Tóth Lajos: A pészách titkai Krisztus váltságunkká lett

Dátum: 2016. május 21. Helyszín: Aratás gyülekezet

0227A letűnt kor kereszténye hősként hit-mítoszokat követ, anakronisztikusan gondolkodik, és olyan eszméket, ideákat ragad meg, amelyek nem időszerűek. Az áldás megértésében való növekedés attól függ, mennyire vagyunk nyitottak a megváltás teljes szellemi valósága felé. Már nem csak szükségközéppontúan egyes áldásokat akarjuk ismerni, hanem magát Krisztust. Az ígéreteid adottak. Sajnos sok minden van bennünk, ami még nem viseli magán a halál jegyeit, ezért nem is tud működni a feltámadás természetfeletti élete azokon a területeken. „Belőle vagytok pedig ti Krisztus Jézusban, aki bölcsességgé lett nekünk Istentől, megigazulásunkká, megszentelődésünkké és megváltásunkká” 1Kor 1:30