mint amilyen a szívünk, nem csak amilyennek mutatjuk magunkat. A második rész témája a jelenlegi egyházi korszakot tárgyalja. Jelenleg egy spiritiszta invázió folyik az egyházon belül. Az álprófétai és álkarizmatikus jelenségekről már nem is szólva. Különböző fenyegetettségek és diaboloszi események akarják Atyánk céljától eltéríteni közösségeinket. Ezek olyan hatások sora, amelyek Jézabelről és Antikrisztusról szóló igerészek történeteiben láthatunk.  

 

 

 

 

1. rész

2. rész

2018. szeptember 29. Aratás gyülekezet

20180929

Antikrisztus és hamis próféta (Jézabel-i minta) eljövetele várat magara, de jellegében, hatókörében és céljában előképként már itt tevékenykedik közöttünk. Ahogyan korai egyházban is láttuk. Jelenlegi korszakunkban a hívők vízválasztó és küzdelmes (gr.agonia) helyzetben találják magukat, melyek által felszínre kerülnek, hogy kiknek a gondolkodásmódja áll közelebb a Szentíráshoz. Az un. antikrisztus-i & jézabel-i káosz egyre jobban éledezik és a Szellem vezetése alatt álló hívők egy hosszú agóniát vívó korszakra készülhetnek fel. Már aki. Illúzió azt várni, hogy a szituáció enyhül. Ugyanis a politikában és keresztények között is megoldhatatlannak tűnő ellenségességek feszülnek. Honnan erednek ezek az agóniák? Az egyházban és a ’politika-gazdaság-kultúra’ területén látható diaboloszi behatásokban. Mindez a jelenlegi folyamatok alapján levont következtetés, abban az esetben, ha nem történik semmi váratlan globális pozitív spirituális esemény. A pszeudo hatásokra viszont számíthatunk. Jézabel-i tevékenység olyan kereszténység jelképe, ahol egyesek teljes megtérés nélkül épülnek be az eklézsiába, ezután karizmatikus istenélmény után zarándokolva pozíciókat keresnek. Sajnos ez megtévesztett keresztény réteget (fiakat) hoz létre. „Mert nektek adatott az a kegyelem a Krisztusért, nemcsak hogy higgyetek Ő benne, hanem hogy szenvedjetek is Ő érte.” Fil 1:29

 

 

 

 

1. rész

2. rész