Tóth Lajos: Az Örökkévaló Evangélium – Maradj az úton!

Dátum: 2017. május 13. Helyszín: Aratás Gyülekezet

20170513

Progresszív megtéréskor szívünk nem csak új mennyei meglátásokat kap, hanem szellemi ösztönzést, továbbá az akarás véghezvitelére erőt. Ha a megújult elmével akarunk választ adni egy természetes helyzetre, akkor egy természetfeletti válasz jelenik meg. Ami Istennel egységes, azzal nem kapcsolódhatunk hit nélkül. A megtérés kulcs ehhez! Amikor az evangélium fénye behatol az ember szívébe és értelmébe, akkor kicseréli saját meggyőződését és új irányba tereli döntéseit. Valahányszor megváltozik a gondolkodásmódunk, igazodni fog a felismert igazságokhoz szívünk. Ezzel az isteni beavatkozások újra és újra lehetővé válnak életünkben. Jeremiás szerint a következő természetfeletti beavatkozás figyelhető meg megtérésünkkor: szívnek Isten megismerésére való újjáteremtése és átalakítása; megismerésből folyó engedelmes hozzáállás; belső átalakulás. „szívet adok nekik, hogy megismerjenek engem, hogy én vagyok az Úr és ők én népemmé lesznek, én pedig Istenükké leszek, mert teljes szívükből megtérnek hozzám.” Jer. 24:7