Tóthné Kállai Klaudia: Küzdj végig hitben! – Nekidőlve a cél felé!

Dátum: 2017. január 7. Helyszín: Aratás gyülekezet

20170107A tanítás bátorítást nyújt az év elején meghirdetett 40 napos várakozásunkban. Elkezdünk beszélni a  hit harca építőelemeként az isteni szeretetről és örömről. Cél az, hogy az a győzelem, ami mindig valahol előttünk volt, belépjen szellemünkbe hitünkön keresztül. A Golgotán nyertük meg teljes megváltásunkat. Ha hit ál­tal nyerünk mennyei életet, akkor a sza­ba­dulásunk és örömünk is hit által van. Már látni akarjuk, hogyan használhatjuk hitünket a győzelmeinkhez. A hit azt jelenti, hogy „most”. Sokszor elnyomjuk a múlt em­lé­két, mert azt hisszük, hogy a győzelemhez nem kell feldolgoznunk a múltat és nem kell vele szembenézni. Azonban a múlt és jövő között a „mostunkban” dől el a győzelmünk! “Testvéreim, én nem olyannak számítom magam, mint aki már elérte azt, de egyet: azt, ami hátam mögött van, elfelejtettem, az után, ami előttem van, kinyújtom kezemet, s célegyenest futok a pályadíj felé, melyre az Isten a Felkent Jézusban oda felhívott.”  Fil 3:11-13  Csia