Ígéret földje 5. rész - A kiválóság papsága

Tóth Lajos, Aratás gyülekezet, 2012. április 29.

12042Krisztus természetét és áldását nem lehet pusztán akarati erővel megszerezni. A hívő ember számára csak a Melkhisedeki papságban van lehetősége sikeres keresztényként élnie. Az Ő főpapi tisztsége hozta be a fizikai és szellemi életünkre a prosperálást, mert kiválósága (erénye) áldást hordoz és közvetít. Tudatosítanunk kell, hogy az Ő vele való kapcsolatunk során a jövendő világ javai transzferálódnak. „Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonba vett (szerzett) nép vagytok, hogy így annak kiváló (erényeit) dolgait hirdessétek, aki a sötétségből titeket elhívott az Ő csodálatos fényébe.” Vida