Ígéret földje 4. rész - Uralkodó papság

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. április 21.

12043Názáreti Jézus Krisztus neve aktív fegyver harcunkban Sátán munkája ellen. Az újszövetségi papságnak Urunk nevébe belehelyezett hatalomból táplálkozó élet adja hitelességét. Törvényes tulajdonosait felhatalmazza arra, hogy a megváltás szellemi örökségéből részesülhessenek. Így az ősegyházban mindent a Názáreti Jézus Krisztus nevében cselekedtek. Ettől a transzcendens valóságtól soha sem szabad kiüresednünk, mert az Isten királyságába a név jelenti a belépőkártyánkat és egyben győzelmünk záloga is.